Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medialogi, Bachelor

Medialogi

Medialogi

Medialogi handler om menneske-maskine interaktion, interaktionsdesign, medieteknologi, programmering, lyd, computergrafik og sensorteknologi. Hvis du interesserer dig for videnskaben og teknologien bag interaktive digitale medier, og hvis du gerne vil lære at bruge og udvikle denne teknologi, kan Medialogi være den rigtige uddannelse for dig.

Mød Malene fra Medialogi

Malene læser Medialogi på Aalborg Universitet og fortæller her kort om uddannelsen og hvorfor hun valgte den.

 

TÆNK, HVIS DU KUNNE UDVIKLE MÅDEN, VI INTERAGERER MED FREMTIDENS TEKNOLOGIER

Medialogi er en 3-årig bacheloruddannelse, der kan læses i enten Aalborg eller København. Medialogi handler om samspillet mellem mennesker og teknologi. Her mødes teknologi og kreativitet i arbejdet med bl.a. lyd, interaktionsdesign, sensorteknologier, VR og Augmented Reality. Uddannelsen sigter mod at uddanne folk inden for teknologi og softwareudvikling i den moderne medie- og oplevelsesindustri.

Bacheloruddannelsen består af 6 semestre med temaerne, Create IT, Design IT, See IT, Hear IT, Experience IT og til sidst Make IT for bachelorprojektet:

01 CREATE It

Her starter du med at stifte bekendtskab med vores studiemodel PBL og kommer i gang med at lave et medieteknologisk projekt sammen med en gruppe af dine medstuderende.

02 Design it

På 2. semester tager vi fat på at designe medieteknologiske produkter eller programmer. Du kommer til at lære om grundlæggende design- og interaktionsdesignprincipper, som du skal anvende i dit projektarbejde.

03 See it

Nu er det tid til at arbejde med nye teknologier indenfor billedbehandling og lære om visuel perception. Du kommer til at lære, hvordan visuelle medieløsninger og visuel interaktion fungerer og du kan i dit projektarbejde komme til lave din egen visuelle styring af dit tv, en robot eller et optræningsprogram.

04 hear it

Lyd er en vigtig del af vores hverdag og kan anvendes indenfor mange områder, der giver spændende muligheder for at skabe miljøer og stemninger, du bliver indfanget ind. Du vil lære om nye teknologer til lyd behandling og du vil opdage, at disse kan anvendes indenfor mange områder.

05 Experience it

Nu er det tid til at du undersøger og arbejder med at sætte en eller flere medieteknologier sammen og undersøger hvordan vi oplever og sanser i virtuelle eller augmented reality miljøer. Du kommer til at lære, hvordan du designer applikationer og evaluerer medieteknologiske løsninger, der spiller på flere sanser samtidigt

06 Make it

Efter 5 spændende semestre er du nu kommet til dit bachelor projekt, hvor du nu er klar til at sætte din viden og kompetencer om medieteknologier sammen til et nyt spændende produkt eller en ny service. Du har lært de grundlæggende kundskaber til at kunne designe, udvikle, implementere og evaluere det projekt, du har lavet sammen med en mindre gruppe af dine studiekammerater.

”Medialogi kombinerer design og teknologi på en meget balanceret måde. Det gør det muligt for mig at udforske min teknologisk kreative side”

Daniel, Medialogi-studerende

Lidt mere om uddannelsen

Når man skaber interaktive systemer til specifikke brugere, er sammenkoblingen af forskellige fagområder en af de største udfordringer. Den tværfaglige struktur på Medialogi kræver et stærkt teknisk fundament, både i teori og praksis, og det kræver, at du som studerende er i stand til at beherske og kombinere mange forskellige fagområder, herunder programmering, interaktionsdesign, elektronik, matematik, menneskelig perception, design og analyse af videnskabelige eksperimenter, statistik og filmvidenskab.

Medialogi er videnskaben og teknologien bag interaktive digitale medier, og du skal både være interesseret i at udvikle produktideer samt programmering og test af prototyper. Særligt programmering og test udgør en stor del af uddannelsen, så det er vigtigt, at du også har flair for og interesse i matematik. Se adgangskravene til uddannelsen.

 

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, hvor studieformen er problembaseret læring, som foregår ved gruppearbejde på et projekt. Projektet tager typisk udgangspunkt i en reel problemstilling, som projektgruppen forsøger at løse ved hjælp af grundlæggende teori og praktiske eksperimenter, så du lærer at analysere en problemstilling og stille de vigtigste spørgsmål.

Du kommer til  at arbejde tæt sammen med andre studerende i hovedparten af din studietid, og du vil tilbringe det meste af dagen på universitetet. Uddannelsen giver dig mulighed for kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du i samarbejde med din projektgruppe finder løsninger på problemstillinger, så du hele tiden udfordres til at tænke i nye baner.

Kan medialogi være noget for dig?

Ja, vi er sikre på, at Medialogi-uddannelsen er noget for dig, hvis du:

  • er interesseret i teknologierne bag banebrydende interaktive digitale medier, f.eks. Virtual Reality
  • vil lære at udvikle interaktive medieprodukter, f.eks. computerspil eller apps
  • vil arbejde inden for it- og underholdningsbranchen, evt. som UX'er eller backend-udvikler 
  • gerne vil designe, udvikle og evaluere socialt ansvarlige teknologiske løsninger, der hjælper mennesker i hverdagen f.eks. hjælpesystemer til blinde og svagtseende,
  • gerne vil studere i et miljø, hvor projekter i samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner er værdsat

 

Hør Anne fortælle om bacheloruddannelsen i Medialogi

Anne har studeret Medialogi og er nu ansat på Aalborg Universitet som en del af forskningsmiljøet bag uddannelsen.

 

Mød underviserne og forskningsmiljøerne bag medialogi

Her nedenfor får du fire smugkig ind i forskningen og laboratorierne bag medialogi-uddannelsen.

 

 

 

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav .


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL .

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform .

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG...

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg .

...eller studiebyen København

Aalborg Universitet København (AAU CPH) er en del af Aalborg Universitet og ligger i Københavns Sydhavn tæt på hovedstadens centrum. Som studerende på AAU CPH har du derfor rig mulighed for at benytte dig af byens mange bolig-, kultur- og fritidstilbud.SØG OPTAGELSE PÅ medialogi

Du får viden om

  • Programmering
  • Interaction design
  • Computer graphics
  • Sound

Mød AAU
Aalborg Universitet afholder løbende arrangementer for studiesøgende, hvor du kan opleve livet på AAU på nærmeste hold.

Mød AALBORG UNIVERSITET