Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Byggeledelse og bygnings­informatik

Kandidat

Byggeledelse og bygnings­informatik

Uddannelsen er en problemorienteret tværfaglig uddannelse, der fokuserer på byggeriets processer, teknologi, digitalisering, organisation og ledelse i et direkte samspil med byggeindustriens virksomheder.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil arbejde med at udvikle fysiske og virtuelle IKT-støttede miljøer
Du interesserer dig for spændingsfeltet mellem udvikler og bruger af IKT
Du vil anvende modelleringsværktøjer og computerprogrammer

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Byggeledelse og bygnings­informatik

Uddannelsen er en problemorienteret tværfaglig uddannelse, der fokuserer på byggeriets processer, teknologi, digitalisering, organisation og ledelse i et direkte samspil med byggeindustriens virksomheder.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil arbejde med at udvikle fysiske og virtuelle IKT-støttede miljøer
Du interesserer dig for spændingsfeltet mellem udvikler og bruger af IKT
Du vil anvende modelleringsværktøjer og computerprogrammer

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Studiestart 1. februar

Med en cand.tech.-uddannelse i Byggeledelse og Bygningsinformatik får du indsigt i alle byggeriets faser: fra idé om form og anvendelse til projektering, opførelse, administration, drift og vedligeholdelse. Ud over rent tekniske fagområder dækker uddannelsen også fagområder som organisation, økonomi, projektledelse, arbejdsmiljø, logistik og informationsteknologi. Det er altså både helheden i byggeprojektet og i byggevirksomheden, der er i fokus.

Evnen til at lede et byggeprojekt både i praksis og digitalt er helt afgørende i nutidens byggesektor. På cand.tech.-uddannelsen i Byggeledelse og Bygningsinformatik lærer du om bygge- og projektledelse, om organisation og om IKT-løsninger i byggebranchen.

Valg af specialisering

Efter første semester vælger du specialisering i enten byggeledelse eller bygningsinformatik. Læs mere om hver specialisering:

Fagligt indhold på specialiseringen Bygningsinformatik

Fagligt indhold på specialiseringen Byggeledelse

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Hvad er cand. tech.?

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse.

Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden.

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...