Forskning
Samarbejde

Kommunikation og digitale medier: Kommunikation, Bachelor

kommunikation og digitale medier: kommunikation

kommunikation og digitale medier: kommunikation

Du vælger at læse kommunikation og digitale medier: kommunikation, fordi du interesserer dig for kommunikations-, ikt- og mediesektoren og har særlig interesse for informationsteknologi og designet og tilrettelæggelsen heraf.

Kommunikation og digitale medier er en betegnelse for et fællesfagligt grundforløb. Op til 6. semester vælges en bachelorspecialisering i enten kommunikation, informationsvidenskab eller interaktive digitale medier.

Kommunikation og digitale medier beskæftiger sig med kommunikation, ikt og medier. Det fællesfaglige grundforløb sikrer, at du opnår tilstrækkelig forståelse for hver af de tre bachelorspecialiseringers særlige faglighed, og tilegner dig en solid og brugbar viden om feltet som helhed, inden du vælger, hvilken af de tre retninger, der passer bedst til dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker. Med kommunikation og digitale medier som fundament i din uddannelse er målet, at du i dit videre og mere specialiserede studieforløb er i stand til at forholde dig kritisk-analytisk og konstruktivt til kommunikations-, medie- og informationsarbejde og informations- og kommunikationsteknologi (ikt) ud fra mere end én tilgang og mere end én praksis. Dette er nemlig i stigende omfang nødvendigt, hvis du skal vurdere indsatser og ressourceforbrug på kommunikations- og informationsområdet og skabe en vellykket kommunikativ indsats.


Når du læser kommunikation og digitale medier: kommunikation, optages du på det fællesfaglige forløb som strækker sig over fem semestre (2,5 år). På de enkelte semestre har du flere muligheder for at tone din uddannelse gennem valgfag og studiefagsmoduler, så den passer til lige netop dig. Igennem kommunikation og digitale medier skal du tilegne dig:

 • grundlæggende viden om menneskers tegn- og symbolbrug og deres sproglige og kommunikative adfærd
 • indsigt i de typiske forståelsesformer, som mennesker råder over og de måder, hvorpå de omgås hinanden (deres interaktion) i såvel små som større sociale, organisatoriske og kulturelle sammenhænge
 • indsigt i medier og menneskers brug af samme, især med hensyn til hvad der sker med kommunikation, når medier og ikt får en rolle i interaktionen
 • viden om, hvordan kommunikation formes af mediernes teknologiske og udtryksmæssige formåen, og hvordan det omvendt er muligt at forme og udvikle kommunikation, information og teknologi, så den stemmer bedre overens med grundtræk ved menneskers måde at fungere, forstå og omgås hinanden på
 • forståelse for kultur- og mentalitetshistorie vedrørende informations- og kommunikationsteknologi og medier.
 • indsigt i videnskabsteoretiske, etiske, dannelses- og læringsmæssige problemstillinger
 • færdigheder i iagttagelse, beskrivelse, analyse samt forståelse af perspektiver og synsvinkler som afgørende forudsætninger for at kunne foretage videnskabelige undersøgelser.

Gennem den fællesfaglige grunduddannelse tilegner du dig altså et dybdegående og solidt videnskabeligt grundlag, som ruster dig til at arbejde kvalificeret og professionelt med menneskers kommunikation og de særlige vilkår, mønstre og mekanismer, som gør sig gældende heri – både når kommunikationen finder sted gennem medier og informationsteknologier, og når den opstår ansigt-til-ansigt, i ganske almindelige hverdagssamtaler mennesker imellem. Denne viden skal du ikke blot tilegne dig på et teoretisk og analytisk plan. Du skal også vide noget om metoder til at lave undersøgelser, og kunne gøre brug af dem. Altså kommer du til at bruge din viden i praksis, eksempelvis ved at du øver dig i skriftlig, mundtlig og audiovisuel kommunikation samt kommunikation via digitale informations- og kommunikationsteknologier som for eksempel diverse hjemmesider eller sociale netværk.

Bachelorspecialisering i Kommunikation

Det sjette og sidste semester af bacheloruddannelsen består af en bachelorspecialisering. Når du vælger bachelorspecialiseringen kommunikation, er det fordi du interesserer dig særligt for:

 • at håndtere og analysere kommunikationsteoretiske problemstillinger
 • at designe informations- og kommunikationsprocesser ud fra en brugercentreret tilgang
 • at analysere, planlægge og indgå i informations- og kommunikationsprocesser af såvel medieret som umedieret art
 • at opnå forståelse af egne og andres kommunikations- og interaktionsmønstre samt af institutioners og organisationers kommunikation og bredere kulturelle sammenhænge
 • at beskrive, analysere, vurdere og udvikle kommunikation, information og medier som kulturelle, teknologiske og samfundsmæssige fænomener, herunder budskaber og mediers anvendelse og effekt i snævre som brede kommunikative sammenhænge og deres betydning
 • at arbejde innovativt og konstruktivt med samarbejde, kommunikation og interaktion under hensyntagen til deres konkrete indplacering og situation, det være sig i uformelle såvel som i formelle, institutionaliserede sammenhænge.

 

Som studerende på kommunikation og digitale medier kan du allerede på første semester komme til at producere video. Ved Riberprisen, som afholdes en gang om året, nomineres og kåres årets bedste studenterfilm. Det er også studerende, som står for planlægning og afholdelse af prisuddelingen. Se herover glimt fra Riberprisen 2011.

Du får viden om

 • Kommunikationsprodukter - kommunikationsprocesser
 • Kommunikation og strategi
 • Kommunikation og individ - kommunikationsdesign

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU