Spring til indhold

Heltid på deltid enkeltmodul

Musikpsykologi og problembaseret læring (PBL)

Modulet består af fagene Musikpsykologi, 10 ECTS, og Problembaseret læring (PBL), 5 ECTS, og foregår på Aalborg Universitets campus i København.

Søg optagelse

Heltid på deltid enkeltmodul

Musikpsykologi og problembaseret læring (PBL)

Modulet består af fagene Musikpsykologi, 10 ECTS, og Problembaseret læring (PBL), 5 ECTS, og foregår på Aalborg Universitets campus i København.

Søg optagelse

Fakta

Musikpsykologi og problembaseret læring (PBL), modul bestående af to fag fra bacheloruddannelsen i Musikterapi
Sted
København
Pris
20.000 kr
En del af deltidsforløbet "Musik, psykologi og sundhed"
Læs om Musik, psykologi og sundhed
Varighed
September 2024 - januar 2025
ECTS
15
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er forlænget til 10. juni 2024

Modulet udbydes hvert andet år og samlæses med efter- og videreuddannelsesforløbet "Musik, Psykologi og Sundhed" (MPS). Modulet kan følges uden adgangsprøve, og det svarer samtidig til 1. semester af den 2-årige deltidsuddannelse Musik, Psykologi og Sundhed.

Gennem modulet formidles unik viden inden for det musikterapeutiske fagområde til en bred målgruppe, som fx psykologer, musikpædagoger, folkeskole- eller gymnasielærere, fysioterapeuter, sygeplejersker, konservatorieuddannede musikere samt personer med baggrund i musikvidenskab.

Faget "Musikpsykologi", som er en del af modulet, udbydes p.t., som det eneste sted i Danmark kun på Aalborg Universitet. Der er brug for den viden, som faget rummer, i forbindelse med stigende interesse omkring kultur og sundhed, herunder særligt flere nye typer af musikinterventioner på en lang række områder.

Om modulet

De fleste mennesker har et forhold til musik. Musik er en følgesvend gennem livet fra vugge til grav, vi skaber vores identitet gennem musik og vi samles i små og store fællesskaber omkring musik. Der er i disse år øget fokus på forholdet mellem musik og sundhed – hvordan mennesker på egen hånd, og sammen, eksempelvis anvender musik for at regulere stemning, dæmpe stress og forbedre søvn. Under pandemien har forskellige former for fællessang og musik bidraget til at reducere menneskers oplevelser af isolation, angst og nedstemthed.  

I faget "Musikpsykologi" undervises der i centrale teorier om musik som psykologisk, socialt og kulturelt fænomen, samt i centrale teorier om musiks funktioner i forhold til krop, hjerne og bevidsthed. Gennem forløbet opnår du som studerende grundlæggende teoretisk viden om musik som lyd, sprog og interaktion; den tidlige musikalske udvikling; musik, sundhed og livskvalitet; krop, stemme og korsang; højdepunktsoplevelser med musik og musikpræferencer.

Desuden vil du få basale kompetencer til at indgå i et projektforløb inden for en musikpsykologisk temaramme. Denne del understøttes af faget "Problembaseret læring" (PBL), hvori Aalborgmodellens gruppebaserede projektarbejdsform præsenteres. Du opnår grundlæggende viden og færdigheder i forhold til at afdække et problemfelt og udforme en problemformulering inden for en konkret faglig kontekst relateret til musikpsykologi. Du lærer at kunne vælge en relevant metode til at undersøge problemet, at søge information, at samarbejde, kommunikere og reflektere sammen med medstuderende fra andre fagligheder, samt at formidle i form af akademisk skriftlig fremstilling. Der er tale om aktiv læring, hvor du får vejledning under projektforløbet. Projektforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen hvor opgaven forsvares.

Der optages max. 15 deltagere på modulet efter først-til-mølle princippet blandt kvalificerede ansøgere.

BETINA LÆRER BØRN AT ’TALE’ GENNEM MUSIKKEN

En efter- og videreuddannelse i musikterapi på Aalborg Universitet gav Betina Snebang nøglen til, hvordan børn med hjerneskader og diagnoser kan kommunikere gennem musik. Hun bringer sin nye viden i spil – både i mødet med børnene og med kollegaerne på den specialskole, hvor hun arbejder.

Læs mere her

Seminardatoer og øvrige udgifter

Kontakt uddannelsen

Faglige spørgsmål angående Musik, psykologi og sundhed:
Lektor Charlotte Lindvang, koordinator
E-mail: chli@ikp.aau.dk
Tlf.: 9940 9056

Studienævnsformand og uddannelsesleder i Aalborg:
Anders Bonde
E-mail: abonde@ikp.aau.dk
Tlf: 3026 9122

Spørgsmål vedr. den praktiske afvikling af studiet:
Marie Gøgsig Grau
E-mail: MPS@ikp.aau.dk

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.