Matematik-teknologi

Bachelor

Matematik-teknologi

Giver dig en solid viden om matematiske og ingeniørmæssige metoder.
Du lærer at håndtere teknologiske udfordringer som fx behandling af lyd og billeder ved brug af matematisk modellering og beregninger.

Få kendskab til

Anvendt matematik
Statistik
Teknisk Videnskab

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Matematik-teknologi

Giver dig en solid viden om matematiske og ingeniørmæssige metoder.
Du lærer at håndtere teknologiske udfordringer som fx behandling af lyd og billeder ved brug af matematisk modellering og beregninger.

Få kendskab til

Anvendt matematik
Statistik
Teknisk Videnskab

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bliv matematikingeniør 

På uddannelsen i matematik-teknologi får du kompetencer inden for anvendt matematik og ingeniørvidenskab, og du lærer at håndtere teknologiske udfordringer ved brug af matematisk modellering og avancerede beregninger. 

Udvikling af teknologi

Brænder du for at arbejde med og bruge matematikken? Og drømmer du om at være med til at udvikle den nyeste teknologi, som eksempelvis bruges i computere og robotter?

På uddannelsen i matematik-teknologi får du en solid baggrund i matematiske og ingeniørmæssige metoder og algoritmer til behandling af eksempelvis lyd, billeder og andre slags data.

En uddannelse der kombinerer matematik og de mere ingeniørmæssige og praktiske aspekter.

Barbara Martinovic, tidligere studerende

Matematik og ingeniørvidenskab

På uddannelsen får du undervisning i matematik og ingeniørvidenskab på et højt niveau, og du lærer at bruge din viden til at løse konkrete erhvervsmæssige og samfundsrelaterede problemstillinger.

Du vil opnå kompetencer inden for modellering, signal- og informationsbehandling samt videnskabelige beregninger i kombination med en solid grundfaglighed i anvendt matematik - baseret på Aalborg Universitets problembaserede læringsmodel.

Matematikingeniører er efterspurgte

Med en civilingeniøruddannelse i matematik-teknologi vil du blive efterspurgt blandt private og offentlige virksomheder.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem dagligt og tilbringer dagen på universitetet.

Mød Emil fra matematik-teknologi

Emil og hans projektgruppe har arbejdet med at gøre høreapparater endnu bedre til at filtrere støj ved at teste og implementere en ny algoritme.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Matematikuddannelser på Aalborg Universitet

Aalborg Universitet udbyder tre matematiske bacheloruddannelser: 

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

  Det meget centrale på matematik-teknologi er det at kunne få lov til at kombinere teori med praksis.

  Barbara Martinovic, tidligere studerende

  Teknologiske problemstillinger

  På bacheloruddannelsen i matematik-teknologi kommer du til at arbejde med anvendt matematik og ingeniørvidenskab, og du lærer at håndtere teknologiske problemstillinger ved brug af matematisk modellering og avancerede beregninger.

  Uddannelsen giver dig en grundig baggrund i matematiske og ingeniørmæssige metoder og algoritmer til behandling eksempelvis af lyd, billeder og andre slags data.

  Hvis du gerne vil vide mere om indholdet på de enkelte semestre, kan du finde information om dette nederst på siden. Her finder du også et link til studieordningen for uddannelsen.

  Studieform

  Hvert semester består af kurser og et større projekt, hvor du sammen med din gruppe integrerer teori og metoder med en problemstilling hentet i den virkelige verden.

  Kurserne optager halvdelen af din studietid, mens anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper. Gruppearbejdet har stor faglig og social værdi, fordi du kan sparre med dine medstuderende, diskutere komplekse emner og få nyt perspektiv på problemstillinger. Sammen med din projektgruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling for at finde en eller flere mulige løsninger. Dit sjette semester bruges på kurser og dit bachelorprojekt.

  I de projekter, jeg har været med i, har vi fx regnet på trafikken i aalborg, prøvet at forbedre rejsekortet og ja, endda skrevet projekt om hoptimisten.

  Barbara Martinovic, tidligere studerende

  Mere info om matematik-teknologi?

  Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

  Semesteroversigt

  Man får store matematiske færdigheder, og samtidig får man lov til at udforske og anvende disse færdigheder på en reel problemstilling.

  Barbara Martinovic, tidligere studerende

  Kandidatmuligheder

  Med en bacheloruddannelse i matematik-teknologi får du bl.a. adgang til en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.) fx:

   På kandidatuddannelsen får du en solid faglig indsigt i teori og metoder på højt niveau inden for anvendt matematik, teknisk videnskab og deres samspil. Du bliver i stand til at identificere, formulere og analysere komplekse matematiske og teknologiske problemstillinger.

   Du vil beskæftige dig med områder som: signal-/informations- og databehandling i teknologiske systemer, informationsteori og kodning, automatiseret læring, komprimeret signal/dataanalyse og syntese samt tidsrækker. Du lærer også, hvordan du implementerer de avancerede metoder i fx moderne computersystemer (mobile enheder, parallelle maskiner og supercomputere).

   Under hele uddannelsen vil du gennem projektarbejdet have tæt kontakt til samarbejdspartnere i erhvervslivet, hvor du sammen med din gruppe vil løse problemstillinger.

   Problemstillingerne kunne eksempelvis være udvikling af metoder til at reducere måletiden for scanninger i sygehusvæsenet, søgning efter sygdomsmønstre i DNA for mennesker og dyr eller udarbejdelse af modeller for finansielle transaktioner med det formål at optimere afkast på investeringer.

   Andre kandidatmuligheder

   Med en bachelor i matematik-teknologi låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Din bachelorgrad giver dig nemlig adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution.

   Job og karriere

   Kandiatuddannelse i matematik-teknologi

   Bacheloruddannelsen i matematik-teknologi er især tilrettelagt for dig, som ønsker at læse videre på kandidatuddannelsen som civilingeniør (cand.Polyt.) I matematik-teknologi.

   Med en bacheloruddannelse i matematik-teknologi har du en grundlæggende viden inden for fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

   Dine muligheder som civilingeniør

   Som færdiguddannet civilingeniør i matematik-teknologi har du mange muligheder for at finde et relevant job i den private eller offentlige sektor eller måske i form af en forskeruddannelse (ph.d.).

   Mange videnstunge og højteknologiske virksomheder efterspørger civilingeniører med højtudviklede kompetencer inden for anvendt matematik og teknologi, og hvordan disse implementeres til løsning af konkrete problemer.

   Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for matematik-teknologi kan du arbejde med fx:

   • Energiteknologi
   • Audio- og kommunikationsteknologi
   • Sensorer
   • Softwareudvikling
   • Transport og logistik
   • Fødevareteknologi
   • Forsikring
   • Finansiering
   • Forskning

   Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

   Optagelse og adgangskrav

   Kontakt

   Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

   Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

   Nyhedsbrev