AAU logo

Master i udsatte børn og unge, faglig ledelse

Udsatte børn og unge

Master i udsatte børn og unge er en 2-årig deltidsuddannelse med fokus på faglig ledelse og vidensbasering af det sociale arbejde med udsatte børn og unge.

Samarbejdsaftale

Vær opmærksom på at, hvis du søger økonomisk tilskud fra Socialstyrelsen vil du i ansøgningsprocessen blive bedt om at vedhæfte en samarbejdsaftale. Dette er pt. ikke muligt, hvorfor du bedes vedhæfte et blankt dokument.

Puljen på tilskud fra Socialstyrelsen er opbrugt. Der kan derfor ikke søges om tilskud ved evt. optagelse.

 

Næste hold er i efteråret 2020 - dette hold undervises i København. 
Der er nu åbent for ansøgninger.

 

Formålet med uddannelsen er at styrke og videreudvikle den faglige ledelse og dermed kvaliteten af det sociale arbejde i forhold til udsatte børn og unge. Uddannelsen bygger på tidens krav om vidensbasering af det sociale arbejde. Der er fokus på, hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan bidrage til at kvalificere en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis, hvor der arbejdes inden for servicelovens bestemmelser om udsatte børn og unge, ligesom der er fokus på den sidste nye viden på området.

Master i Udsatte Børn og Unge udbydes af Aalborg Universitet i både Aalborg og København. Der oprettes hold hvert efterår, skiftevis i de to byer.I faktaboksen til højre kan du se, hvor Master i Udsatte Børn og Unge udbydes næste gang.

 

Tilskudsmuligheder

DELTAGERTILSKUD FRA SOCIALSTYRELSEN

For nye studerende i 2019 og frem, er der mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetaling fra Socialstyrelsen på 25.000 kr. pr. semester. Der gives tilskud til 21 studerende pr. optag, tilskuddet fordeles efter først til mølle-princippet.

For at komme betragtning til tilskuddet, er det et krav at:

 • ansøgning til uddannelsen sker rettidigt - ansøgningsfrist 1. juni 2020 
 • ansøger skal være beskæftiget med børn og unge, der har behov for særlig støtte i henhold til Servicelovens kapitel 11 
 • ansøgers arbejdsgiver betaler for uddannelsen og bakker op om uddannelsen

Det anbefales desuden, at ansøger og arbejdsgiver forventningsafstemmer om hvordan der frigives tid til, at ansøger kan varetage sine studieaktiviteter. 

Når du søger optagelse på Masteruddannelsen i Udsatte børn og Unge, har du mulighed for at tilkendegive, at du søger tilskuddet i ansøgningsskemaet. Det er Socialstyrelsen , der vurderer, om ansøger opfylder kravene for at modtage tilskud. Du får besked om dette sammen med dit svar på optagelse. 

Du er ikke forpligtigt til at starte på uddannelsen, hvis det viser sig at du ikke kan få tilskud. 

 

Vi gør opmærksom på, at oplysningerne i din ansøgning videresendes til Socialstyrelsen i forbindelse med vurdering og administration af deltagertilskud til uddannelsen, jf. betingelserne for deltagertilskuddet. Dine oplysninger videregives ikke til andre parter og Socialstyrelsen håndterer dine oplysninger efter gældende lovgivning. Læs om Socialstyrelsens generelle persondatapolitik her. Dine data slettes, når du har gennemført uddannelsen.

 

Andre tilskudsmuligheder

Er du omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F, kan du have mulighed for at søge Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond. 

Læs mere og ansøg på Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond. Bemærk dog at AAU ikke har noget med disse tilskudsmuligheder at gøre.

læs mere

Fakta

Master i Udsatte Børn og Unge, faglig ledelse

Varighed

 • September 2020 - juni 2022

Sted

 • København

ECTS

 • 60

Pris

 • 132.000 kr. (33.000 kr. pr. semester)
 • Mulighed for at søge om tilskud fra Socialstyrelsen
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • 1. juni 2020 (ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat)

 • Puljen på tilskud fra Socialstyrelsen er opbrugt. Der kan derfor ikke søges om tilskud ved evt. optagelse.

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.