AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, HA, Bachelor

Erhvervsøkonomi, HA

Erhvervsøkonomi, HA

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) på Aalborg University Business School (AAUBS) giver dig solid teoretisk og praktisk viden om virksomheder og deres virke. Uddannelsen klæder dig på til at løse konkrete erhvervsøkonomiske problemstillinger, så du kan skabe værdi og gøre en forskel i erhvervslivet.


Med en bachelor i Erhvervsøkonomi bliver du i stand til at:

  • identificere konkrete problemer i en virksomhed
  • komme med forslag til løsninger på problemerne
  • vurdere og analysere beslutningers konsekvenser for såvel en virksomhed og dens ansatte som for andre interessenter i og uden for virksomheden
  • styre komplekse interne og eksterne processer, hvad enten du ønsker at arbejde med iværksætteri, små- og mellemstore virksomheder eller store globale koncerner

HA-uddannelsen er kendt for sit tætte samarbejde med det nordjyske erhvervsliv og giver dig kompetencer, som er efterspurgte i både den offentlige og private sektor. Gennem projektarbejde og forskningsbaseret undervisning trænes du i at tænke værdiskabelse finansielt, strategisk, økonomisk og organisatorisk i både den enkelte virksomhed og på tværs af forskellige industrier.

Med en bachelor i Erhvervsøkonomi kan du læse videre på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.) og styrke dine kompetencer yderligere.

Du får viden om

  • Erhvervsøkonomi
  • Innovation
  • Ledelse

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Studiepraktik 2020
Tilmeld dig Studiepraktik på AAU inden 15.september 2020.
Læs om Studiepraktik 2020