Forskning
Samarbejde

Sociologi, Bachelor

Sociologi

Sociologi

Hvordan får familier, hvor både mor og far har en karriere på arbejdsmarkedet, tilværelsen til at hænge sammen? Hvilken betydning har moderne teknologi som internet, mobiltelefoner og computere for den måde, vi er sammen med hinanden på? Hvorfor har indkøbsture og forbrug en større betydning i dag end en gudstjeneste i den lokale sognekirke? Hvilken betydning har globaliseringen af økonomien for samfundslivet i Danmark?

Hvad er sociologi?

Sociologi er videnskaben om samfundet eller "det sociale", og sociologer er særligt optaget af at undersøge, hvordan samfundet hænger sammen, og hvorfor det ændrer sig. Som sociologistuderende lærer du både om sociale mikroprocesser - eksempelvis en hilsen mellem to mennesker på et gadehjørne - og makroforhold - fx globalisering, nye sociale bevægelser samt social og økonomisk ulighed. Du lærer om forholdet mellem individ og samfund, om forholdet mellem det normale og det afvigende, og om forholdet mellem samfundets mainstream-kultur og forskellige subkulturer.

Igennem en uddannelse i Sociologi lærer du at beskrive det moderne danske samfund for at kunne sammenligne det med andre samfund. Du lærer om sociologiske teorier, der kan bidrage til en forståelse af og en forklaring på samfundets opbygning, struktur og udvikling. Og du lærer også sociologiske metoder til at undersøge samfundsforhold.

Det særlige ved sociologi

Sociologi er - sammen med økonomi og politologi - en af de grundlæggende discipliner inden for samfundsvidenskaben. Sociologisk viden er derfor en central del af mange samfundsvidenskabelige uddannelser, fx Samfundsfag, Politik og Administration, Historie eller Socialrådgiver. Dér, hvor Sociologi adskiller sig fra andre samfundsvidenskabelige uddannelser, er i selve tilgangen til studiet af samfundet eller det sociale. Sociologien lægger mest vægt på at undersøge, analysere og udrede sociale forhold og problemer gennem brug af sociologisk teori og metode og mindre vægt på praktiske løsninger og egentlig sagsbehandling.

Som universitetsforsker kan sociologen være den, der offentliggør en rapport om udviklingen i forholdet mellem danskere og indvandrere eller om unges brug af forskellige rusmidler. Som embedsmand undersøger sociologen eksempelvis effekten af forskellige former for straf eller alternativer til straf over for kriminelle. Og som privat konsulent kan sociologen fx udarbejde en rapport om arbejdsklimaet i en bestemt virksomhed eller institution, om personalets ønsker om efteruddannelse, eller om det kommende marked for et bestemt produkt.

Bacheloruddannelsen i Sociologi på Aalborg Universitet tager 3 år. Herefter har du bl.a. mulighed for at fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse i Sociologi.

Studiemiljø

Sociologi er et forholdsvis stort studie med omkring 120-190 studerende pr. årgang. Fra bacheloruddannelsens 1. semester er der gennemsnitligt 10-12 undervisningstimer om ugen inklusiv øvelser. Dertil kommer forberedelse til øvelsestimer. Der er meget at læse, ligesom det empiriske arbejde med fx interview og spørgeskemaundersøgelser samt rapportskrivning er ganske tidskrævende.

Sociologistudiet har adresse på Fibigerstræde 13. På Fibigerstræde 13 findes sekretariatet, et mindre sociologisk bibliotek samt undervisernes kontorer, grupperum og undervisningslokaler.

De studerende har også deres eget lokale, ”Det sociale rum”, hvor man mødes mere uformelt.

En vigtig del af et universitetsstudium er studiemiljøet. Ved Sociologi findes en studenterforening, ”SoFiA”, som bl.a. arrangerer erhvervsdage, faglige diskussioner, sociale arrangementer mv.

Ofte stillede spørgsmål til studievejledningen

Hvordan er sociologiuddannelsen opbygget?                             Hvor meget fylder statistik på uddannelsen?
                                      

Hvad er forskellen på sociologi og psykologi?                             Hvor meget fylder gruppearbejde?
                        

Hvordan foregår undervisningen?                                                  Hvad med det sociale liv?
                       

Hvad kan jeg blive som sociolog?

Du får viden om

  • Klassisk sociologisk teori og metode
  • Mikrosociologisk belysning af hverdagsliv
  • Makrosociologisk belysning af strukturelle forandringer
  • Kulturanalyse
  • Social differentiering

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU