Spring til indhold

Masterprojektmodul - Master i IKT og Læring

Masterprojekt

Søg optagelse

Masterprojektmodul - Master i IKT og Læring

Masterprojekt

Fakta

Masterprojekt
Masterprojektmodul fra Master i IKT og Læring
Sted
Aalborg, København samt online
Pris
29.850 kr.
En del af Master i IKT og Læring
Læs om masteruddannelsen
Varighed
Februar - juni 2025
ECTS
15
Ansøgningsfrist
1. december 2024

Masterprojektet kan udarbejdes som et af følgende:

  • et teoretisk og analytisk projekt
  • udvikling af et produkt med tilhørende projektrapport

I begge tilfælde skal der dokumenteres videnskabelige kvalifikationer på masterniveau.

Masterprojektet forventes udført i grupper på 2-3 deltagere, da vores erfaring siger at sparring i en gruppe er vigtig, men at gruppen omvendt skal være overskuelig.

Bedømmelseskriterier

Et masterprojekt kan enten være teoretisk/analytisk eller baseret på et produkt.

Et masterprojekt skal overholde almindelige krav til akademisk fremstilling, herunder de formelle krav til formidling, referencer og dokumentation.

Ved bedømmelsen af et teoretisk/analytisk masterprojekt lægges vægten på relevansen af de præsenterede teorier og samspillet mellem teorierne og de analytiske erkendelser på grundlag af empirien.

Hvis masterprojektet er baseret på et produkt, skal det bestå af produktet og en rapport, der indeholder de teoretiske og empiriske begrundelser for produktets udformning. Der slækkes således ikke på kravene til niveauet af den teoretiske argumentation, der skal stadig argumenteres klart for de anvendte metoder til f.eks. forundersøgelse og test.

Produktet kan f.eks. være et færdigt læringsprodukt, en prototype eller et oplæg til et læringsforløb. Afhængig af produktets karakter og færdiggørelse kan der reduceres på sidetallet i rapporten i forhold til max tallet i studieordningen.

Det er vigtigt, at der holdes en tæt kontakt mellem studerende og vejleder om masterprojektets form og de forventninger, der vil blive stillet i forbindelse med bedømmelsen.

Læs yderligere i MILs studieordning.

Praktiske informationer

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.