Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMaster

Master of Business Administration (MBA)

Master

Master of Business Administration (MBA)

Niels Sandalgaards undervisning på MBA-uddannelsen

Aalborg Universitet udbyder en fuldt akkrediteret videreudvikling af den klassiske Master of Business Administration (MBA). Uddannelsen baserer sig på AAU’s avancerede og internationalt anerkendte undervisningsmodel med problembaseret læring som den grundlæggende tilgang til studiet.

Udbytte

Anvendelsesorienteret viden
Bredere og dybere forretningsforståelse
Unikke kompetencer og stærkt netværk

2-årig deltidsuddannelse

Master

Master of Business Administration (MBA)

Niels Sandalgaards undervisning på MBA-uddannelsen

Aalborg Universitet udbyder en fuldt akkrediteret videreudvikling af den klassiske Master of Business Administration (MBA). Uddannelsen baserer sig på AAU’s avancerede og internationalt anerkendte undervisningsmodel med problembaseret læring som den grundlæggende tilgang til studiet.

Udbytte

Anvendelsesorienteret viden
Bredere og dybere forretningsforståelse
Unikke kompetencer og stærkt netværk

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master of Business Administration (MBA)
Sted
Aalborg
Pris
189.000 kr. (opkræves i 4 rater á kr. 47.250 pr. semester)
Varighed
  • 2 år på deltid
  • Næste studiestart: Februar 2024
ECTS
60
Ansøgningsfrist
15. november 2023

Master of Business Administration er for dig, som ønsker en solid og akkrediteret lederuddannelse på højeste niveau.

MBA-uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i private- og offentlige virksomheder. Uddannelsen gør dig i stand til at lede og udvikle din organisation, så den forbliver konkurrencedygtig og resultatskabende i en foranderlig verden.

MBA på Aalborg Universitet tager udgangspunkt i din egen virksomheds problemstillinger og udfordringer sådan, at den teori du lærer, bliver anvendelig for dig.

Det er en lederuddannelse, der bibringer den studerende et solidt og avanceret teoretisk fundament inden for ledelse og økonomi med henblik på, at du bliver i stand til at kunne bidrage til udviklingen af virksomheden og organisationen. Som studeredende bliver du i stand til at skabe innovation i virksomheden i forhold til markeder, organisation, økonomi, strategi med videre.

Om MBA-uddannelsen på Aalborg Universitet

Problembaseret læring (PBL)

Alle seminaransvarlige og projektvejledere på uddannelsen anvender problembaseret læring (PBL) som pædagogisk princip for undervisning og vejledning. Den problembaserede tilgang indgår i undervisningen, opgaver mellem seminarerne og i semesterprojekterne. I samspillet mellem dialogbaseret fagundervisning, selvstændige opgaver og problemorienteret projektarbejde, udvikles din faglige indsigt samt evnen til at arbejde tværfagligt og problemorienteret med en relevant problemstilling i en privat eller offentlig virksomhed.

Læs mere om PBL her

Seminardatoer

Undervisningsdatoer for studiestart i foråret 2024
1.semester foråret 2024
Onsdag d. 7. februar Fredag d. 9. februar Seminar 1 -  Strategi og organisation
Onsdag d. 6. marts Fredag d. 8. marts Seminar 2 - Økonomisk styring og ledelse 
Onsdag d. 10. april Fredag d. 12. april Seminar 3 - Virksomheders økonomiske omgivelse
Mandag d. 15. maj Onsdag d. 17. maj Seminar 4 - Marketing i et strategisk perspektiv
2.semester efteråret 2024
Onsdag d. 11. september Fredag d. 13. september Seminar 5 - Supply Chain Management
Onsdag d. 9. oktober Fredag d. 11. oktober Seminar 6 - Økonomisk styring og ledelse 2
Onsdag d. 13. november Fredag d. 15. november Seminar 7 - Strategi og organisationsudvikling
3.semester foråret 2025
Onsdag d. 5. februar Fredag d. 7. februar Seminar 8 - Forretningsudvikling og beslutningsprocesser 1
Onsdag d. 5. marts Fredag d. 7. marts Seminar 9 - Forretningsudvikling og beslutningsprocesser 2
Onsdag d. 2. april Fredag d. 4. april Seminar 10 - Menneskelige ressourcer
Onsdag d. 7. maj Fredag d. 9. maj Seminar 11 - Innovation, konkurrence og strategi
4.semester efteråret 2025
4. semester består af at skrive MBA-afhandling. Der er ingen seminarer dette semester.

Eksamen afholdes i december måned, og der afholdes dimission d. 16. januar 2026.

1. semester

2. semester

Uddannelsens andet år

På uddannelsens andet år samlæses seminar 8 og 9 i Forretningsudvilking og beslutningsprocesser. Derefter kan du fortsætte på enten det almene forløb i Emergent Management eller vælge specialiseringen i Finansiel Virksomhed.

3. semester

4 semester

Adgangskrav og optagelse

Kontakt os

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, adgangskrav eller andet relateret til MBA-uddannelsen, så er du velkommen til at kontakte os – vi er klar til at hjælpe dig. 

Du er også velkommen til at komme forbi til et frokostmøde (vi giver), hvor studieleder Lars Krull præsentere dig for uddannelsen og afklare alle de spørgsmål du måtte have (alternativt kan vi mødes online på Skype/MS Teams/Zoom).