Forskning
Samarbejde

Computer Science (IT), kandidat

Studerende ved computeren

Computer Science (IT)

Interesserer du dig for programmering, software engineering, maskinintelligens, datahåndtering eller indlejrede systemer? Du kan udvide dine kompetencer inden for disse områder ved at læse til kandidat i Computer Science (IT) på Aalborg Universitet.

Computer Science (IT) er en international uddannelse, som foregår på engelsk. IT står i denne sammenhæng for ”international track”. Bemærk at dette er en anden uddannelse end datalogiuddannelsen.

Computer Science (IT) er rettet mod to målgrupper:

  • Bachelorer i Informationsteknologi (teknologisporet) fra Aalborg Universitet
  • Internationale studerende med en bachelor i datalogi eller software

Du kan også blive optaget på kandidatuddannelsen i Computer Science (IT), hvis du har en bachelorgrad i Data Science fra Aalborg Universitet, Aarhus Universitet eller IT-Universitetet i København, eller en bachelorgrad i Interaktionsdesign fra Aalborg Universitet. Der er indgået en særaftale mellem Aalborg Universitet og UCN, så hvis du er professionsbachelor i softwareudvikling og har fulgt kurser i syntaks og semantik samt diskret matematik, har du krav på at blive optaget.

Hvis du er usikker på, om din bachelorgrad giver adgang til kandidatuddannelsen i Computer Science (IT), er du velkommen til at kontakte studiesekretær Ulla Øland.

SPECIALISERINGER

Studerende på kandidatuddannelsen i Computer Science (IT) kan vælge mellem to specialiseringer på 2. semester:

  • Information Technology (IT)
  • Computer Science (CS)

Studienævnet anbefaler, at studerende som ikke har en baggrund i formel datalogi og/eller programmeringssprogs-design og oversættere, vælger IT-specialiseringen for at tilegne sig disse kompetencer. 

Du kan finde detaljeret information om specialiseringerne og kurserne i Curriculum for the Master's Programme in Computer Science (IT) under Overview of the programme (§18).

Besøg os på Facebook og følg med i, hvad de studerende laver.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Softwareudvikling
  • Menneske-maskine-interaktion
  • Programmeringssprog og oversættelse

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen