Forskning
Samarbejde

Fra gymnasiet til universitetet

Bliv klar til universitetet

På universitetet bruger man en masse forskellige termer, begreber og udtryk, som hører til i universitetsverdenen - dette kalder vi uni-lingoen. Dette er ord, som du vil møde hver dag på universitetet, og som derfor kan være en fordel at kende. 

På denne side kan du finde en slags ordbog, som forklarer uni-ordene, så du kan lære alle begreberne, inden du starter på universitetet.

Når du har læst uni-ordbogen, kan du teste dig selv og din viden om uni-ordene og deres betydning i vores uni-lingo spil. 

Fra gymnasiet til universitetet

Her kan du få tips fra studievejledningen og se film og læse om studerendes første oplevelser med universitetet. Du kan også få 5 gode råd til din studietid.

Fra Gymnasiet til Universitetet

Uni-ordbogen

Studiebegreber

 • +

  Auditorium / auditorie / Aud.

  Hvad er et auditorium?

  På universitetet foregår noget af undervisningen i et auditorium. Et auditorium er en stor sal, som er indrettet til at holde forelæsninger eller foredrag i. Undervisningen kan også foregå i seminarrum eller laboratorier.

 • +

  Campus

  Hvad betyder campus?

  Campus er den fælles betegnelse for AAU’s fysiske områder. Man kan studere på Aalborg Universitet i både Aalborg, Esbjerg og København. De fysiske områder, som hører til AAU i hver by, betegnes som Campus Aalborg, Campus Esbjerg og Campus København. AAU’s hovedcampus er Campus Aalborg.

 • +

  ECTS-point

  Hvad er ECTS-point?

  ECTS er et pointsystem, der måler arbejdsbyrden af en faglig aktivitet. Eksempelvis består et semester af 30 ECTS-point fordelt på forskellige fag, kurser og projekter. Antallet af point betegner således den arbejdsindsats, som den studerende skal lægge i forløbet, kurset, faget eller projektet. Pointene tildeles, når den studerende har gennemført kurser eller bestået eksamener.

 • +

  Empiri

  Hvad er empiri?

  Empiri er den virkelighed, du kan iagttage, når du skal af- eller bekræfte teorier, som du undersøger i forbindelse med en opgave eller et projekt. Empiri kan eksempelvis bestå af spørgeskemaer, observationer, eksperimenter, forsøg, cases og interviews. Billeder, tekster, videoer og hjemmesider kan også indgå som empiri, der skal analyseres.

 • +

  Forelæsning

  Hvad er en forelæsning?

  En forelæsning er en form for foredrag, hvor en underviser/forelæser fortæller om et givent emne. På universitet forelæser underviserene i forskellige kurser og emner. 

 • +

  Gruppearbejde

  Hvordan foregår gruppearbejde?

  På Aalborg Universitet (AAU) laver du projektarbejde i grupper sammen med dine studiekammerater. Sammen kan I skrive projekt og beskæftige jer med det, I virkelig brænder for. Gruppearbejdet gør dig til en del af et fagligt og socialt fællesskab og lærer dig meget om at samarbejde. Du og din gruppe har samtidig mulighed for at lave projektarbejde i samarbejde med erhvervslivet, og det klæder dig godt på til arbejdsmarkedet.

 • +

  Gruppeeksamen

  Hvad er en gruppeeksamen?

  Ved en gruppeeksamen er I flere inde hos vejleder og censor på samme tid. Som gruppe har I forbedredt jer sammen inden eksamen. Til eksamen holder I hver et kort oplæg på ca. 5 minutter, og efterfølgende er eksamen en dialog med vejleder og censor.

  Selvom projektet er fælles, og I er inde på samme tid, kan det godt ske, at der gives forskellige karakterer efterfølgende.

 • +

  Kompendie/kompendium

  Hvad er et kompendie/kompendium?

