Forskning
Samarbejde

Geografi, Bachelor

Geografi

Geografi

Hvordan bevarer vi bedst vores naturlige ressourcer? Hvordan påvirker klimaforandringerne vores natur og miljø? Hvilke elementer belaster vores økosystem og hvordan? Som geograf fra Aalborg Universitet er du med til at udvikle løsninger inden for natur, miljø og samfund i en international, national og lokal sammenhæng.

Byg bro mellem mennesker og natur

Verden er kompleks - Geografi gør dig i stand til at forstå den. Har du rejseblod i årene, interesserer du dig for miljø, og vil du have en bred uddannelse med en praktisk indgangsvinkel og mange jobmuligheder, skal du læse Geografi på Aalborg Universitet. Geografi giver dig det bedste fra natur- og samfundsvidenskab. Geografi handler nemlig om sammenhængen mellem mennesker og omgivelserne på tværs af natur, samfund, kultur og miljø - både i en international og lokal sammenhæng.

Geografer kan finde løsninger på komplekse problemer både på lokalt, regionalt og globalt plan. Det sker ved at studere de fysiske kræfter, der former vores jord, og de politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige forhold, der er konsekvenser af den menneskelige interaktion med jorden.

Klimaforandringer, urbanisering, forurening, mobilitet og energiforsyning gør, at geografiske kvalifikationer er meget vigtige. Med viden om disse aspekter, kan geografer bidrage til at planlægge en mere bæredygtig fremtid.

Feltarbejde er en essentiel del af uddannelsen. Data, som geografer skal bruge til at løse fremtidens komplekse problemstillinger, skal ofte findes i felten i form af prøvetagning, målinger, observationer og interviews. En geograf sidder bestemt ikke på kontoret hele dagen.

MatchtjekkerFå en stærk faglig profil på Geografi

HVAD FÅR JEG VIDEN OM? 

I løbet af din bacheloruddannelse får du viden om:

 • demografi og befolkningsgeografiske processer
 • hydrologi, klimatologi og jordbundsgeografi og jordbundsdannende processer
 • landskabsudvikling (geomorfologi), geologi og geologiske ressourcer
 • udvikling af rum og steder
 • byudvikling og bygeografi
 • miljø, natur- og energiressourcer
 • mobilitet og transportplanlægning
 • økologi og samspillet med mennesker og samfund
 • miljø og bæredygtighed i teoretisk og historisk perspektiv
 • globale udviklingstendenser, herunder betydningen af det lokale og regionale
 • natur- og kulturgeografiske metoder
 • Geografiske Informationssystemers (GIS) anvendes i geografiske problemstillinger

Som geograf kan du fx komme til at arbejde med økologi, landskabsdannelse, byplanlægning, globale metropoler, internationale handelsaftaler, naturforvaltning, ghettoer eller fødevaresikkerhed og få indsigt i samt forståelse for de natur- og samfundsvidenskabelige forhold og problemer, der hænger tæt sammen med den verden, du lever i.

Med geografiuddannelsen i tasken står du med bred vifte af jobmuligheder, og du har konkrete svar på store spørgsmål.

Se brochuren for bacheloruddannelsen i Geografi samt tilhørende kandidatuddannelseVIDEO:

hvordan niels bo og hans projektgruppe arbejder med virkelige problemstillinger

 

 Rusten i matematikken?

Vi anbefaler, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush-up-kursus på A-niveau inden studiestart.SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform: problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Din samarbejdsevne bliver styrket, og det er en efterspurgt kompetence i mange virksomheder. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20 % af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

Matchtjekker: Er du klar til Geografi-studiet?

Tilbage til toppen

Du får viden om

 • HYDROLOGI (læren om vandmiljø)
 • GEOLOGI (læren om jordens fysiske struktur)
 • UDVIKLING (læren om ulig udvikling på globalt og lokalt plan)
 • ØKOLOGI (læren om forholdene mellem de levende organismer og omgivelserne)
 • KLIMATOLOGI (læren om hele Jordens klima)
 • Bæredygtighed og miljø
 • Befolkning, samfund og politik
 • Kulturgeografi
 • Naturgeografi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU