Forskning
Samarbejde

Chemical Engineering, civilingeniør

Chemical Engineering (Kemiteknik)

Chemical Engineering (Kemiteknik)

På civilingeniøruddannelsen i Chemical Engineering (Kemiteknik) kombinerer du dine kreative og tekniske færdigheder og sætter fokus på forskning og udvikling inden for kemisk og kemisk-relateret produktion. Du lærer at tage hensyn til tekniske, økonomiske og miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold, og du lærer at arbejde både i et nationalt og et internationalt miljø.

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på et af de bedste ingeniøruddannelse i verden! Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som det fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Fagligt indhold på uddannelsen

På den 2-årige civilingeniøruddannelse på AAU Esbjerg beskæftiger du dig med udvikling af nye materialer, separationsmetoder og med syntese af nye stoffer. Uddannelsen har fokus på avanceret analyse og modellering af kemiske processer gennem bl.a. multivariat kemometrisk dataanalyse, studier af kolloid- og grænsefladekemiske processer og anvendelse af numeriske modelleringssoftware til analyse af koblede ligevægtssystemer.

Undervisningen foregår på engelsk og al litteratur er på engelsk. Du vil desuden færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra både Danmark og udlandet. Gennem projektarbejdet får du mulighed for at afprøve dine ideer i praksis, eller du kan arbejde sammen med industrielle virksomheder. På Aalborg Universitet arbejder man primært i grupper, hvilket allerede som studerende giver dig mulighed for at få et godt indblik i verdenen uden for universitet og fremtidige jobmuligheder.

”Jeg har altid haft en stor interesse for matematik og kemi, så det lå lige til højrebenet, at jeg skulle være ingeniør. Jeg vidste, at jeg som færdiguddannet ingeniør ville komme til at arbejde på et højt teknisk niveau, samt at jobmulighederne var gode – og det tiltalte mig meget”

                      CHRISTIAN JUEL ADAMSEN, TIDLIGERE STUDERENDE, NU SELVSTÆNDIG
                     OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR I VIRKSOMHEDEN JUEL & KRØYER APS
 

Samtidig med at du øger dit teoretiske og eksperimentelle niveau, får du igennem uddannelsen en grundlæggende viden om den kemiske industri, hvordan denne industri er organiseret og centrale processer og udstyr. Du lærer at udvikle matematiske modeller til at beskrive og simulere de aktuelle processer samt at kunne anvende de nyeste modelleringsværktøjer til planlægning og optimering.

Vil du vide mere om det faglige niveau på uddannelsen? Læs mere her

SØG OPTAGELSE PÅ CHEMICAL ENGINEERINGDen globale verden, som vi lever i, stiller stadig større krav til samarbejde og udvikling, og der er brug for kemiingeniører, der forstår sig på komplicerede kemiske og biokemiske processer, og som kan tænke innovativt og udvikle nye teknikker, principper og produkter til bedre udnyttelse af vores ressourcer og til beskyttelse af miljøet.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Mød en tidligere studerende

Find Kemi og BIOVIDENSKAB PÅ SOCIALE MEDIER

STATE-OF-THE-ART LABORATORIER OG UDSTYR

Vil du have 6 måneders jobgaranti?

Du har mulighed for seks måneders jobgaranti ved at læse på AAU i Esbjerg - Klik på grafikken herunder og læs mere.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Chemical Engineering er der rigtig gode jobmuligheder. Du kan finde arbejde hos rådgivende ingeniørvirksomheder, ved kommuner og regioner samt i den private industri.

Du kan arbejde med fx:

 • Udvikling af nye materialer til fx medicinsk udstyr
 • Udvikling af katalysatorer til begrænsning af luftforurening
 • Miljøkontrol og analyse
 • Offshoreprocesser
 • Reservoir engineering
 • Rådgivning som arbejdsmiljøkonsulent for plastindustrien
 • Udvikling af computermodeller af processerne på et olieraffinaderi
 • Optimering af enzymfremstilling
 • Kvalitetssikring som kvalitetschef hos en fødevareproducent
 • Drikkevandsforsyning
 • Udvikling af keramiske materialer
 • Biogasproduktion
 • Miljøkontrol og analyse
 • Rådgivning inden for offshoreindustrien
 • Undervisning


Studieliv på aalborg universitet

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for den unikke undervisningsform - Problembaseret Læring (PBL). Kort fortalt går det ud på, at du kommer til at arbejde i grupper sammen med dine studiekammerater, hvor du identificerer, analyserer, formulerer og løser problemstillinger fra det virkelige liv. Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende, da du i høj grad selv har mulighed for at definere de problemstillinger, du arbejder med, du udvikler dine evner inden for teamwork, og du bliver klædt godt på til det arbejdsmarked, der venter dig efter endt studie. 


GRUPPEARBEJDE

På Aalborg Universitet kommer du i høj grad til at arbejde i grupper med dine studiekammerater. Det betyder, at du gennem samarbejde og arbejdsdeling, får mulighed for at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene, og at du altid har andre at sparre og drøfte faglige udfordringer med. Desuden betyder gruppearbejdet, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og får en stor omgangskreds på dit studie.

TÆT SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvilket betyder, at du allerede som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at gøre dig praktiske erfaringer med det teori, du lærer på universitetet.

FORSKENDE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE

På Aalborg Universitet har vi forskningsbaseret undervisning, hvilket kort fortalt betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun bøger, men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste state-of-the-art teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet.

Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.

Se brochure Chemical Engineering på AAU Esbjerg (pdf):

Du får viden om

 • Nanopartikler og solceller
 • Avanceret vandbehandling og miljøkemi
 • Bio- og olieproduktion
 • Samfundsrelevante problemstillinger

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for