Spring til indhold

Erhvervs­økonomi (HA)

Bachelor

Erhvervs­økonomi (HA)

Du får solid teoretisk og praktisk viden om virksomheder og deres virke. Uddannelsen klæder dig på til at løse konkrete erhvervsøkonomiske problemstillinger, så du kan skabe værdi og gøre en forskel i erhvervslivet.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du er interesseret i organisation, ledelse, strategi og marketing
Du vil gerne vide mere om økonomistyring, ekstern regnskab og finansiering
Du vil gerne have viden om innovation, entreprenørskab, forretningsmodeller og anvendte kvantitative og kvalitative analysemetoder

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Erhvervs­økonomi (HA)

Du får solid teoretisk og praktisk viden om virksomheder og deres virke. Uddannelsen klæder dig på til at løse konkrete erhvervsøkonomiske problemstillinger, så du kan skabe værdi og gøre en forskel i erhvervslivet.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du er interesseret i organisation, ledelse, strategi og marketing
Du vil gerne vide mere om økonomistyring, ekstern regnskab og finansiering
Du vil gerne have viden om innovation, entreprenørskab, forretningsmodeller og anvendte kvantitative og kvalitative analysemetoder

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Vil du gøre en forskel i erhvervslivet og løse konkrete erhvervsøkonomiske problemstillinger? Så er du godt klædt på med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) fra Aalborg University Business School (AAUBS). Du lærer at skabe værdi og får solid teoretisk og praktisk viden om virksomheder og deres virke.

'HA' er en forkortelse for uddannelsens tidligere navn: Handelshøjskolens Afgangsprøve.

Du lærer at:

 • Forstå sammenhængene i en virksomheds økonomi inden for områder som finansiering, økonomi, marketing og organisatoriske forhold.
 • Identificere konkrete problemer i en virksomhed
  komme med forslag til løsninger på problemerne og udvikle erhvervsøkonomiske strategier.
 • Vurdere og analysere beslutningers konsekvenser for såvel en virksomhed og dens ansatte som for andre interessenter i og uden for virksomheden.
 • Styre komplekse interne og eksterne processer, hvad enten du ønsker at arbejde med iværksætteri, små- og mellemstore virksomheder eller store globale koncerner.
 • Arbejde sammen med det danske erhvervsliv og tænke værdiskabelse finansielt, strategisk, økonomisk og organisatorisk i både den enkelte virksomhed og på tværs af forskellige industrier.
thumbnail

Marie og Mads-Frederik, bachelorstuderende på erhvervsøkonomi.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Marie og Mads-Frederik, bachelorstuderende på erhvervsøkonomi.

Hverdagen som studerende

Du vil opleve en anderledes hverdag, end du er vant til fra fx gymnasiet, hvor du i højere grad selv skal administrere din tid. Erhvervsøkonomi er et fuldtidsstudium, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Du skal regne med at bruge ca. 37 timer på studiet om ugen i gennemsnit, og arbejdsbelastningen vil variere over semesteret og året.

På de forskellige semestre vil du stifte bekendtskab med undervisning, øvelser, workshops og projektarbejde. Du har et stort medansvar for, hvad du lærer på din uddannelse. Det kan derfor kræve nye studieteknikker og fokus. I den sammenhæng kan det være fordelagtigt at bruge og lære af dine medstuderende. Det er også vigtigt, fordi du kommer til at lave projekter, opgaver og forberedelse i grupper både i forbindelse med undervisning og eksamen.

Som studerende på Erhvervsøkonomi har du desuden gode forudsætninger for et aktivt socialt liv med mulighed for at deltage i forskellige sociale og faglige foreninger.

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) varer tre år (seks semestre i alt) og beskæftiger sig med alle centrale opgaver i en virksomhed i relation til økonomi som for eksempel planlægning, beslutning, samarbejde og ledelse.

Gennem studiet vil du i case-arbejde, virksomhedssamarbejder, projektarbejde, øvelser, seminarer og forelæsninger opleve en tæt sammenhæng mellem teori og praksis, som gør dig i stand til at identificere, analysere og håndtere komplekse forretningsmæssige problemstillinger.

Udlandsophold

På bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) kan du tage på studieophold i udlandet. De fleste gør det på 4. eller 5. semester. Under opholdet erstattes dine studieaktiviteter på AAU af studieaktiviteter på et andet universitet.

Vælger du at tage et semester i udlandet, får du mulighed for at opleve en anden undervisningsform og kultur, samtidig med at du udvider dit sociale netværk.

Læs mere om hvilke universiteter vi samarbejder med, studieophold i udlandet og find kontaktoplysninger på de personer på Internationalt Kontor, som er din kontakt til det udenlandske universitet og gerne vejleder dig om det praktiske i forbindelse med at rejse ud.

Læs mere på: https://www.studerende.aau.dk/valg-undervejs-og-job/ophold-i-udlandet/studieophold-i-udlandet

Kandidatmuligheder

Med en HA-uddannelse kan du søge job, når du er færdig med studiet. Men en kandidatspecialisering vil dog i mange tilfælde give dig flere muligheder på jobmarkedet. Med en bestået HA-eksamen har du mulighed for at blive optaget på de fleste cand.merc.-uddannelser ved universiteter i Danmark og bygge videre på den viden, du har fået på HA-uddannelsen.

Der er et begrænset antal pladser på de enkelte cand.merc.-uddannelser. Desuden skal du være særligt opmærksom på at benytte dit retskrav, hvis du vil søge optagelse på en adgangsbegrænset kandidatuddannelse. Bemærk dog, at du muligvis ikke har frit valg mellem uddannelsens specialiseringer pga. adgangsbegrænsningen.

På Aalborg Universitet tilbyder vi følgende specialiseringer af cand.merc.:

Job og Karriere

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) giver dig gode jobmuligheder. De fleste bachelorer i Erhvervsøkonomi bliver ansat i private virksomheder inden for handel, industri eller service, men en del får også job i den offentlige sektor.

Som bachelor i Erhvervsøkonomi kan du bl.a.:

 • Udføre analyser af forskellig art
 • Varetage organisatoriske opgaver
 • Lave budgetlægning og -opfølgning
 • Udarbejde regnskaber, markedsanalyser og -strategier
 • Løse salgs- og markedsføringsopgaver

Vælger du at læse videre på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (cand.merc.), får du specialviden inden for det erhvervsøkonomiske felt og kan få jobs inden for både den private og offentlige sektor som for eksempel:

 • Specialist
 • Stabsmedarbejder
 • Konsulent
 • Leder inden for fx planlægning, ledelse, salg, PR og markedsføring, organisation eller økonomi. Du vil normalt først opnå et lederjob efter nogle års praktisk erfaring.  

Da cand.merc.-uddannelserne retter sig mod forskellige ansættelsesområder, er der ikke nogen entydig jobprofil. En del kandidater i Erhvervsøkonomi starter desuden egen virksomhed.

Generelt regnes cand.merc.'ere for at være meget fleksible medarbejdere, fordi de har et højt fagligt niveau med evne til analytisk tænkning, kan gå på tværs af fagområder og kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre.

Se Dimittendundersøgelsen for Erhvervsøkonomi

Optagelse og adgangskrav

Lignende uddannelser på AAU

Ofte søger mange ind på få uddannelser, hvor studiepladserne er begrænsede. Men der findes lignende uddannelser, hvor du vil kunne nå samme slags mål - fx at forstå mennesker i dybden, få indflydelse på samfundet eller redde liv.

Se beslægtede uddannelser

 

Kontakt

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev