Forskning
Samarbejde

Psykologi

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen i Psykologi forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer: 

Adgangsbegrænsning

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Psykologi. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og som søger rettidigt, som får tilbudt en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Antal studiepladser

I 2020 udbød AAU 170 studiepladser på uddannelsen i Psykologi. Adgangskvotienten i kvote 1 blev 9,8 på 7-trinsskalaen.

Kvote 1

Ansøgere i kvote 1 udvælges efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 10 % af pladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Frivilligt arbejde indgår ikke i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.

Eksempler på relevant erhvervsarbejde

 • Faglært arbejde eksempelvis inden for psykiatrien.
 • Faglært arbejde som sygeplejerske, lærer, pædagog, socialrådgiver eller jordemoder
 • I visse og velbegrundede tilfælde kan andre typer af relevant faglært erhvervsarbejde også komme i betragtning.

Eksempler på ikke relevant erhvervsarbejde

 • Pædagogmedhjælper, lærervikar og au-pair.

Eksempler på relevant uddannelse

 • Dele af bacheloruddannelser, hvor der indgår tilvalgsfag i psykologi eller inden for det psykologiske område, hvis der er bestået min. 30 ECTS inden for det psykologiske område.
 • Dele af bacheloruddannelse i et beslægtet fag såsom sociologi, filosofi, pædagogik, kognitions - og neurovidenskab, antropologi og teologi.  
 • Dele af professionsbacheloruddannelser inden for det sundheds- og pædagogiske område samt socialrådgiver

Eksempler på ikke relevant uddannelse

 • Salgs-, service- og butiksuddannelse
 • Private coach- og terapeutuddannelser.

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

Optagelsesvejledning på AAU

Studievalg og optagelsesvejledning

Overvejer du at søge ind på en uddannelse på AAU? Vores optagelsesvejledere kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om studievalg, ansøgning og optagelse. Det kunne blandt andet være:

 • Adgangskrav og supplering
 • Kvoter og optagelse med dispensation
 • Spørgsmål til din ansøgning
 • Optagelse med merit
 • Valg af uddannelse, både bachelor, kandidat samt sidefag

Kontakt Optagelsesvejledningen

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer