Forskning
Samarbejde

Biologi, sundhed og bevægelse

Her kan du finde korte videoforelæsninger, som relaterer sig til "Biologi, sundhed og bevægelse". Forelæsningerne er præsenteret af forskere fra AAU.
Til hver video findes et opgavesæt, som kan downloades og bruges i undervisningen.

Av! Hvorfor gør det ondt? Og hvorfor bliver det nogle gange ved med at gøre ondt?


Hvor meget sport kan man dyrke uden at få smerter? Hvorfor kan smerter opleves så diffust? Hør Michael Skovdal Rathleff fortælle om hvordan unge oplever smerter, og hvordan vi i fremtiden kan behandle vores unge patienter.

Har relevans for fagene:

Dans, Biologi, Idræt, Matematik, Statistik

Opgaver:

Hent opgavesæt
Hent Excel-fil

Orme i biomedicinsk forskning - Mikroskopisk orm giver os viden om aldring og sygdomme


Vi bliver ældre og ældre og med stigende alder øges vores risiko for at udvikle en række sygdomme. Derfor er det vigtigt at forstå aldringsprocessen og udviklingen af aldersrelaterede sygdomme, så vi kan finde ud af, hvordan vi kan forebygge og behandle dem. På den måde kan vi sikre, at alderdom ikke er forbundet med sygdom og besvær, og det vil ikke kun gavne os som mennesker, men også samfundet set ud fra et økonomisk aspekt. Katrine fortæller i denne video om, hvordan brugen af orme kan hjælpe os med at finde svarene på aldersbetingende lidelser.

Har relevans for fagene:

Biologi, Bioteknologi, Kemi, Innovation

Opgaver:

Hent opgavesæt

Stamceller fra fedtvæv kan få dit sår til at hele hurtigere!


Dit fedtvæv kan hjælpe andres menneskers sårheling. I denne video kan du høre Simone Riis Porsborg fortælle om de fremskridt, man har gjort ved hjælp af stamcelleforskning i den moderne lægevidenskab.

Har relevans for fagene:

Biologi, Bioteknologi

Opgaver:

Hent opgavesæt

Hvordan sikrer vi, at vi har rent vand og nok ressourcer i fremtiden?


Hvordan kan vi sikre, at vi har rent vand og nok ressourcer i fremtiden? Kan man rense spildevand, så det opfylder kravene for drikkevand? Og kan man mindske brugen af ikke-vedvarende ressourcer? I denne video fortæller Cejna Anna Quist-Jensen om fordelene ved behandling af spildstrømme, genindvending af ressourcer, udvikling af miljøvenlige teknologier og bæredygtig udvikling.

Har relevans for fagene:

Biologi, Bioteknologi, Geografi, Geovidenskab, Kemi, Teknologi, Teknikfag - Udvikling og Produktion, Teknikfag - Proces, Levnedsmiddel og Sundhed, Bæredygtighed

Opgaver: 

Hent opgavesæt

Fremtidens sundhedsteknologier – Bliv din egen sundhedsekspert


I Danmark er der pres på vores hospitaler. Der mangler sengepladser, og det passer dårligt med at vi får flere ældre og kronisk syge. Men teknologiens verden kommer os til undsætning, og Birthe viser bl.a. hvordan ’wearables’ kan hjælpe. Vi kan alle blive ekspert på vores eget helbred – og i det helt store perspektiv kan vi forebygge sygdomme og undgå hospitalsindlæggelser. I videoen møder vi også hjertepatienter, som fortæller om brugen af teknologi i håndteringen af deres sygdom.

har relevans for fagene:

International teknologi og kultur, Biologi, Idræt, IT, Statistisk, Teknikfag - digitalt design og udvikling, Teknikfag - proces, levnedsmiddel og sundhed, Teknologi, Innovation, Samfundsfag

Opgaver:

Hent opgavesæt

Matematisk modellering af forbruget af kemoterapi ved livets afslutning


Hvornår skal vi stoppe en kemobehandling? Hvornår hjælper vi en kræftpatient? Hvornår påfører vi en unødvendig ekstra smerte, fordi kræftforløbet er for fremskredent? Spørgsmål, der er svære at besvare, men der er hjælp at hente via teknologiens og matematikkens verden. Martin viser, hvordan det danske sygehusvæsen i dag bruger Big Data og kvalitetsindikatorer til at understøtte lægernes kræftbehandling. Med den viden kan eleverne selv arbejde med brystkræftområdet på Aalborg Universitetshospital via opgavesættet.

Har relevans for fagene:

Filosofi, Biologi, Matematik, Statistik, Psykologi

Opgaver:

Hent opgavesæt