Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Building Energy Design

Kandidat

Building Energy Design, Cand.tech.

Der er stort fokus på bæredygtighed, energiforbrug og indeklima i byggeriet. Du kommer til at arbejde med at reducere og optimere energiforbruget i byggerier og se på mulighederne for at gøre byggeriet mere bæredygtigt.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil arbejde med optimering af bygningers energiforbrug
Du vil undersøge mulighederne for anvendelse af vedvarende energi
Du vil være med til at sikre et sundt indeklima

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Building Energy Design, Cand.tech.

Der er stort fokus på bæredygtighed, energiforbrug og indeklima i byggeriet. Du kommer til at arbejde med at reducere og optimere energiforbruget i byggerier og se på mulighederne for at gøre byggeriet mere bæredygtigt.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil arbejde med optimering af bygningers energiforbrug
Du vil undersøge mulighederne for anvendelse af vedvarende energi
Du vil være med til at sikre et sundt indeklima

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Som kandidat i Building Energy Design (Bygningers Energidesign) kommer du til at arbejde med energiforbruget i byggerier og mulighederne for at anvende vedvarende energi i både opførelse og drift.

Uddannelsen er særligt målrettet professionsbachelorer som fx bygningskonstruktører og maskinmestre.

I takt med at der stilles større krav til bygningers energiforbrug, er der et tilsvarende øget fokus på bygningers energidesign. Derfor er kandidatuddannelsen i Building Energy Design aktuel.

Sidse Frich Thygesen, konsulent, Dansk Byggeri

Brug for viden om bygningers energiforhold

Der er generelt store forventninger til, at byggeri kan være med til at løse nogle af de udfordringer, som samfundet står overfor i forbindelse med omlægningen af energisystemet til 100% vedvarende energi.

Omlægningen til vedvarende energi giver en række nye udfordringer både med hensyn til kraftig reduktion af energibehovet i eksisterende byggeri (som skal reduceres med minimum 50% inden 2050), med implementering af vedvarende energiproduktion og med udvikling af bygningers samspil med energiforsyningssystemet. Håndtering af disse opgaver kræver kandidater, der har en bred forståelse for og specialiseret viden om bygningers energiforhold.

Fagligt indhold

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Fordel ved gruppearbejde

Med gruppearbejdsformen er I som studerende i stand til at supplere hinanden, således at I hver især gør brug af jeres spidskompetencer.

The most important and useful competences I have acquired during my studies are work-life balance, improved problem-solving skills and gaining a go-do attitude.

Viktoriya Georgieva, tidligere studerende

Hvad er Cand. Tech.?

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske og naturvidenskabelige uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse.

Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende. Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse.

Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS.

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...