Spring til indhold

Master

Sexologi

På masteruddannelsen i sexologi får du viden og færdigheder inden for det sexologiske felt. Du lærer at optage en sexologisk anamnese og igangsætte relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og behandling. Du får stærke kompetencer inden for kliniske og videnskabelige problemstillinger – både på samfundsniveau og i mødet med borgere og patienter.

Udbytte

Du lærer at optage en sexologisk anamnese
Du lærer at igangsætte relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og behandling
Du får stærke kompetencer inden for kliniske og videnskabelige problemstillinger

2-årig deltidsuddannelse

Master

Sexologi

På masteruddannelsen i sexologi får du viden og færdigheder inden for det sexologiske felt. Du lærer at optage en sexologisk anamnese og igangsætte relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og behandling. Du får stærke kompetencer inden for kliniske og videnskabelige problemstillinger – både på samfundsniveau og i mødet med borgere og patienter.

Udbytte

Du lærer at optage en sexologisk anamnese
Du lærer at igangsætte relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og behandling
Du får stærke kompetencer inden for kliniske og videnskabelige problemstillinger

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master i Sexologi
Sted
Aalborg og København
Pris
120.000 kr. (4 x 30.000)
Varighed
September 2023 - juni 2025
ECTS
60
Ansøgningsfrist
1. juni 2023

Vær med til at styrke "hverdagssexologien" i det sundhedsfaglig arbejde.

På masteruddannelsen i sexologi får du viden og færdigheder inden for det sexologiske felt. Du lærer at optage en sexologisk anamnese og igangsætte relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og behandling. Du får stærke kompetencer inden for kliniske og videnskabelige problemstillinger – både på samfundsniveau og i mødet med borgere og patienter.

Seksualitet er en væsentlig del af tilværelsen, og seksualiteten indtager på godt og ondt en fremtrædende rolle i samfundet. Siden 2013 har Aalborg Universitet derfor udbudt en masteruddannelse i sexologi, som er særligt målrettet fagfolk i sundheds-, social- og undervisningssektoren.

I et nyere befolkningsstudie fandt mere end otte ud af ti voksne danskere det vigtigt at have et godt sexliv, og det er i flere sammenhænge vist, at aktiv inddragelse af seksuelle aspekter i det sundhedsfaglige arbejde kan medvirke til at forebygge mistrivsel og styrke livsmod og mestring hos funktionshæmmede og kronisk syge.

Masteruddannelsen i sexologi er en toårig deltidsuddannelse, som udbydes i ulige år. Næste studiestart udbydes i september 2023, og der åbnes for ansøgning i foråret 2023.

Seminar- og eksamensdatoer 2021-2023

Masteruddannelsen varetages af anerkendte fagfolk fra Sexologisk Forskningscenter på Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Du arbejder og undervises forskningsbaseret – med afsæt i dine erfaringer og behov. 

Målgruppe og udbytte

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Undervisning

Masteruddannelsen i Sexologi er en deltidsuddannelse. Hvert modul vil i udgangspunktet optage tre hverdage i tidsrummet kl. 9-19, hvor der vil være seminarundervisning. I forbindelse med projektarbejde skal du påregne en del hjemmearbejde.

Undervisningen på fem af uddannelsens moduler foregår i Aalborg, mens undervisningen på de resterende tre moduler (hvoraf ét er et dobbeltmodul) foregår i København.

Adgangskrav og optagelse

Seminardatoer og øvrige udgifter

Glimt fra uddannelsen 

Se udvalgte fotografier fra masteruddannelsen – bl.a. fra dimissionshøjtidelighederne i 2015 og 2017. På masteruddannelsen lægges der stor vægt på, at de studerende også beskæftiger sig med andre aspekter af krop, køn og seksualitet end dem, man vanligvis kan læse om i lærebøgerne. Derfor vises der jævnligt spillefilm fra ”den sexologiske filmkanon” i Biffen i Aalborg, ligesom de studerende er på museumsbesøg og på ”sexologisk byvandring”. I galleriet her ses der fotografier fra en byvandring i København med seksualitetshistoriker Peter Edelberg som guide samt fra en ekskursion til Statens Museum for Kunst, hvor inspektør Annette Rosenvold Hvidt gav eksempler på erotiske fremstillinger i dansk guldalderkunst.