Spring til indhold

Valgmodul - Master i IKT og Læring

Design af online undervisning

Formålet med modulet er, at deltagerne lærer at skabe effektive online undervisningsforløb, der ikke blot engagerer, men også transformerer undervisningsoplevelsen for studerende.

Søg optagelse

Valgmodul - Master i IKT og Læring

Design af online undervisning

Formålet med modulet er, at deltagerne lærer at skabe effektive online undervisningsforløb, der ikke blot engagerer, men også transformerer undervisningsoplevelsen for studerende.

Søg optagelse

Fakta

Design af online undervisning, valgmodul under temarammen "Digital didaktik" fra Master i IKT og Læring
Sted
København samt online
Pris
10.500 kr.
En del af Master i IKT og læring
Læs om masteruddannelsen
Varighed
22. januar 2024 - 4. marts 2024
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Igangsættes 2024 - Lukket for søgning

Dette modul er en invitation til at udforske undervisning på nye og innovative måder samt at forme uddannelse i en tid med skiftende strukturer og rammer.

Vi tror på, at online undervisning ikke blot er en erstatning for traditionel undervisning, men en mulighed for at udvide horisonterne for læring og skabe nye pædagogiske potentialer. Spørgsmålet er: Hvad kan vi opnå gennem online undervisning, som ikke er muligt på andre måder?

Vores modul udforsker en række centrale spørgsmål:

  • Hvordan skaber vi online rum, der fremmer samarbejde, vidensdeling og meningsfuld dialog?
  • Hvordan bringer vi uddannelser tættere på deltagernes (arbejds)praksis og profession?
  • Hvordan udformer vi online uddannelsesforløb, der appellerer til nye og forskellige målgrupper?
  • Hvordan tilrettelægger vi synkrone og asynkrone læringsaktiviteter, der øger lærings- og aktivitetsniveauet blandt deltagerne?

På dette modul vil du arbejde med at finde frem til konkrete forslag til, hvordan undervisningsforløb kan videreudvikles til online forløb. Du vil omforme eksisterende undervisning og praksis til nye formater, der integrerer digitale og online aktiviteter på en engagerende måde. Gennem undersøgelser og praktiske eksperimenter vil du også dykke ned i forskellige digitale teknologiers potentiale for læring, der er relevant for din egen praksis.

Vi præsenterer dig også for aktuelle eksempler på modeller og formater, der kombinerer det fysiske og lokale med det digitale og globale. Dette handler ikke om at erstatte traditionelle undervisningsmetoder med endeløse zoommøder, men derimod om at skabe en berigende og interaktiv online undervisningsoplevelse.

Tag modulet ved siden af dit fuldtidsarbejde

Dette modul henvender sig til uddannelseskonsulenter, uddannelsesledere, facilitatorer og undervisere – både dem, der står for undervisning og dem, der planlægger undervisnings- og kursusforløb.

Modulet indledes med én fremmødedag i København. Derudover forløber kurset som online aktiviteter, herunder 3 webinarer placeret på hverdagsaftener (1-2 timers varighed).

Du vil både komme til at arbejde med at videreudvikle egne aktiviteter og forløb, samt udforske hvordan redesignprocesser kan gennemføres i samarbejde med kolleger og ledere inden for din egen organisation.

Seminardatoer

Modulet løber fra d. 22. januar –  4. marts 2024 med introdag på MIL seminar på Aalborg Universitet i København d. 25. januar 2024.

Udover seminaret afholdes der også tre webinarer på modulet:

  • Torsdag d. 1. februar 2024 (kl. 20.00-22.00)
  • Tirsdag d. 6. februar 2024 (kl. 20.00-22.00)
  • Mandag d. 4. marts 2024 (kl. 20.00-21.30)

Adgangskrav