AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Innovation og Digitalisering, Bachelor

Innovation & Digitalisering

Innovation & Digitalisering

Alt, du gør, betyder noget

Har du holdninger til, hvordan vores samfund skal være? Har du lyst til både at lære om verden og at lære, hvordan du kan forandre den? Kan du ikke vente tre eller fem år med at gøre en forskel? Så er bacheloruddannelsen Innovation & Digitalisering det rigtige valg for dig.

Uddannelsen giver dig en unik blanding af tre forskellige værktøjskasser:

  • Organisation og ledelse: Du får viden om samfundet og de forandringer, vi står overfor – med særligt fokus på uddannelse, sundhed og hvordan det offentlige hjælper borgere og virksomheder
  • It og digitalisering: Du lærer at bruge og udvikle digitale løsninger
  • Innovation og forandring: Du får værktøjer til at tænke innovativt og udfordre vanetænkningen

Du får således både viden, redskaber og evnen til at tænke helt nyt; En enestående kombination, når fremtidens udfordringer skal løses og fremtidens muligheder udnyttes. 


Se og hør vores video om uddannelsen.

DU LØSER RIGTIGE PROBLEMER NÆRMEST FRA DAG 1

Uddannelsen i Innovation & Digitalisering er et koncentreret studieforløb, hvor du bliver inspireret og udfordret af engagerede undervisere – og medstuderende – gennem tre år.

Du bliver også udfordret af opgaver og problemer fra den virkelige verden. På hvert semester arbejder du med en konkret opgave fra en privat eller offentlig virksomhed/organisation. Dette projekt, der løses i en projektgruppe, er et væsentligt omdrejningspunkt gennem semestret, og tidligere projekter har handlet om fx brug af iPads i folkeskolen, sensorer til demente og anvendelse af kunstig intelligens/administrative robotter i kommunerne.


Se og hør Djaco Khabat Ahmad fortælle om uddannelsen, og om hvordan han bruger den i sit job ved Københavns Kommune.

TEAMBUILDING, FÆLLESSKAB OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

Samfundets store udfordringer løses ikke af én mand eller kvinde. De løses i fællesskab.

På Innovation og Digitalisering betyder samarbejde meget, både mellem dig og dine medstuderende og mellem jer og resten af verden. Du bliver en del af en projektgruppe. Du starter uddannelsen med teambuilding med de øvrige studerende og undervisere. Og du bliver en del af et levende studiemiljø gennem bl.a. POLIS, der er en social og faglig forening for studerende på tværs af Institut for Politik og Samfund.

Samtidig kigger vi ud i verden. Danmark er ikke alene med sine udfordringer, og på vores internationale 5. semester foregår undervisningen og projektarbejdet på engelsk, så udenlandske studerende kan følge uddannelsen. Du har også selv mulighed for at tage 5. semester på et udenlandsk universitet.

DE HELT STORE SPØRGSMÅL

Vores samfund står foran enorme forandringer i de kommende år. It og digitale løsninger er både medvirkende til forandringerne og en stor del af løsningen, når forandringerne giver udfordringer.

Vi kan eksempelvis se, at der bliver stadigt flere ældre – og født stadigt færre børn. Så vi bliver altså færre til at tjene de penge, der skal betale for velfærdssamfundet.

Det rejser spørgsmål om fx, hvordan fremtidens folkeskole skal være. Om hvordan vi skal tage os af samfundets svageste. Og om, hvordan digitale løsninger kan gøre processer hurtigere og bedre. Hvis vi vil holde fast i – og udvikle – alt det gode, skal vi tænke nyt, forny og forbedre.

Det er kernen i Innovation og Digitalisering. Alt, du gør, betyder noget.

Se og hør lektor Laust Høgedahl fortælle om uddannelsen i Innovation og Digitalisering.

STUDIEMILJØ

Uddannelsen starter med teambuilding for studerende og undervisere. Studiet lægger stor vægt på, at du og dine medstuderende bliver rystet sammen, og at I får et godt forhold til jeres undervisere. Det er vigtigt for, at du får det optimale ud af dit studie.

Du bliver samtidig en del af et levende studiemiljø gennem POLIS, der er en social og faglig forening for studerende tilknyttet Institut for Politik og Samfund.

En typisk studiedag består af:

  • forelæsninger og øvelser om formiddagen
  • arbejde i projektgruppe, forberedelse og projektvejledning om eftermiddagen

og der er undervisere til rådighed hele dagen.


Se og hør Fie og Kristian fortælle om en typisk dag på uddannelsen.

Internationalt perspektiv

Hele Europa står over for de samme demografiske udfordringer, som vi gør. På uddannelsens 5. semester arbejder vi med, hvordan it kan understøtte ledelse og udvikling. Har du lyst til at læse et semester i udlandet, er det på dette semester, vi anbefaler dig, at du tager ud.  

Du får viden om

  • IT & digitalisering
  • Innovation & forandring
  • Organisation & ledelse

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Kom og mød Aalborg Universitet. Mød Aalborg Universitet