Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Seneste nyt fra HD-uddannelserne

Hvad er en Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)?

En HD-uddannelse er en samlet uddannelse, som er opbygget af to selvstændige forløb: HD1 og HD2. Hver del varer to år på deltid. HD1 er et erhvervsøkonomisk grundstudium, som giver adgang til alle HD2 specialer.

På Aalborg Universitet udbydes to specialiseringer på HD2:

  • Organisation og Ledelse
  • Regnskab & Økonomistyring

Det er desuden muligt at læse flere af HD-fagene som enkeltfag.

Online HD-forløb

Du kan tage alle vores HD-uddannelser og enkeltfag som online forløb!

Her får du fleksibiliteten til at sammensætte uddannelse, arbejde og fritid på en måde, der passer dine behov. På den måde, er du altid kun et klik fra HD-online forløb.

Du kan læse om vores online forløb ved at klikke på de forskellige HD-uddannelser.