Spring til indhold

Matematik-teknologi

Bachelor

Matematik-teknologi

Giver dig en solid viden om matematiske og ingeniørmæssige metoder.
Du lærer at håndtere teknologiske udfordringer som fx behandling af lyd og billeder ved brug af matematisk modellering og beregninger.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du er glad for og god til matematik og vil gerne være ingeniør.
Der er stor efterspørgsel på ingeniører med højtudviklede kompetencer inden for anvendt matematik.
Du vil gerne løse samfundsmæssige udfordringer inden for fx energiteknik og signalbehandling.

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Matematik-teknologi

Giver dig en solid viden om matematiske og ingeniørmæssige metoder.
Du lærer at håndtere teknologiske udfordringer som fx behandling af lyd og billeder ved brug af matematisk modellering og beregninger.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du er glad for og god til matematik og vil gerne være ingeniør.
Der er stor efterspørgsel på ingeniører med højtudviklede kompetencer inden for anvendt matematik.
Du vil gerne løse samfundsmæssige udfordringer inden for fx energiteknik og signalbehandling.

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bliv matematikingeniør 

Matematik-teknologi-uddannelsen er en uddannelse til dig, der gerne vil have en generel ingeniøruddannelse med vægt på matematikken.

På uddannelsen i matematik-teknologi får du kompetencer inden for anvendt matematik og ingeniørvidenskab, og du lærer at håndtere teknologiske udfordringer ved brug af matematisk modellering og avancerede beregninger. Det er en efterspurgt kombination på jobmarkedet, og arbejdsløsheden blandt matematik-teknologer er derfor meget lav.

På uddannelsen får du undervisning i matematik og ingeniørvidenskab på et højt niveau, og du lærer at bruge din viden til at løse konkrete erhvervsmæssige og samfundsrelaterede problemstillinger.

Med den solide, matematiske baggrund er du godt klædt på til at angribe ingeniørmæssige udfordringer indenfor alt fra energiteknik til signalbehandling, og har derfor en bred vifte af muligheder, hvis du læser videre på kandidatniveau.

Under den treårige bacheloruddannelse lærer du at abstrahere og analysere komplicerede problemstillinger. Du møder både de klassiske, teoretiske begreber og metoder inden for lineær algebra, analyse og sandsynlighedsteori og får også kurser i computerbaserede metoder, programmering, matematisk modellering og statistik samt ingeniørvidenskabelige kurser om eksempelvis dataopsamling.

En uddannelse der kombinerer matematik og de mere ingeniørmæssige og praktiske aspekter.

Barbara Martinovic, tidligere studerende

Vi anvender forskellige undervisningsformer, blandt andet problemorienteret og projektbaseret gruppearbejde, hvor du sammen med dine gruppemedlemmer skal håndtere teoretiske og praktiske problemstillinger.

Kursusundervisningen kan bl.a. bestå af en kombination af forelæsninger og assisteret opgaveregning i grupper.

Mød Emil fra matematik-teknologi

Emil og hans projektgruppe har arbejdet med at gøre høreapparater endnu bedre til at filtrere støj ved at teste og implementere en ny algoritme.

thumbnail

Matematik-teknologi, Aalborg Universitet (AAU), Make It Real

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Matematik-teknologi, Aalborg Universitet (AAU), Make It Real

Matematikuddannelser på Aalborg Universitet

Aalborg Universitet udbyder tre matematiske bacheloruddannelser: 

  thumbnail

  Johan fortæller om matematikuddannelserne

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

  Johan fortæller om matematikuddannelserne

  Det meget centrale på matematik-teknologi er det at kunne få lov til at kombinere teori med praksis.

  Barbara Martinovic, tidligere studerende

  I de projekter, jeg har været med i, har vi fx regnet på trafikken i aalborg, prøvet at forbedre rejsekortet og ja, endda skrevet projekt om hoptimisten.

  Barbara Martinovic, tidligere studerende

  Semesteroversigt

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

  Mere info om matematik-teknologi?

  Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

  Man får store matematiske færdigheder, og samtidig får man lov til at udforske og anvende disse færdigheder på en reel problemstilling.

  Barbara Martinovic, tidligere studerende

  Kandidatmuligheder

  Med en bacheloruddannelse i matematik-teknologi får du bl.a. adgang til en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.) fx:

   På kandidatuddannelsen får du en solid faglig indsigt i teori og metoder på højt niveau inden for anvendt matematik, teknisk videnskab og deres samspil. Du bliver i stand til at identificere, formulere og analysere komplekse matematiske og teknologiske problemstillinger.

   Du vil beskæftige dig med områder som: signal-/informations- og databehandling i teknologiske systemer, informationsteori og kodning, automatiseret læring, komprimeret signal/dataanalyse og syntese samt tidsrækker. Du lærer også, hvordan du implementerer de avancerede metoder i fx moderne computersystemer (mobile enheder, parallelle maskiner og supercomputere).

   Under hele uddannelsen vil du gennem projektarbejdet have tæt kontakt til samarbejdspartnere i erhvervslivet, hvor du sammen med din gruppe vil løse problemstillinger.

   Problemstillingerne kunne eksempelvis være udvikling af metoder til at reducere måletiden for scanninger i sygehusvæsenet, søgning efter sygdomsmønstre i DNA for mennesker og dyr eller udarbejdelse af modeller for finansielle transaktioner med det formål at optimere afkast på investeringer.

   Andre kandidatmuligheder

   Med en bachelor i matematik-teknologi låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Din bachelorgrad giver dig nemlig adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution.

   Job og karriere

   Kandiatuddannelse i matematik-teknologi

   Bacheloruddannelsen i matematik-teknologi er især tilrettelagt for dig, som ønsker at læse videre på kandidatuddannelsen som civilingeniør (cand.Polyt.) I matematik-teknologi.

   Med en bacheloruddannelse i matematik-teknologi har du en grundlæggende viden inden for fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

   Dine muligheder som civilingeniør

   Som færdiguddannet civilingeniør i matematik-teknologi har du en lang række af muligheder foran dig. Du kan både finde job i private virksomheder eller den offentlige sektor. Du kan også gå forskervejen og tage en forskeruddannelse, som giver dig en ph.d.

   Mange videnstunge og højteknologiske virksomheder efterspørger civilingeniører med højtudviklede kompetencer inden for anvendt matematik og teknologi. Disse kompetencer kommer du ud på arbejdsmarkedet med – og kan bruge dem til at løse konkrete problemer.

   Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for matematik-teknologi kan du arbejde med fx:

   • Energiteknologi
   • Audio- og kommunikationsteknologi
   • Sensorer
   • Softwareudvikling
   • Transport og logistik
   • Fødevareteknologi
   • Forsikring
   • Finansiering
   • Forskning

   Optagelse og adgangskrav

   Kontakt

   Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

   Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

   Nyhedsbrev