Forskning
Samarbejde

Psykologi, Bachelor

Psykologi

Psykologi

Den psykologiske videnskab beskæftiger sig med, hvordan mennesker tænker, føler, oplever og handler i bestemte sammenhænge. På uddannelsen bliver du undervist i forskellige teoretiske indgangsvinkler til psykologien. Dels det enkelte menneske og fænomenet personlighed og dels mennesket i relation til samfundet, herunder fx familiens betydning. Du lærer også om mennesket som biologisk væsen og får indsigt i biologiske processer som hukommelse og opmærksomhed.

Hvordan oplever vi verden, og hvorledes dannes mening og sammenhæng i vores oplevelser?

  • Hvorfor reagerer vi på en bestemt måde, når vi befinder os i pressede situationer?
  • Hvordan dannes vores selvforståelse?
  • Hvad kan forbedre vores samarbejde med andre, og hvad fremmer læreprocesser?

Hvis du interesserer dig for denne slags spørgsmål, er psykologiuddannelsen noget for dig.

Psykologi handler i høj grad om menneskets samspil med sine medmennesker og omgivelser. Psykologi interesserer sig således for tænkning og følelser, for identitet og udvikling, for både indre motivationer og ydre påvirkninger, såvel som gruppeprocesser og individualpsykologiske dynamikker.

Psykologistudiet på Aalborg Universitet er en professionsuddannelse, hvor du bliver uddannet til psykolog. Første del består af tre år på bachelorstudiet (Ba.Sci), som er en forudsætning for at kunne læse på anden del: Kandidatstudiet som afslutter uddannelsen til psykolog (Cand.Psych.). At arbejde som psykolog kræver både en solid teoretisk ballast samt gode metodiske og praktiske færdigheder. Derfor lærer du at forstå og forklare komplekse menneskelige reaktionsmønstre i mange forskellige sammenhænge. På bachelor- og kandidatstudiet lærer du også, hvorledes der kan gribes ind, når disse reaktionsmønstre er uhensigtsmæssige. Fx psykiske sygdomme, stress på arbejdspladser eller børn der har vanskelige kår. Desuden uddannes du til selv at udforme og udføre psykologiske undersøgelser og til at forholde dig kritisk til egne og andres antagelser.

Endvidere skal du kunne formidle psykologisk viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

For studerende på tofagsuddannelser på AAU er der mulighed for at tage tilvalgsfag i Psykologi på bachelor- og kandidatniveau. Dermed får du undervisningskompetence i psykologi på de gymnasiale uddannelser sammen med dit centrale fag.

Du får viden om

  • Socialpsykologi - personlighedspsykolog
  • Kognitionspsykologi
  • Udviklingspsykologi - biologisk psykologi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU