Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterIKT og læring

Valgmodul - Master i IKT og Læring

Sociale medier og digital dannelse - etik, data og algoritmer i børne- og ungdomskulturen

Søg optagelse

Valgmodul - Master i IKT og Læring

Sociale medier og digital dannelse - etik, data og algoritmer i børne- og ungdomskulturen

Fakta

Sociale medier og digital dannelse - etik, data og algoritmer I børne- og ungdomskulturen, valgmodul under temarammen "Data, demokrati og algoritmer" fra Master i IKT og Læring
Sted
København samt online
Pris
8.850 kr.
En del af Master i IKT og Læring
Læs om masteruddannelsen
Varighed
24. januar 2022 - 8. marts 2022. AFLYST
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Forlænget til d. 15. december 2021

BEMÆRK - Aflyses i foråret 2022

Formålet med valgmodulet ”Sociale medier og digital dannelse – etik, data og algoritmer i børne- og ungdomskulturen” er, at de studerende tilegner sig indsigt i og erfaringer med:

Hvilken betydning, sociale og digitale medier har i børn og unges hverdagsliv, og hvordan forskellige platforme rammesætter deres leg, sociale relationer og identitetsudvikling.
Hvordan kvalitative metoder i de digitale rum kan anvendes til at opnå relevant viden og indsigt i børn og unges hverdagspraksisser med medier. 
Hvordan kritisk dialog og refleksion blandt fagpersoner og med børn og unge selv kan styrke etisk stillingtagen, teknologiforståelse og digital dannelse.
Modulet henvender sig til studerende, som i deres daglige praksis arbejder med børn og unge og/eller har en interesse i at opnå viden om, hvorledes sociale medier indgår i den nuværende børne- og ungdomskultur.

Valgmodulet vil ruste de studerende til at facilitere dialog og kritisk stillingtagen til sociale medier i praksis samt afprøve metodiske tilgange til dataindsamling på sociale medieplatforme gennem tilrettelæggelse af empiriske undersøgelser. Børn og unges mediekultur diskuteres i relation til emner som platformsocialitet, overvågningskapitalisme, privatliv og digitalt medborgerskab.

Praktisk om modulet

  • Undervisere: 
  • Type: Valgmodul (5 ECTS) under temarammen "Data, algoritmer og demokrati".
  • Studieordning: læs modulbeskrivelse.
  • Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.