AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sundhedsteknologi, Bachelor

Sundhedsteknologi, civilingeniør

Sundhedsteknologi, civilingeniør

Vil du være med til at udvikle sundhedssektoren gennem udvikling og nye anvendelser af teknologi? Drømmer du om at designe intelligent måleudstyr, udtænke algoritmer til at skabe værdi af sundhedsdata eller at udvikle rehabiliteringsteknologier? Når du læser sundhedsteknologi, arbejder du med at udvikle og anvende avanceret udstyr og metoder til gavn for patienter og ansatte i sundhedssektoren.

På uddannelsen kan du kombinere interesse for matematik, teknologi og it med viden om sundhed, elektrofysiologi og klinisk praksis. Det giver sundhedsteknologiingeniører en unik tværfaglig baggrund for at kunne samarbejde med sundhedsprofesionelle, udvikle og implementere ny teknologi i sundhedssektoren - og ikke mindst arbejde akademisk med nye metoder til forbedring af diagnose og behandling af patienter. 

 

Spændende kobling mellem anatomi, medicin, programmering og matematik

Tanken om at udvikle et meget vigtigt led mellem lægen og patienten - nemlig teknologien, var en af de meget tiltalende grunde til jeg valgte sundhedsteknologiuddannelsen. Blandingen af viden om fysiologi, anatomi og medicin sammenkoblet med viden omkring programmering og matematik giver en bred vifte af viden til at kunne løse sundhedsfaglige problemstillinger, hvilket gør, at uddannelsen bliver utrolig varierende og spændende.

Jeg er nu på andet semester, hvor vi skal opsamle biologiske signaler og behandle disse i forhold til vores problemstilling. Vores problemstilling er om en forskydning af døgnrytmen har en påvirkning på det autonome nervesystem, hvilket vi vil undersøge ved at opsamle EKG (Elektrokardiogram)-signaler på personer med en omvendt døgnrytme og sammenligne med EKG – signaler fra en person med normal døgnrytme.

Camilla Frejlev Bæk
Studerende på Sundhedsteknologi

_______________________________________
 

VIGTIGT AT KUNNE SAMARBEJDE TVÆRFAGLIGT

I mit job som Search Innovation Manager hos Ambu arbejder jeg med kolleger på tværs af lande-og faggrænser, så kompetencer til at arbejde tværfagligt vil jeg fremhæve som noget meget vigtigt jeg har lært i min studietid.

Ambu er en stor international virksomhed på ca. 2.500 ansatte på verdensplan. Så ud over mine kolleger her i Ballerup, har jeg også kolleger i USA, Malaysia og Kina, som jeg arbejder sammen med. Når vi evaluerer Ambus produkter, sætter vi ofte et hold bestående af forskellige folk, der dækker lige fra jura til logistik. Jeg arbejder sammen med dem alle – og derfor vil jeg sige, at viden og evner inden for den projektbaserede arbejdsform er vigtig i mit job.

Thomas Hardahl
Kandidat i Biomedical Engineering and Informatics
Arbejder som Search Innovation Manager hos Ambu

Læs mere om Thomas og andre kandidater i Profilbrochuren for Sundhedsteknologi

_______________________________________

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

RUSTEN I MATEMATIKKEN?

Vi anbefaler, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush-up-kursus på A-niveau inden studiestart.

Engineer the future

Aalborg Universitet er aktiv partner i Engineer the future. Engineer the Future er Danmarks teknologiske alliance, som bringer danske ingeniører og teknologieksperter i front. 

Du får viden om

  • Programmering - fysiologi og anatomi
  • Kredsløbsteori - biomekanik og elektromagnetisme
  • Intern medicin og kirurgi

 

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Kom og mød AAU på nærmeste hold. Mød Aalborg Universitet