Matematik-økonomi

Bachelor

Matematik-økonomi

Du går i dybden med de matematiske værktøjer, som anvendes i forbindelse med fx økonomisk planlægning, analyser og konsekvensvurdering. De matematiske metoder anvendes overalt inden for disse områder.

Få kendskab til

Økonometri: Matematiske og statistiske metoder i økonomien
Matematisk finansieringsteori
Matematik og matematisk optimering

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Matematik-økonomi

Du går i dybden med de matematiske værktøjer, som anvendes i forbindelse med fx økonomisk planlægning, analyser og konsekvensvurdering. De matematiske metoder anvendes overalt inden for disse områder.

Få kendskab til

Økonometri: Matematiske og statistiske metoder i økonomien
Matematisk finansieringsteori
Matematik og matematisk optimering

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Hvorfor opstår lavkonjunkturer? Hvad er baggrunden for udviklingen af verdensomspændende finansielle kriser? De spørgsmål kan vi beskrive og delvist besvare med matematiske modeller.

Vi løser økonomiske problemstillinger

På uddannelsen i matematik-økonomi kommer du til at gå i dybden med de matematiske værktøjer, som anvendes i forbindelse med fx økonomisk planlægning og konsekvensvurdering.

Du får et dybtgående kendskab til matematiske og statistiske metoder, og du lærer at forstå, konstruere og anvende modellerne på økonomiske problemstillinger. Du får samtidig en indsigt i den økonomiske teori, som vi bruger i samfunds- og erhvervsøkonomien.

Mød Stine fra Matematik-Økonomi

Stine og hendes gruppe har arbejdet på at udvikle en model, der kunne anvendes til at forecaste, hvordan daglige elektricitetspriser udvikler sig én dag frem i tiden, og derved få en viden som virksomheder kan bruge i deres daglige drift.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Forstå og forudse fremtiden

Matematiske modeller kan bruges som værktøjer til at styre finansielle risici, økonomisk planlægning, logistik, produktionsplanlægning og konsekvensvurdering mv. Hver gang man skal lave beregninger og vurderinger af effekten af fx politiske indgreb på samfundets økonomi, må man lave modeller, som man kan regne på og "lege med" ved at ændre på forholdene i den modellerede verden.

Der kan gå lang tid, hvor man føler, at man ikke rigtig fatter noget af det, der foregår, indtil man får knækket koden, og man finder en mening i det hele.

Jesper Haar Jakobsen, studerende

Studieform

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette betyder bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

I projektarbejdet finder du og din gruppe løsninger på udfordringer i relation til matematik-økonomi. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres fagligt i jeres problemløsning. I har mulighed for at samarbejde med eksterne parter, hvis det er relevant for jeres projektemne.

Matematik-uddannelser på Aalborg Universitet

Aalborg Universitet udbyder tre matematiske bacheloruddannelser: 

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

  Matematiske og statistiske metoder til økonomiske problemstillinger

  På bacheloruddannelsen i matematik-økonomi får du et betydeligt kendskab til matematiske og statistiske metoder, som du kan anvende til at forstå og konstruere økonomiske problemstillinger. Du får samtidig viden om økonomiske begreber og teorier, som bruges i offentlig økonomi og i erhvervslivet.  Du lærer bl.a. at fastlægge investeringsstrategier og at udarbejde risikovurderinger og økonomianalyser.

  Fag på Matematik-Økonomi

  I løbet af uddannelsen arbejder du med:

  • Lineær algebra, hvor du lærer fx hvordan en bestemt type talskemaer (matricer) bruges til at behandle økonomiske problemstillinger.
  • Sandsynlighedsregning og statistik, hvor du lærer fx at regne på processer, hvor tilfældet spiller en rolle (stokastiske processer)
  • Mikroøkonomi, hvor du stifter bekendtskab med hvordan samspillet imellem forbrugere og virksomheder har indflydelse på markederne for varer og tjenesteydelser
  • Makroøkonomi, hvor du lærer om nationaløkonomi, og hvordan faktorer som fx indkomst og beskæftigelse spiller en vigtig rolle
  • Finansiering, som giver dig grundlag for at kunne arbejde med at finde kapital til fx et projekt eller en virksomhed

  Kurser og projekter

  Kurserne optager halvdelen af din studietid, mens anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper. Gruppearbejdet har stor faglig og social værdi, fordi du kan sparre med dine medstuderende, diskutere komplekse emner og få nyt perspektiv på problemstillinger. Sammen med din projektgruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling for at finde en eller flere mulige løsninger. Dit sjette semester bruges på kurser og dit bachelorprojekt.

  Semesteroversigt

  Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke er nok at være god til matematik, man skal også kunne lide at gå i dybden med det.

  Ann Rendbæk, studerende

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

  Mere info om Matematik-Økonomi?

  Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

  Job og karriere

  Med bacheloruddannelsen har du grundlæggende viden om fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse. En kandidat i matematik-økonomi er højt anset og meget efterspurgt på arbejdsmarkedet både i større produktionsvirksomheder, finanssektoren og i forskningsverdenen. 

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

  Kandidatmuligheder

  Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse i matematik-økonomi (cand.scient.oecon.:

   Andre kandidatmuligheder

   Med en bachelor i matematik-økonomi låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Din bachelorgrad giver dig nemlig adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution.

   Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

   Optagelse og adgangskrav

   Kontakt

   Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

   Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

   Nyhedsbrev