Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMaster

Udsatte børn og unge, faglig ledelse

Master

Udsatte børn og unge, faglig ledelse

Master i udsatte børn og unge er en 2-årig deltidsuddannelse med fokus på faglig ledelse og vidensbasering af det sociale arbejde med udsatte børn og unge.

Udbytte

Hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan bidrage til at kvalificere en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis

2-årig deltidsuddannelse

Master

Udsatte børn og unge, faglig ledelse

Master i udsatte børn og unge er en 2-årig deltidsuddannelse med fokus på faglig ledelse og vidensbasering af det sociale arbejde med udsatte børn og unge.

Udbytte

Hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan bidrage til at kvalificere en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master i Udsatte Børn og Unge, faglig ledelse
Sted
København (studiestart efteråret 2024)

Udbydes hvert år skiftevis i Aalborg og København
Pris
  • 132.000 kr. (33.000 kr. pr. semester)
  • Mulighed for at søge om tilskud fra Socialstyrelsen
Varighed
September 2024 - juni 2026
ECTS
60
Ansøgningsfrist
1. juni 2024 - holdet oprettes, der er ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat

Velkommen til Master i Udsatte Børn og Unge! Vores uddannelse er designet til at styrke din faglige ledelse inden for det vigtige område, socialt arbejde med udsatte børn og unge. Uddannelsen bygger på tidens krav om vidensbasering af det sociale arbejde.

Gennem uddannelsen vil du lære, hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan forbedre din praksis og klæde dig bedre på til at tackle de komplekse udfordringer, du møder som socialfaglig eller socialpædagogisk professionel. Vi integrerer den nyeste viden og forskning på området for at sikre, at du får en relevant og opdateret uddannelse.

Master i Udsatte Børn og Unge udbydes af Aalborg Universitet i både Aalborg og København, med nye hold hvert efterår, skiftevis i begge byer. Se faktaboksen for at finde ud af, hvor næste hold starter. 
 

 

Arrangementer

Målgruppe og udbytte

thumbnail

Anne Kappelgaard

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Anne Kappelgaard

Tilskudsmuligheder

Deltagertilskud fra socialstyrelsen

Der er mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetaling fra Socialstyrelsen på 20.000 kr. pr. semester. Dette giver en egenbetaling/arbejdsgiverbetaling på 13.000 kr. pr. semester. Dertil kommer udgifter til bøger, transport mv.

For at komme betragtning til tilskuddet, er det et krav at:

  • ansøger skal være indenfor målgruppen (se målgruppe og udbytte) 
  • ansøgning til uddannelsen sker rettidigt - se ansøgningsfristen
  • ansøger kan dokumentere hvilken målgruppe de tilhører

Det anbefales desuden, at ansøger og arbejdsgiver forventningsafstemmer om hvordan der frigives tid til, at ansøger kan varetage sine studieaktiviteter. 

Når du søger optagelse på Masteruddannelsen i Udsatte børn og Unge, har du mulighed for at tilkendegive, at du søger tilskuddet i ansøgningsskemaet. Det er Socialstyrelsen , der vurderer, om ansøger opfylder kravene for at modtage tilskud. Du får besked om dette sammen med dit svar på optagelse. 

Du er ikke forpligtigt til at starte på uddannelsen, hvis det viser sig at du ikke kan få tilskud. 

Vi gør opmærksom på, at oplysningerne i din ansøgning videresendes til Socialstyrelsen i forbindelse med vurdering og administration af deltagertilskud til uddannelsen, jf. betingelserne for deltagertilskuddet. Dine oplysninger videregives ikke til andre parter og Socialstyrelsen håndterer dine oplysninger efter gældende lovgivning. Læs om Socialstyrelsens generelle persondatapolitik her. Dine data slettes, når du har gennemført uddannelsen.

Andre tilskudsmuligheder

Er du omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F, kan du have mulighed for at søge Den Statslige Kompetencefon, Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond. 

Læs mere og ansøg på Den Statslige Kompetencefond, Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond. Bemærk dog at AAU ikke har noget med disse tilskudsmuligheder at gøre.

Indhold

Undervisning

Uddannelsens fire semestre er opbygget omkring undervisnings- og arbejdsseminarer af tre dages varighed hver måned; onsdag, torsdag og fredag – i alt ca. 15 dage pr. semester inkl. eksamener i januar og juni måned. Dog vil der på fjerde semester være mere selvstudie og mindre undervisning.

Som studerende får du her tilført viden og kompetencer i at omsætte viden til praksis. Undervisningen tilrettelægges ud fra en pædagogisk tankegang, hvor der er lagt vægt på dialog mellem studerende og undervisere. Der arbejdes desuden med en projekt- og problemorienteret tilgang.

Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudium og fordrer derfor en arbejdsindsats svarende til halv tid i to år.

Moodle

Moodle er et IT baseret læringsmiljø, der bruges på Aalborg Universitet. Hovedformålet er at give de studerende nem og digital adgang til relevante undervisnings- og læringsmaterialer, eksempelvis slides, videoer, litteratur-links, lektionsplaner, opgaver mv.

På MBU bruges Moodle som den centrale kommunikationsplatform for studerende og ansatte i perioderne mellem de fysiske seminarer, og her kan du finde alle studierelevante informationer, benytte diskussionsfora, aflevere opgaver og få feedback,

Alle optagne studerende på AAU, får tildelt en AAU-emailadresse, og kan automatisk tilgå Moodle.

Det er en god idé at logge ind på Moodle inden studiestart, så du kan blive bekendt med systemet inden studiestart. Moodle tilgåes via www.moodle.aau.dk

Undervisere tilknyttet uddannelsen

Fra Aalborg Universitet

Fra Københavns professionshøjskole

Adgangskrav og optagelse

Seminardatoer

Undervisningssted og øvrige udgifter

HENT DIN MBU-BROCHURE

Tag det første skridt mod at forme din fremtid! Klik på linket nedenfor for at downloade vores uddannelsesbrochure.

MBU Brochure