Spring til indhold

Kernemodul 2 - Master i IKT og Læring

IKT og Interaktions­design

Modulet lægger vægt på at bringe viden om ikt og interaktionsdesign ind i formel og uformel lærings- og undervisningsudvikling. Modulet vil således, gennem at veksle mellem teori, metode og praksis, udforske potentialer, muligheder og udfordringer i krydsfeltet mellem lærings- og undervisningspraksis, teknologi og interaktionsdesign.

Søg optagelse

Kernemodul 2 - Master i IKT og Læring

IKT og Interaktions­design

Modulet lægger vægt på at bringe viden om ikt og interaktionsdesign ind i formel og uformel lærings- og undervisningsudvikling. Modulet vil således, gennem at veksle mellem teori, metode og praksis, udforske potentialer, muligheder og udfordringer i krydsfeltet mellem lærings- og undervisningspraksis, teknologi og interaktionsdesign.

Søg optagelse

Fakta

IKT og interaktionsdesign, kernemodul 2 fra Master i IKT og Læring
Sted
København samt online
Pris
10.500 kr.
En del af Master i IKT og Læring
Læs om masteruddannelsen
Varighed
oktober 2023 - december 2023
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Uddannelsen igangsættes, og der modtages fortsat ansøgninger

Formålet med modulet er at give deltagerne indsigt i feltet for ’design based research’ og ’educational design research’ (didaktisk designforskning) med henblik på at kunne forholde sig undersøgende, eksperimenterende og designprocessuelt til nye teknologier og interaktionsdesign i undervisnings- og læringskontekster.

Modulet sætter blandt andet fokus på følgende områder:

  • Teorier og metoder inden for interaktionsdesign og designprocesser med udgangspunkt i udviklingsmodeller fra interaktionsdesign og didaktisk designforskning.
  • Indsigt i og viden om interaktionsdesign og didaktisk designforskning inden for formelle og uformelle lærings- og undervisningskontekster.
  • Udvikling, afprøvning og evaluering af interaktionsdesign i praksis gennem brug af designmetoder og ’prototyping’
  • Viden om og erfaring med udførsel af forskellige faser i designprocessen: undersøgelse, idegenerering, konceptualisering, prototyping, test og evaluering af ikt-baserede artefakter.

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.