Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterIKT og læring

Valgmodul - Master i IKT og Læring

Humanistisk teknologi­forståelse og -fantasi

MIL valgmodul efterår 2022

Søg optagelse

Valgmodul - Master i IKT og Læring

Humanistisk teknologi­forståelse og -fantasi

MIL valgmodul efterår 2022

Søg optagelse

Fakta

Humanistisk teknologiforståelse og -fantasi, valgmodul under temarammen "Teknologiforståelse og kritik" fra Master i IKT og Læring
Sted
Aalborg samt online
Pris
8.850 kr.
En del af Master i IKT og Læring
Læs om masteruddannelsen
Varighed
Oktober 2022 - januar 2023. AFLYST
ECTS
5
Ansøgningsfrist
AFLYST

Hvordan kan de humanistiske fagligheder bidrage til og være med til at udvikle teknologiforståelse? Og hvordan kan teknologiforståelse aktiveres som særlige tilgange, perspektiver, tankemønstre og praksisser, når det tænkes inde fra de humanistiske fagfelter?

Dette valgfag præsenterer humanistiske tilgange til teknologiforståelsens fire kompetenceområder: digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, computationel tankegang og teknologisk handleevne. I løbet af kurset undersøger vi sammen en humanistisk teknologiforståelse, der indeholder sine egne teorier, metoder og praksisser. Fokus for valgfaget er at præsentere særligt humanistiske teknologifortåelsesfelter som computationel kreativitet, teknologifilosofi og -fantasi, kritisk og spekulativ design, æstetisk programmering og tekno-kulturel praksis. Vi udforsker disse felter som særegen humanistisk praksis og kommer med egne bud på, hvordan disse felter og tilgange kan bringes i spil i egen praksis på en meningsfuld måde.

Kurset har en bred forståelse af teknologiforståelse, der også omfatter områder som informatik, computational thinking, programmering og andre nyere teknologiområder i uddannelsessystemet. På kurset vil vi både stifte bekendtskab med den tænkning og praksis, der eksisterer inden for ovenstående humanistiske teknologiforståelsesfelter internationalt samt den begyndende didaktiske og pædagogiske tænkning, der vokser frem i relation til disse felter nationalt. Derudover har kurset en tydelig praksisorienteret og aktivitetscentreret dimension, idet vi vil afprøve og udvikle aktiviteter, der kan sætte disse felter i spil på fagligt meningsfulde måder.

Praktisk om modulet

  • Type: Valgmodul (5 ECTS) under temarammen "Teknologiforståelse og kritik". Se modulbeskrivelse i studieordningen.
  • Sted: Ud over face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.