Forskning
Samarbejde

Matematik-økonomi, Bachelor

Matematik-økonomi

Matematik-økonomi

Hvorfor opstår lavkonjunkturer? Hvad er baggrunden for udviklingen af verdensomspændende finansielle kriser? De spørgsmål kan vi beskrive og delvist besvare med matematiske modeller.

Vi løser økonomiske problemstillinger

På uddannelsen i matematik-økonomi kommer du til at gå i dybden med de matematiske værktøjer, som anvendes i forbindelse med fx økonomisk planlægning og konsekvensvurdering.

Du får et dybtgående kendskab til matematiske og statistiske metoder, og du lærer at forstå, konstruere og anvende modellerne på økonomiske problemstillinger. Du får samtidig en indsigt i den økonomiske teori, som vi bruger i samfunds- og erhvervsøkonomien.
 

Mød Stine fra matematik-økonomi

Stine og hendes gruppe har arbejdet på at udvikle en model, der kunne anvendes til at forecaste, hvordan daglige elektricitetspriser udvikler sig én dag frem i tiden, og derved få en viden som virksomheder kan bruge i deres daglige drift.

 

FORSTÅ OG FORUDSE FREMTIDEN

Matematiske modeller kan bruges som værktøjer til at styre finansielle risici, økonomisk planlægning, logistik, produktionsplanlægning og konsekvensvurdering mv. Hver gang man skal lave beregninger og vurderinger af effekten af fx politiske indgreb på samfundets økonomi, må man lave modeller, som man kan regne på og "lege med" ved at ændre på forholdene i den modellerede verden.

”Der kan gå lang tid, hvor man føler,
at man ikke rigtig fatter noget af det, der foregår,
indtil man får knækket koden, og man finder en mening i det hele"

Jesper Haar Jakobsen, studerende
 

Studieform

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette betyder bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

I projektarbejdet finder du og din gruppe løsninger på udfordringer i relation til matematik-økonomi. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres fagligt i jeres problemløsning. I har mulighed for at samarbejde med eksterne parter, hvis det er relevant for jeres projektemne.
 

MATEMATIK-UDDANNELSER PÅ AALBORG UNIVERSITET

Aalborg Universitet udbyder tre matematiske bacheloruddannelser: 

 

Prøv Matchtjekkeren

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Økonometri: Matematiske og statistiske metoder i økonomien
  • Matematisk finansieringsteori    
  • Matematik og matematisk optimering
  • Statistiske metoder til behandling af data
  • Numeriske metoder og statistical computing

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU