AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Geografi, Bachelor

Geografi

Geografi

Naturkatastrofer er med til at skabe hungersnød. Men hvordan skaffer vi mad og drikkevand nok til alle – globalt og på den lange bane? Som geograf fra Aalborg Universitet er du med til at udvikle løsninger inden for natur, miljø og samfund i en international, national og lokal sammenhæng.

Byg bro mellem mennesker og natur

Verden er kompleks - Geografi gør dig i stand til at forstå den. Har du rejseblod i årene, interesserer du dig for miljø, og vil du have en bred uddannelse med en praktisk indgangsvinkel og mange jobmuligheder, skal du læse Geografi på Aalborg Universitet. Geografi giver dig det bedste fra natur- og samfundsvidenskab. Geografi handler nemlig om sammenhængen mellem mennesker og omgivelserne på tværs af natur, samfund, kultur og miljø - både i en international og lokal sammenhæng.Få en stærk faglig profil på Geografi

Som geograf kan du fx komme til at arbejde med, hvordan fremtidens problemer som følge af orkaner og andre ekstreme vejrfænomener kan løses. Du kan også være med til at undersøge naturskabte fænomener som erosion, vulkaner og tsunamier. Eller du kan fordybe dig i samfundsmæssige forhold som overbefolkning, byudvikling, sociale uligheder eller virkningerne af forurening – lokalt og globalt.

Du kan arbejde med økologi, landskabsdannelse, byplanlægning, globale metropoler, internationale handelsaftaler, naturforvaltning, ghettoer eller fødevaresikkerhed og få indsigt i samt forståelse for de natur- og samfundsvidenskabelige forhold og problemer, der hænger tæt sammen med den verden, du lever i.

Med geografiuddannelsen i tasken står du med bred vifte af jobmuligheder, og du har konkrete svar på store spørgsmål.VIDEO:

hvordan niels bo og hans projektgruppe arbejder med virkelige problemstillinger

 

 


 


Rusten i matematikken?

Vi anbefaler, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush-up-kursus på A-niveau inden studiestart.SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform: problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Din samarbejdsevne bliver styrket, og det er en efterspurgt kompetence i mange virksomheder. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20 % af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

Du får viden om

  • HYDROLOGI (læren om vandmiljø)
  • GEOLOGI (læren om jordens fysiske struktur)
  • UDVIKLING (læren om ulig udvikling på globalt og lokalt plan)
  • ØKOLOGI (læren om forholdene mellem de levende organismer og omgivelserne)
  • KLIMATOLOGI (læren om hele Jordens klima)
  • Bæredygtighed og miljø
  • Befolkning, samfund og politik
  • Kulturgeografi
  • Naturgeografi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Åbent Hus på AAU 2020
Kom og mød AAU til åbent hus 2020. Mød Aalborg Universitet