  Et kompendie er en samling af udvalgte tekster, som en underviser ønsker at bruge i forbindelse med sin undervisning på et kursus eller undervisningsmodul. Kompendiet kan indgå som en del af pensum og skal muligvis købes.

 • +

  Metode

  Hvad er metode?

  Metode er et begreb, som du i høj grad kommer til at beskæftige dig med på en universitetsuddannelse. Når du skriver projekt om et bestemt problem, inddrager du teorier, metoder og empiri for at undersøge dette problem. En metode er det redskab, du bruger til at indsamle og analysere din empiri med. Det kan fx være analysemodeller eller undersøgelsesmetoder såsom spørgeskemaer eller interviews.

 • +

  PBL - Problembaseret læring

  Hvad er problembaseret læring (PBL)?

  Aalborg Universitets undervisningsform hedder problembaseret læring eller PBL. Den går kort fortalt ud på, at du arbejder i grupper med dine studiekammerater, hvor du identificerer, analyserer, formulerer og løser problemstillinger fra det virkelige liv.

  Denne læringsmodel giver bl.a. de studerende på AAU mulighed for at:

  • tilegne sig viden og færdigheder selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • arbejde analytisk, tværfagligt, problem- og resultatorienteret
  • samarbejde med erhvervslivet om løsning af autentiske faglige problemer
  • udvikle deres evner inden for teamwork
  • blive godt klædt på til arbejdsmarkedet

  AAU's undervisningsform PBL er anerkendt af universiteter, forskere og studerende i både ind- og udland. 

  Læs mere om problembaseret læring og gruppearbejde

 • +

  Studieordning

  Hvad er en studieordning?

  Alle universitetsuddannelser har en studieordning. Studieordningen beskriver de regler, der er gældende for hver uddannelse. Den er det juridiske grundlag for din uddannelse, og her finder du beskrivelser af den viden og de kompetencer, du skal opnå på din uddannelse, samt bestemmelser om semestrenes læringsmål og indhold i kurser, projektarbejder og eksamener.

 • +

  Teori

  Hvad betyder teori?

  Teori kommer du til at stifte masser af bekendtskab med på universitetet. En teori er en overordnet formulering af, hvordan noget hænger sammen. Dine projekter på universitetet skal kunne relatere sig til en eller flere teorier. Når du vælger teori til et projekt, afgrænser du, hvad du vil undersøge og hvordan.

 • +

  Videnskabsteori

  Hvad er videnskabsteori?

  På en universitetsuddannelse får du undervisning i videnskabsteori og skal inddrage videnskabsteorien i dine projekter, som en del af metoden.

  Videnskabsteori er en filosofisk disciplin, der handler om videnskabernes metoder, normer og baggrund. Med andre ord er videnskabsteori en række teorier om, hvad videnskab er og bør være. Forskellige videnskabsteoretiske retninger bygger på forskellige opfattelser, hvordan verden ser ud, hvordan den hænger sammen, og hvordan vi interagerer med den.

  Det er oftest på bacheloruddannelserne, der undervises i faget Videnskabsteori.

Titler og navne

 • +

  Bachelor (BA)

  Hvad er en bachelor?

  Bachelor er en akademisk grad, som du opnår ved at gennemføre en videregående uddannelse. En bachelor tager typisk 3 år. En professionsbachelor tager 3½ år. Når du har gennemført og bestået en gymnasiel uddannelse, kan du begynde på en bacheloruddannelse på universitetet. Efter en bestået bachelor kan du vælge at læse en 2-årig kandidatuddannelse og dermed få en kandidatgrad. 

 • +

  Fakultet

  Hvad er et fakultet?

  Et fakultet er en afdeling på et universitet, som beskæftiger sig med et bestemt fagligt hovedområde. Hvert fakultet ledes af en dekan. På AAU har vi fem fakulteter:

  • Det humanistiske fakultet
  • Det samfundsvidenskabelige fakultet
  • Det sundhedsvidenskabelige fakultet
  • Det ingeniør- og naturvidenskabelige fakultet
  • Det tekniske fakultet for it og design
 • +

  Forelæser

  Hvad er en forelæser?

