AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Dansk, kandidat

Dansk

Dansk

Fra runer til Snapchat

Kandidatuddannelsen i Dansk har fokus på dansk litteraturvidenskab, medievidenskab og sprogvidenskab samt kulturformidling og kommunikation. Det er områder, som ligger i forlængelse af bacheloruddannelsen i Dansk, men udforskes på et højere niveau på kandidatuddannelsen.

På 8. semester får du indsigt i aktuelle teoretiske og metodiske tilgange inden for litteratur, medier og/eller sprog, ligesom du kommer til at arbejde med centrale forskningsemner inden for dansk og nordisk. På kandidatniveau bestemmer du i vid udstrækning selv, hvilke dimensioner du ønsker at specialisere dig i. Det gælder også i dit valg af projektemne på 9. semester og dit speciale på 10. semester.

Endvidere indeholder kandidatuddannelsen i Dansk et praksismodul på 9. semester, hvor du arbejder med forskellige formidlings- og undervisningsteorier og -teknikker, inden du får mulighed for at afprøve dine faglige formidlingsevner i et kortere praktikophold på en uddannelsesinstitution, i en offentlig institution eller i en virksomhed.

Kandidatuddannelsen i Dansk kvalificerer dig til at undervise i Dansk på de gymnasiale uddannelser, ligesom den åbner for en række andre karrieremuligheder, f.eks. informations- og kommunikationsarbejde, kulturformidling, tekstforfatning, projektledelse, forlagsarbejde, nyhedsformidling og andre formidlingsopgaver.

studieordning for kandidatuddannelsen i dansk 2020

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Samtidslyrik mellem genrer, kunstarter og medier
  • Den nordiske krimi i et globalt perspektiv
  • Sprogfilosofi
  • Kortprosaens historie
  • Nordjyske studier

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen