Aalborg Universitets historie

Aalborg Universitet er skabt gennem en fusion af en række etablerede institutioner kombineret med oprettelsen af hhv. et Humanistisk, Samfundsvidenskabeligt og Teknisk-Naturvidenskabeligt Fakultet i 1974.

Aalborg Universitets historie

Aalborg Universitet er skabt gennem en fusion af en række etablerede institutioner kombineret med oprettelsen af hhv. et Humanistisk, Samfundsvidenskabeligt og Teknisk-Naturvidenskabeligt Fakultet i 1974.

Aalborg Universitets ældste uddannelse går tilbage til 1768, hvor landinspektøruddannelsen blev oprettet. De andre institutioner, der indgår i Aalborg Universitet, er:

  • Handelshøjskoleafdelingen i Aalborg (oprettet i 1920)
  • Statens Byggeforskningsinstitut (oprettet i 1947)
  • Esbjerg Teknikum (oprettet i 1955)
  • Aalborg Teknikum (oprettet i 1963)
  • Den Sociale Højskole i Aalborg (oprettet i 1966)
  • Danmarks Ingeniørakademi i Aalborg (oprettet i 1967)
  • Handelshøjskolen i Københavns Aalborgafdeling (oprettet i 1969)
Vigtige årstal i Aalborg Universitets historie
1961 Nordjyllandsudvalget for højere læreanstalter nedsættes
1969 Aalborg Universitetsforening stiftet 19. august
1000 nordjyder demonstrerede foran Christiansborg 12. december
1970 Lov nr. 263 af 4. juni 1970 § 2: Der oprettes et universitetscenter i Aalborg
Planlægningsgruppen nedsættes med Eigil Hastrup som formand
1972 Jörgen Weibull udnævnes til rektor, og interimstyret nedsættes
1974 1. september - Dronning Margrethe II åbner Aalborg Universitetscenter (AUC)
1976 Sven Caspersen vælges til ny rektor, og ny ledelsesorganisation med Konsistorium i spidsen tiltræder
1980 Første internationale samarbejdsaftale med University of Wisconsin - Green Bay, USA
1989 Nordjyllands Videnpark etableres som nabo til AUC
1993 Eksterne repræsentanter indtræder i Konsistorium
1994 Aalborg Universitetscenter skifter navn til Aalborg Universitet (AAU)
1995 Aalborg Universitet Esbjerg dannes som en fusion mellem Ingeniørhøjskolen Esbjerg og Aalborg Universitet
1998 NOVI Forskerpark forbindes fysisk til AAU
2003 Aalborg Universitet København dannes i samarbejde med Ingeniørhøjskolen i København
2004 Bestyrelsen for Aalborg Universitet tiltræder 1. februar
Jørgen Østergaard udnævnes til rektor
2005 Finn Kjærsdam ansættes som rektor af bestyrelsen
Ansættelsen af prorektor og dekaner påbegyndes
2007 AAU og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) fusionerer
2010 Etableringen af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Oprettelsen af lægeuddannelse
2014 Per Michael Johansen ansættes som rektor af bestyrelsen

Flere historiske fakta om AAU - jubilæumsudgivelser

AAU udgav i forbindelse med 40-års jubilæet i 2014 en række hæfter, der belyser universitetets historie fra forskellige vinkler  (download kræver AAU-login).