AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, HA, Bachelor

Erhvervsøkonomi, HA

Erhvervsøkonomi, HA

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) giver dig et bredt, teoretisk og praktisk kendskab til virksomhedsmæssige forhold. HA er studiet af virksomheder og deres virke. Det erhvervsøkonomiske studium handler om økonomisk styring af virksomheder, herunder regnskabsanalyse, driftsøkonomi, investering, finansiering, mm.


Erhvervsøkonomi dækker alle centrale opgaver, en virksomhed står overfor, dvs. opgaver vedrørende planlægning, beslutning, samarbejde og ledelse. HA-uddannelsen indeholder således også fag som afsætning, organisationsteori, markedsføring, markedsanalyse og strategi. Samtidig giver uddannelsen dig et kendskab til centrale dele af samfundsøkonomien og andre samfundsvidenskabelige områder af betydning for det erhvervsøkonomiske område. Med HA-uddannelsens vifte af fag vil du opnå en solid erhvervsøkonomisk allround viden, der omfatter både teori og praktisk kendskab til forholdene i erhvervslivet.

HA-uddannelsens formål er at:

  • give dig erfaring i at identificere konkrete problemer vedrørende en virksomhed
  • gøre dig i stand til at fremsætte begrundede løsningsforslag i henhold til disse problemer
  • give dig indsigt i at vurdere og analysere beslutningers konsekvenser for såvel virksomheden og dens ansatte som for andre berørte grupper i og uden for virksomheden.

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA, tager 3 år og sigter mod at give dig en erhvervskompetence, der primært retter sig mod den private sektor. HA vil også give dig det fundament, der kræves for at læse videre på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.).

Se akkreditering for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi.

Du får viden om

  • Erhvervsøkonomi
  • Innovation
  • Ledelse

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød Aalborg Universitet
Kom og mød Aalborg Universitet og oplev livet på AAU på nærmeste hold. Kom og mød aAu