AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.), Bachelor

Erhvervsøkonomi-jura, HA(jur.)

Erhvervsøkonomi-jura, HA(jur.)

Med en uddannelse i Erhvervsøkonomi-jura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der er nødvendige i erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner og andre organisationer. Du opnår en særlig forretningsmæssig forståelse og indsigt, hvor du eksempelvis lærer at identificere, analysere og behandle de konkrete erhvervsjuridiske og erhvervsøkonomiske problemstillinger, som forekommer, når der skal træffes beslutninger på ledelsesniveau.

 

Hvor den klassiske juridiske uddannelse i højere grad fokuserer på domstolssystemet og konfliktløsning i retssalen, fokuseres i den erhvervsjuridiske uddannelse på erhvervsvirksomheders og organisationers drift, tvistforebyggelse og fremadrettet problemløsning. Ved at inddrage de juridiske perspektiver allerede i planlægningsfasen kan der spares mange ressourcer, da erhvervsjuristen har evne til at forudse konsekvenserne af virksomhedens beslutninger.

Erhvervsjuristen er således en specialiseret jurist med særlige kompetencer indenfor erhvervslivets forhold – nationalt såvel som internationalt. Uddannelsen er sammensat, så du opnår en grundig indføring i samfundsforhold, retsprincipper og lovgivning, økonomiske forhold og virksomhedens styringsredskaber, for dermed at kvalificere dig til at træffe fornuftige og holdbare beslutninger ud fra såvel en økonomisk som en juridisk synsvinkel på ledelsesniveau.

Erhvervsjuristens kompetencer kan eksempelvis udnyttes inden for følgende opgaver:

  • Deltagelse i kontraktforhandlinger og ved udarbejdelse af kontrakter
  • Vurdere skattemæssige forhold og konsekvenser ved forskellige af taler
  • Vurdere selskabsretlige, skatteretlige og økonomiske konsekvenser ved etablering i udlandet
  • Sikre beskyttelse af varemærker og patenter
  • Føre virksomhedens retssager inden for erhvervsretlige forhold, da erhvervsjuristen gerne må møde i retten for virksomheden
  • Sagsførelse ved administrative myndigheder.

 Se akkreditering for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi-jura.

Du får viden om

  • Erhvervsjura
  • Erhvervsøkonomi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Kom og mød Aalborg Universitet. Mød Aalborg Universitet