Spring til indhold

AAU's 50-års jubilæum

I 2024 har Aalborg Universitet 50-års jubilæum. Det fejres med flere store begivenheder; blandt andet en ceremoni i Musikkens Hus og en universitetsfest i Aalborg Kongres & Kultur Center for alle studerende og ansatte. Læs mere om AAU's historie, årets begivenheder og download AAU's jubilæumslogo herunder.

Tidslinje: AAU's historie

Sand Art

AAU's historie lavet i sandkunst af Ksenyja Symonova i anledning af jubilæet.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Sand Art

AAU's historie lavet i sandkunst af Ksenyja Symonova i anledning af jubilæet.

Fejring af AAU's 50-års jubilæum med to arrangementer

Jubilæumsnyheder

Download AAU's jubilæumslogo

Aalborg Universitet fylder 50 år

Mandag den 2. september 1974 trådte de første studerende ind over dørtærsklen til AUC – Aalborg Universitetscenter. Sammen med universitetets første rektor, den svenske historiker Jörgen Weibull, skulle 277 undervisere og forskere og 173 teknisk-administrativt personale sammen med de næsten 2.000 studerende, skabe en hverdag som universitet i Nordjylland.

I dag, 50 år efter, har ca. 77.000 studerende forladt Aalborg Universitet med et eksamensbevis i hånden. Meget er forandret siden 1974. Centerbetegnelsen faldt bort i 1994 og AUC blev til AAU – Aalborg Universitet. Antallet af studerende er mere end syvdoblet, ligesom antallet af forskere, undervisere og det teknisk-administrative personale også er steget i takt med, at de studerende er blevet flere og flere.

Forandringer til trods er mange af AAU’s grundværdier de samme som ved universitetets begyndelse i 1974. PBL, tværfaglighed og samarbejde med omverdenen gennemsyrer stadig AAU’s liv og virke, men de forskellige dele har også udviklet sig og tilpasset sig tidens og samfundets forandringer.

Aalborg Universitet bærer mange historier. Om mennesker, bygninger og steder, i hverdagens liv mellem dannelse, uddannelse, forskning, administration og ledelse. Universitetet er et produkt af et væld af forskellige fagligheder, ideer, projekter og samarbejder – lokalt, nationalt og globalt. Fælles for universitetets forskellige dele er produktionen, udbredelsen og cirkulationen af viden både i forskning, undervisning og i samarbejdet med det omkringliggende samfund.