Spring til indhold

Masteruddannelsen i IKT og Læring

Kernemodul 2: Digitalt læringsdesign

Brugen af digitale teknologier til læring kalder på indsigt i designprocesser, der både involverer interaktionsdesign, designtænkning og forståelse af, hvordan læringsdesign kan udvikles til forskellige kontekster. Dette modul giver deltagerne mulighed for at forholde sig undersøgende og eksperimenterende til nye digitale teknologier med afsæt i egen praksis med henblik på at udvikle forskellige typer af læringsdesign.

Søg optagelse

Masteruddannelsen i IKT og Læring

Kernemodul 2: Digitalt læringsdesign

Brugen af digitale teknologier til læring kalder på indsigt i designprocesser, der både involverer interaktionsdesign, designtænkning og forståelse af, hvordan læringsdesign kan udvikles til forskellige kontekster. Dette modul giver deltagerne mulighed for at forholde sig undersøgende og eksperimenterende til nye digitale teknologier med afsæt i egen praksis med henblik på at udvikle forskellige typer af læringsdesign.

Søg optagelse

Fakta

Digitalt læringsdesign, kernemodul 2 fra Master i IKT og Læring
Sted
Aalborg, København samt online
Pris
19.900 kr.
En del af Master i IKT og Læring
Læs om masteruddannelsen
Varighed
27. januar - 5. maj 2025
ECTS
10
Ansøgningsfrist
1. december 2024

Modulet åbner for designbaserede tilgange til at udvikle og undersøge læringsteknologier. Det indbefatter både en forståelse af, hvordan man konkret kan udvikle forskellige digitale læringskoncepter, og hvordan de kan tænkes ind i forskellige læringskontekster.

Modulet introducerer deltagerne til forskellige produktions- og præsentationsredskaber, der understøtter designprocesser. Gennem designmetoder og designprocesser får deltagerne erfaring med designprincipper, idégenerering, udvikling, afprøvning og evaluering af egne prototyper i formelle eller uformelle undervisnings- eller læringskontekster. 

Modulet er tilrettelagt som et problem- og projektorienteret forløb, hvor deltagerne sammen udvikler prototyper til konkrete læringsdesigns rettet mod praksisnære problemstillinger, der undersøges ud fra forskellige teoretiske og metodiske tilgange.

Praktiske informationer

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.