ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Byggeledelse og bygningsinformatik

Kandidat

Byggeledelse og bygningsinformatik

Uddannelsen er en problemorienteret tværfaglig uddannelse, der fokuserer på byggeriets processer, teknologi, digitalisering, organisation og ledelse i et direkte samspil med byggeindustriens virksomheder.

Få kendskab til

Udvikling af fysiske og virtuelle IKT-støttede miljøer
Spændingsfeltet mellem udvikler og brug er af IKT
Modelleringsværktøjer og computerprogrammer

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Byggeledelse og bygningsinformatik

Uddannelsen er en problemorienteret tværfaglig uddannelse, der fokuserer på byggeriets processer, teknologi, digitalisering, organisation og ledelse i et direkte samspil med byggeindustriens virksomheder.

Få kendskab til

Udvikling af fysiske og virtuelle IKT-støttede miljøer
Spændingsfeltet mellem udvikler og brug er af IKT
Modelleringsværktøjer og computerprogrammer

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Studiestart 1. februar

Med en cand.tech.-uddannelse i Byggeledelse og Bygningsinformatik får du indsigt i alle byggeriets faser: fra idé om form og anvendelse til projektering, opførelse, administration, drift og vedligeholdelse. Ud over rent tekniske fagområder dækker uddannelsen også fagområder som organisation, økonomi, projektledelse, arbejdsmiljø, logistik og informationsteknologi. Det er altså både helheden i byggeprojektet og i byggevirksomheden, der er i fokus.

Evnen til at lede et byggeprojekt både i praksis og digitalt er helt afgørende i nutidens byggesektor. På cand.tech.-uddannelsen i Byggeledelse og Bygningsinformatik lærer du om bygge- og projektledelse, om organisation og om IKT-løsninger i byggebranchen. Efter første semester vælger du specialisering i enten byggeledelse eller bygningsinformatik.

Specialisering i Byggeledelse

På specialiseringen i Byggeledelse lærer du om organisation, kommunikation, samarbejde og relationer, juridiske forhold, økonomi, projektledelse, arbejdsmiljø, geoteknik, risk management, quality assurance og logistik. Du arbejder med samspillet mellem projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner og med analyse og udvikling af systemer til styring og kvalitetssikring af produktion i relation til byggesektoren. Læs mere om specialisering i Byggeledelse.

Specialisering i Bygningsinformatik

På specialiseringen i Bygningsinformatik arbejder du med specifikation, design, implementering og evaluering af IKT-løsninger i byggebranchen. Du lærer om byggebranchens forretningsprocesser, informationsbehov og kommunikationsanalyse, og du får indgående viden om ledelse og tværfagligt samarbejde. Læs mere om specialisering i Bygningsinformatik.

Fagligt indhold

Hvis du er interesseret i at se hvilke kurser, der undervises i på uddannelsen, kan du læse den gældende studieordning. Kurser er beskrevet i § 18 Uddannelsesoversigt.

Uddannelsens målgruppe og format

Uddannelsen er særligt målrettet professionsbachelorer som fx bygningskonstruktører, og i løbet af uddannelsen skriver du dine projekter i tæt samarbejde med virksomheder.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

På 1., 2. og 3. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper. Herefter afslutter du din kandidatuddannelse med et afgangsprojekt på 4. semester.

Job og karriere

Hvad er cand. tech.?

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse.

Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden.

Kontakt studiet

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Optagelse og adgangskrav

Mere om adgangskrav

Som studerende på AAU møder du...