  En forelæser på universitetet er en person, som underviser i et givent emne. Alle forelæsere på AAU er også forskere, fordi undervisningen er forskningsbaseret. 

 • +

  ITS

  Hvad er ITS?

  ITS er forkortelsen for IT Support og er, som navnet hentyder, AAU’s supportenhed for alt, der relaterer sig til it. ITS servicerer både medarbejdere og studerende. ITS kan bl.a. hjælpe dig med software-udfordringer o.l. De har mange guides, som du selv kan følge, men er også åbne for at hjælpe ved direkte kontakt.

  Se mere om ITS her

 • +

  Institut

  Hvad er et institut?

  Et fakultet er opdelt i flere institutter. Et institut er en samling af uddannelser og forskning, som er beslægtede med hinanden. På AAU har vi i alt 17 institutter.

  • Institut for Arkitektur og Medieteknologi
  • Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Institut for Datalogi
  • Institut for Elektroniske Systemer
  • Institut for Energiteknik
  • Institut for Kemi og Biovidenskab
  • Institut for Kommunikation og Psykologi
  • Institut for Kultur og Læring
  • Institut for Matematiske Fag
  • Institut for Materialer og Produktion
  • Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
  • Institut for Planlægning
  • Institut for Politik og Samfund
  • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
  • Juridisk institut
  • Klinisk institut
  • AAU Business School
 • +

  Kandidat (cand.)

  Hvad er en kandidat?

  En kandidatuddannelse varer typisk to år og fungerer som en selvstændig overbygning på en bacheloruddannelse. En kandidatuddannelser kan indholdsmæssigt ligge i forlængelse af din bacheloruddannelse eller perspektivere med nye faglige områder.

  Med en kandidatgrad - en bestået kandidatuddannelse - har du mulighed for at søge job på arbejdsmarkedet, søge en forskerstilling eller tage en ph.d.-uddannelse.

 • +

  Moodle

  Hvad er moodle?

  Moodle er AAU’s intranet for studerende. Her kan dine undervisere eller din studiesekretær opdatere med ny info til dig som studerende. Det kan være med studiemateriale, opgaver, afleveringer eller nyt om en forelæsning, der er blevet flyttet.

  På AAU er din studiekalender koblet sammen med appen AAU Student App, så du hurtigt og nemt har opdateringer og information vedrørende dit studie lige ved hånden.

 • +

  STADS

  Hvad er stads?

  Stads er AAU’s studieadministrative system. Som studerende skal du bruge Stads-Selvbetjening, når du tilmelder dig undervisning, ser eksamensresultater eller trækker diverse udskrifter i forbindelse med dit studie.

  Se mere her

 • +

  Semester

  Hvad er et semester?

  Et semester er et halvt år. Når man starter på universitetet, starter man på 1. semester, som afsluttes efter et halvt år, hvorefter man påbegynder 2. semester. En bacheloruddannelse varer 3 år dvs. 6 semestre.

 • +

  Studiesekretær

  Hvad er en studiesekretær?

  Din studiesekretær er bindeleddet mellem dig og den overordnede koordinering på din uddannelse. Det kan være i forhold til undervisning, eksamensdatoer og lignende. Det vil i mange tilfælde også være studiesekretæren, som du skal henvende dig til ved praktiske spørgsmål.

  Studiesekretæren bliver din redningskrans mere end én gang i løbet af din studietid, så lyt godt til vedkommende, når I har kontakt.

 • +

  Vejleder

  Hvad er en vejleder?

  Når du skriver projekt på en universitetsuddannelse, får du tildelt en vejleder, som kan inspirere, hjælpe og vejlede projektet i den rigtige retning. Undervejs i et projektforløb holder du vejledermøder med din vejleder og får feedback og sparring på projektet. 

AAU på de sociale medier
AAU på Facebook   AAU på YouTube   AAUstudieliv på Instagram Aalborg Universitet Snapchat