AAU logo

Orlov og udmeldelse

Orlov

Det er ikke muligt at få orlov, når du går på en efter- og videreuddannelse. Hvis du har brug for en pause i dit studie, skal du melde dig ud fra studiet. Når du senere ønsker at fortsætte dit studie, skal du melde dig ind igen, dvs. genindskrives (læs mere om genindskrivning i menupunktet i højrekolonnen).

Du skal være opmærksom på, at der er et krav om, at uddannelsen skal være afsluttet inden for et bestemt antal år - oftest 6 - efter at du er begyndt på uddannelsen. Det nøjagtige antal år, du har til at fuldføre din uddannelse i, vil fremgå af den studieordning og den bekendtgørelse, der gælder for din uddannelse.

Dette tidskrav stilles, fordi der løbende sker ændringer i de uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger, som undervisningen er tilrettelagt efter. Vælger du at holde pause og dermed udskyde eksamener, kan du altså risikere at komme i klemme. Der kan ske så store studieordningsændringer, at det bliver svært at få gjort studiet færdigt. Du har som udgangspunkt ikke krav på at kunne gøre din uddannelse færdig under den studieordning, som du oprindelig er startet på.

Der kan også ske det, at din uddannelse ikke udbydes igen, eller at der ikke er tilstrækkelig tilslutning til, at uddannelsen kan oprettes i de efterfølgende år.

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig fra en uddannelse eller et kursus, skal dette gøres skriftligt, f.eks. via en e-mail til kontoret for Efteruddannelse.

Hvis du allerede har registreret dig i universitetets IT-systemer, skal du udmelde dig via STADS-selvbetjening. (Log på STADS-selvbetjening og vælg derefter Administration - Udmeldelse).

Læs også om: