AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Byggeledelse, Civilingeniør

Byggeledelse, civilingeniør

Byggeledelse, civilingeniør

Har du interesse i at arbejde med varierende aspekter af byggebranchen som fx projektering, planlægning, økonomistyring og sikkerhedsopsyn? Og ønsker du en uddannelse, der giver dig viden om byggebranchen som en helhed?

byg fremtiden

Som civilingeniør (cand.polyt.) i Byggeledelse har du mulighed for at være med i alle byggeriets faser - fra idé til projektering, opførelse, drift og vedligehold. Ud over rent tekniske fagområder dækker uddannelsen også fagområder som organisation, projektledelse, arbejdsmiljø, logistik og informationsteknologi. Det er altså helheden i både byggeprojektet og dets forløb, der er i fokus.

Byggeledelse  er en toårig, engelsksproget civilingeniøruddannelse, der læses i Aalborg. Du kommer til at færdes i et internationalt miljø, som kan give dig værdifulde sproglige og interkulturelle kompetencer, som du kan bruge senere i din karriere.

Udover stærke faglige kvalifikationer som civilingeniør får du også nogle gode generelle kompetencer med i bagagen. Du lærer bl.a. at:

 • deltage i planlægning, realisering og styring af komplekse teknologiske systemer og være i stand til at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer
 • indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge
 • deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde og deltage i den teknologiske udvikling

”JEG VALGTE BYGGELEDELSE PÅ AAU GRUNDET DENS FAGLIGE INDHOLD – DET VAR ISÆR DE ØKONOMISKE, ORGANISATORISKE, JURIDISKE OG IKKE MINDST LEDELSESMÆSSIGE ASPEKTER, DER TILTRAK”

Damir Kandic, studerende

”JEG VALGTE BYGGELEDELSE, FORDI JEG INTERESSERER MIG FOR PROJEKTLEDELSE, ORGANISATIONSTEORI OG ØKONOMISTYRING"

Ebbe Lind Kristensen, tidligere studerende

Et vigtigt element i kandidatuddannelsen er samarbejde med erhvervslivet. Langt de fleste projektarbejder gennemføres i tæt samarbejde med virksomheder og videnscentre inden for byggebranchen, ligesom der er tæt forbindelse til de udviklingstiltag, der er i gang inden for den danske byggesektor.

Erfaring viser, at det problemorienterede projektarbejde i samspil mellem studerende og virksomheder er givtigt for begge parter. Som studerende får man mulighed for at afprøve teori i praksis, og man lærer, at virkeligheden ikke altid afspejler gældende teori. Virksomhederne får på deres side helt nye og friske øjne rettet mod nogle af de problemer og udfordringer, som hverdagen og fremtiden byder på.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”UDDANNELSEN ER KONCEPTUEL OG FOKUSERER PÅ BRANCHEN SOM HELHED”

Steffen Kaas, tidligere studerende, nu entrepriseleder hos Wicotec A/S


Se brochure om uddannelserne inden for byggeri og anlæg i Aalborg (pdf):

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Byggeledelse har du en bred akademisk forståelse for byggeriets faser, og din viden er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning inden for fagmiljøet. Du er derfor godt klædt på til at imødekomme det moderne byggeris krav til projektledelse – på både projekterende og udførende plan.

Du kan arbejde med fx:

 • Rådgivning
 • Økonomistyring
 • Projektledelse
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Organisation
 • Juridiske aspekter af byggebranchen
 • Planlægning og tidsrammer
 • Risikovurdering
 • Strategi

”JEG BLEV TILBUDT EN STILLING SOM BYGGELEDER, HVOR JEG VARETAGER BYGHERRES INTERESSER OG SIKRER, AT TIDSPLANEN OG ØKONOMIEN IKKE SKRIDER. JEG FØRER DESUDEN TILSYN PÅ PLADSERNE OG SIKRER, AT ARBEJDET BLIVER UDFØRT FORSVARLIGT OG SIKKERHEDSMÆSSIGT KORREKT”

Thomas Dahl, tidligere studerende, nu byggeleder hos Rambøll

læs mere om fagligt indhold


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


Mød Dennis, som har læst Byggeledelse søg optagelse på Byggeledelse 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Organisation, projektledelse og økonomi i byggeriet
 • Forståelse for byggeriets faser
 • Samarbejde med erhvervslivet

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for