Bachelor

Geografi

Du kan bidrage til en bæredygtig fremtid med viden inden for klimaforandringer, urbanisering, forurening, mobilitet og energiforsyning. Vær med til at udvikle løsninger inden for natur, miljø og samfund i en international, national og lokal sammenhæng.

Få kendskab til

Geologi (læren om jordens fysiske struktur)
Hydrologi (læren om vandmiljø)
Udvikling (læren om ulig udvikling på globalt og lokalt plan)

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Geografi

Du kan bidrage til en bæredygtig fremtid med viden inden for klimaforandringer, urbanisering, forurening, mobilitet og energiforsyning. Vær med til at udvikle løsninger inden for natur, miljø og samfund i en international, national og lokal sammenhæng.

Få kendskab til

Geologi (læren om jordens fysiske struktur)
Hydrologi (læren om vandmiljø)
Udvikling (læren om ulig udvikling på globalt og lokalt plan)

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Byg bro mellem mennesker og natur

Verden er kompleks - Geografi gør dig i stand til at forstå den. Har du rejseblod i årene, interesserer du dig for miljø, og vil du have en bred uddannelse med en praktisk indgangsvinkel og mange jobmuligheder, skal du læse Geografi på Aalborg Universitet. Geografi giver dig det bedste fra natur- og samfundsvidenskab. Geografi handler nemlig om sammenhængen mellem mennesker og omgivelserne på tværs af natur, samfund, kultur og miljø - både i en international og lokal sammenhæng.

Isen smelter på Grønland og afdækker god landbrugsjord - men kan vi lave ændringer i et følsomt miljø uden konsekvenser?

Eksempel på geografi-dilemma

Geografer kan finde løsninger på komplekse problemer både på lokalt, regionalt og globalt plan. Det sker ved at studere de fysiske kræfter, der former vores jord, og de politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige forhold, der er konsekvenser af den menneskelige interaktion med jorden.

Klimaforandringer, urbanisering, forurening, mobilitet og energiforsyning gør, at geografiske kvalifikationer er meget vigtige. Med viden om disse aspekter, kan geografer bidrage til at planlægge en mere bæredygtig fremtid.

Klimaforandringer betyder stigende vandstande, hvad betyder det for vores byer, ø-samfund og andre?

Eksempel på geografi-dilemma

Feltarbejde er en essentiel del af uddannelsen. Data, som geografer skal bruge til at løse fremtidens komplekse problemstillinger, skal ofte findes i felten i form af prøvetagning, målinger, observationer og interviews. En geograf sidder bestemt ikke på kontoret hele dagen.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Fagligt indhold

Få en stærk faglig profil

Job og karriere

Geografi giver gode og varierede jobmuligheder
Du kan vælge, om du vil arbejde i Danmark eller i udlandet. Den faglige viden om både samfund, natur og miljø samt kompetencen til tværfaglig problemløsning, som du får på studiet, giver også gode muligheder for at indgå i mange forskellige jobfunktioner.

Det projektorienterede gruppearbejde giver dig særligt gode kvalifikationer inden for teamwork og projektledelse, som du vil få brug for i mange forskellige job.

Den voksende globalisering med bl.a. ændringer i arbejds- og forbrugsmønstre åbner op for en række nye job. Det samme gælder strukturreformen, der skaber en række nye og spændende muligheder for geografer som planlæggere og konsulenter i fx kommunerne.

Du vil typisk komme til at arbejde inden for:

 • Private rådgivende virksomheder som konsulent eller analytiker med opgaver lokalt, nationalt og globalt
 • Geografiske informationssystemer både i offentlig og privat regi
 • Offentlig planlægning i kommuner, regioner og stat inden for byplanlægning og regionsplanlægning
 • Natur-, ressource- og miljøplanlægning
 • Internationale institutioner og organisationer bl.a. bistandsorganisationer
 • Undervisning i fx gymnasier eller på universitetet
 • Forskning på universiteter eller andre institutioner.

Praktik og udlandsophold

At studere i udlandet eller at få fingrene ned i virkelige problemstillinger kan være med til at udvikle dine kompetencer samtidig med, at du får uforglemmelige oplevelser. Mange vælger praktik- og udlandsophold på kandidatuddannelsen, men der er ingen hindringer for, at du rejser ud tidligere i uddannelsesforløbet.

Geografiuddannelsen og Aalborg Universitet har samarbejdsaftaler med en række udenlandske universiteter. Samarbejdsaftaler gør det nemt at tage et semester i udlandet, men det er også muligt at arrangere ophold på andre universiteter. Som hovedregel står du selv for at arrangere praktik- og udlandsophold, men der er hjælp at hente hos internationalt kontor og studiets undervisere.

Det er også muligt at rejse ud for at indsamle data til et semesterprojekt. Ofte rejser studerende til lokaliteter indenfor landets grænser, men der også mulighed for at rejse ud og arbejde sammen med organisationer, der kan bruge din hjælp.

Kandidatmuligheder

  Kontakt studiet

  Optagelse

  Adgangsbegrænsning

  Kvote 2

  Mere om adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev