Forskning
Samarbejde

Socialrådgiver

Adgangskrav

Adgang til Socialrådgiveruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

Udover ovenstående er der følgende muligheder for at søge om en studieplads på Socialrådgiveruddannelsen via kvote 2 senest den 15. marts: 

 • Social- og sundhedsassistentuddannelse fra 2004 eller senere med Dansk C, Engelsk D samt Samfundsfag C eller Naturfag C.
 • Den pædagogiske assistentuddannelse med Dansk C, Engelsk D samt Samfundsfag C eller Naturfag C.
 • Følgende 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag B og Psykologi C.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til professionsbacheloruddannelsen til Socialrådgiver på Aalborg Universitet. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, som får tilbudt en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Antal Studiepladser

I 2021 udbød AAU 209 studiepladser på Socialrådgiveruddannelsen. Adgangskvotienten i kvote 1 blev 6,7 på 7-trinsskalaen.

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 50% af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen, på karakteren i Dansk A eller studieprøven i Dansk samt på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen.

Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og /eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Frivilligt arbejde indgår ikke i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter. De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.

eksempler på Relevant erhvervsarbejde

 • Faglært erhvervsarbejde som administrativ medarbejder i det kommunale forvaltningssystem inden for jobcentre, børne- og ungeafdelinger, ældre- og handicapafdelinger, ydelseskontorer eller misbrugsbehandling samt arbejde hos private aktører inden for det beskæftigelsesmæssige område.
 • Faglært erhvervsarbejde, hvori der indgår en direkte kontakt til borgere, herunder arbejde inden for pleje- og omsorgsområdet, døgninstitutioner, behandlingsinstitutioner, kriminalforsorgen, forebyggelse og integration, politiet og psykiatrien.

Eksempler på ikke relevant erhvervsarbejde

 • Almindeligt kontorarbejde uden for områderne nævnt ovenfor.
 • Arbejde i detailhandel, håndværks- eller industrivirksomhed.
 • Arbejde i restaurationsbranchen og anden servicevirksomhed.

eksempler på Relevant uddannelse:

 • Dele af lærer-, sygeplejerske-, ergoterapeut- og pædagoguddannelserne. 
 • Social- og sundhedsassistent.
 • Kontorassistentuddannelse i det kommunale forvaltningssystem inden for rammerne af jobcentre og det sociale forvaltningssystem.
 • Dele af bachelor i Sociologi, Jura, Statskundskab, Samfundsfag, Psykologi og lignende.
 • Fængselsbetjent, politiassistent eller diakon.
 • Dele af bacheloruddannelser, hvor der indgår et tilvalgsfag i Sociologi eller fag inden for det sociologiske område.

Eksempler på ikke relevant uddannelse

 • Uddannelser, der relaterer sig til professioner nævnt under ikke-relevant erhvervsarbejde

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De ovennævnte adgangskravsfag skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over, hvilke uddannelser du opfylder adgangskravene til, og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

Optagelsesvejledning på AAU

Studievalg og optagelsesvejledning

Overvejer du at søge ind på en uddannelse på AAU? Vores optagelsesvejledere kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om studievalg, ansøgning og optagelse. Det kunne blandt andet være:

 • Adgangskrav og supplering
 • Kvoter og optagelse med dispensation
 • Spørgsmål til din ansøgning
 • Optagelse med merit
 • Valg af uddannelse, både bachelor, kandidat samt sidefag

Kontakt Optagelsesvejledningen

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer