Forskning
Samarbejde

Chemistry, civilingeniør

Chemistry

Chemistry

Har du nogensinde overvejet, hvad det er, der bringer danske industrivirksomheder i internationale førerpositioner inden for deres felt? Takket være deres ingeniørers videnskabelige og tekniske kompetencer samt evne til at samarbejde kan de forblive på forkant med den teknologiske innovation og udvikling. Med civilingeniøruddannelsen i Chemistry (Kemi) har du mulighed for at skabe din egen profil som kemiingeniør og udvikle nye kompetencer og få større selvstændighed og ansvar.

"Man får tidligt i uddannelsesforløbet mulighed for at samarbejde med forskellige virksomheder i forbindelse med semesterprojekter. Udover at det har givet mig et godt indblik i uddannelsens fremtidsmuligheder, har disse samarbejder hjulpet mig med at forstå den teoretiske viden fra vores kurser ved at bruge den i praksis"

Julie hansen, STUDERENDE

Fagligt indhold på uddannelsen

Chemistry er en toårig teknisk kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. På uddannelsen beskæftiger du dig med studiet af nye materialer, nye separationsmetoder og syntese af nye stoffer, hvilket er metoder, som blandt andet bruges til anvendelse i medikoteknik, bygningsindustri og i fødevareindustrien.

På uddannelsen arbejder du med grundlæggende problemstillinger og sætter fokus på moderne forskning og teknologi. Du fordyber dig i emnerne, eksperimenterer og lærer at se tingene i et større perspektiv.

Du får mulighed for kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på aktuelle udfordringer. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

Undervisningen foregår i et internationalt forskningsmiljø og vil derfor primært være på engelsk. Næsten al litteratur vil være på engelsk.

Hverdagen som studerende på kemi


Læs mere om det faglige indhold på uddannelsen

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

SØG OPTAGELSE PÅ CHEMISTRY

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Chemistry har du et indgående kendskab til de mange nuancer og anvendelser af kemi, som er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning. Du kan identificere og analysere problemstillinger inden for fagområdet og være med til at løse problemerne ved valg af de rigtige teorier, metoder og modeller. Samtidig kan du være med til at forske i nye materialer og nye separationsmetoder.

Du kan arbejde med:

  • Udvikling og produktion af nye materialer og produkter til fødevarer, tekstiler, medicin, kosmetik, vaskemidler, sprøjtemidler, plast, lim eller byggematerialer 
  • Udvikling af katalysatorer til reduktion af forurening
  • Drift, kontrol eller udvikling i kemisk produktion
  • Undervisning
  • Forskning
  • Analyse af forskellige materialers egenskaber

Mød en studerende fra kemi


Studieliv på aalborg universitet

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for den unikke undervisningsform - Problembaseret Læring (PBL). Kort fortalt går det ud på, at du kommer til at arbejde i grupper sammen med dine studiekammerater, hvor du identificerer, analyserer, formulerer og løser problemstillinger fra det virkelige liv. Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende, da du i høj grad selv har mulighed for at definere de problemstillinger, du arbejder med, du udvikler dine evner inden for teamwork, og du bliver klædt godt på til det arbejdsmarked, der venter dig efter endt studie. 

Har du set vores kemishow? Se indslag fra TV2 nyhederne

GRUPPEARBEJDE

På Aalborg Universitet kommer du i høj grad til at arbejde i grupper med dine studiekammerater. Det betyder, at du gennem samarbejde og arbejdsdeling, får mulighed for at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene, og at du altid har andre at sparre og drøfte faglige udfordringer med. Desuden betyder gruppearbejdet, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og får en stor omgangskreds på dit studie.

Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet

Hvad siger de studerende om uddannelsen?​

STUDIEBYEN AALBORG

Aalborg er Danmarks fjerde største by, og hver 5. indbygger er studerende - Det er derfor en by med mange andre unge mennesker og tilbud, der er målrettet dig som studerende. Når du skal starte på studie i Aalborg, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for nye studerende, der vil flytte til byen, og det er muligt at finde lækre studieboliger centralt placeret, der er til at betale på en SU.

Studerende i Aalborg? Alt du har brug for at vide

TÆT SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvilket betyder, at du allerede som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at gøre dig praktiske erfaringer med det teori, du lærer på universitetet.

FORSKENDE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE

På Aalborg Universitet har vi forskningsbaseret undervisning, hvilket kort fortalt betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun bøger, men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste state-of-the-art teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

Brochure

Se brochuren for KANDIDATUDDANNELSEN i CHEMISTRY 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Udvikling af nye processer og materialer
  • Tæt samarbejde med virksomheder
  • Nye materialer og nye seperationsmetoder
  • Syntese af nye stoffer

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for