Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Matematik-økonomi, Bachelor

Matematik-økonomi

Matematik-økonomi

Hvorfor opstår lavkonjunkturer? Hvad er baggrunden for udviklingen af verdensomspændende finansielle kriser? De spørgsmål kan vi beskrive og delvist besvare med matematiske modeller. På uddannelsen i matematik-økonomi kommer du til at gå i dybden med de matematiske værktøjer, som anvendes i forbindelse med fx økonomisk planlægning og konsekvensvurdering.

Mød Stine fra matematik-økonomi

Stine og hendes gruppe har arbejdet på at udvikle en model, der kunne anvendes til at forecaste, hvordan daglige elektricitetspriser udvikler sig én dag frem i tiden, og derved få en viden som virksomheder kan bruge i deres daglige drift.

FORSTÅ OG FORUDSE FREMTIDEN

Som studerende på bacheloruddannelsen i matematik-økonomi får du et dybtgående kendskab til matematiske og statistiske metoder, og du lærer at forstå, konstruere og anvende modellerne på økonomiske problemstillinger. Du får samtidig en indsigt i den økonomiske teori, som vi bruger i samfunds- og erhvervsøkonomien.

Matematiske modeller kan bruges som værktøjer til at styre finansielle risici, økonomisk planlægning, logistik, produktionsplanlægning og konsekvensvurdering mv. Hver gang man skal lave beregninger og vurderinger af effekten af fx politiske indgreb på samfundets økonomi, må man lave modeller, som man kan regne på og "lege med" ved at ændre på forholdene i den modellerede verden.

”Der kan gå lang tid, hvor man føler, at man ikke rigtig fatter noget af det, der foregår, indtil man får knækket koden, og man finder en mening i det hele" Jesper Haar Jakobsen, studerende

En vigtig del af uddannelsen er projektarbejdet, hvor du og din gruppe finder løsninger på udfordringer i relation til matematik-økonomi. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres fagligt i jeres problemløsning. I har mulighed for at samarbejde med eksterne parter, hvis det er relevant for jeres projektemne.

Studieform

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette betyder bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.


Jobmuligheder

Der er mange jobmuligheder for kandidater i matematik-økonomi, og der er rift om kandidaterne både i Danmark og internationalt. De får for eksempel job i banker, forsikringsselskaber, kreditforeninger og forskningsverdenen.


MATEMATIK-UDDANNELSER PÅ AALBORG UNIVERSITET

Aalborg Universitet udbyder tre matematiske bacheloruddannelser: 

Du kan også møde den matematiske verden på AAU på vores matematikblog og vores matematiske Facebook-profil, hvor du løbende kan følge med i, hvad der sker i matematikkens verden.


en dag med moderne matematik

 • Du bliver vækket af din mobiltelefon og checker Facebook og de seneste SMS'er.
 • Du løber en tur med dit nye pulsur og når et hurtigt bad, inden du skal afsted.
 • Heldigvis kan du låne bilen - undervisningen er flyttet væk fra skolen idag og GPS'en viser dig vej, så du lige akkurat når det til tiden.
 • Efter en lang dag sætter du dig og streamer film. Netflix har fundet en TV-serie til dig, men det er skudt helt ved siden af - din mor har nok igen brugt din Netflixkonto...
 • Du køber et par sko på nettet med dit Dankort.
 • Efter aftensmaden laver du lektier med musik i ørerne, streamet fra nettet (musikken altså, ikke dine ører).
 • Godt at dine høretelefoner lukker støj ude, for din far spiller gamle CD'er meget højt.
 • Du ser nyheder sammen med familien. En mulig gerningsmand er blevet løsladt, da der ikke er et match af DNA-profiler med det, man fandt på gerningsstedet.
 • Politikerne vil gerne dæmpe udviklingen af boligpriserne og overvejer forskellige tiltag.

Som du ser, er det moderne, cutting-edge matematik, der får vores verden til at fungere. Vil du være med til at få vores verden til også at fungere i fremtiden?


Mød en studerendefaq

Q: Er det hårdt arbejde at læse matematik-økonomi?
A: Ja - man skal lægge en del kræfter i sin uddannelse, det kræver en solid buksebag.

Q: Skal man være et matematik-geni på de gymnasiale uddannelser for at kunne tage en matematisk uddannelse på universitetet?
A: Nej, det skal man ikke - men man skal være god til matematik. Et pejlemærke kan måske være, at man skal ligge på mindst et 7-tal i matematik og have potentialet for at komme op på et 10-tal med en mindre anstrengelse.

Q: Er der et godt studiemiljø?
A: Ja. De studerende har gode fysiske faciliteter; fx eget grupperum og egen ”kaffestue”, der danner rammen om de studerendes sociale liv. Dertil kommer, at instituttet ikke er så stort, hvilket betyder, at der er en tæt interaktion mellem studerende og lærere.

Q: Er det muligt at få studierelevant arbejde under uddannelsen?
A: Ja. Efter et par år på uddannelsen er der mange, der vælger at tage et job som hjælpelærer for yngre studerende. Man lærer selv meget af sådan et arbejde (og det giver en pæn løn).


BRUSH UP KURSUS I MATEMATIK

Matematikken fra gymnasiet er fundamentet for uddannelsen i matematik-økonomi. Et godt pejlemærke er, at du bør have mindst 7 i matematik og have potentialet til at nå et 10-tal i din gymnasiale matematikeksamen.

Hvis du ikke har mindst 7, eller hvis din uddannelse er mere end et år gammel, anbefaler vi kraftigt, at du følger et intensivt Brush up-kursus på A-niveau inden studiestart.

Følg et intensivt Brush up-kursus på A-niveau inden studiestart.

Er du i tvivl, så kontakt vores studievejledere.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


SØG OPTAGELSE PÅ MATEMATIK-ØKONOMI

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Økonometri: Matematiske og statistiske metoder i økonomien
 • Matematisk finansieringsteori    
 • Matematik og matematisk optimering
 • Statistiske metoder til behandling af data
 • Numeriske metoder og statistical computing

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Aalborg Universitet afholder løbende arrangementer for studiesøgende, hvor du kan opleve livet på AAU på nærmeste hold.

Mød AALBORG UNIVERSITET