Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Seneste nyt fra HD-uddannelserne

Hvad er en Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)?

En HD-uddannelse er en samlet uddannelse, som er opbygget af to selvstændige forløb: HD 1. del og HD 2. del. Hver del varer to år på deltid. HD 1. del er et erhvervsøkonomisk grundstudium, som giver adgang til alle HD 2. dels specialer.

På Aalborg Universitet udbydes tre specialiseringer på HD 2. del:

  • Finansiel Rådgivning
  • Organisation og Ledelse
  • Regnskab & Økonomistyring

Det er desuden muligt at læse flere af HD-fagene som enkeltfag.