AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medarbejderrepræsentanter

TAP-repræsentant i AAU-bestyrelsen

 

Jane Bjerregaard Rasmussen

Jane Bjerregaard Rasmussen, MSc i Bioteknologi, (født i 1977), har siden januar 2007 været kommercialiseringsmedarbejder ved Patent og Kommercialiseringsenheden under AAU Innovation og Forskningsstøtte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige/Sundhedsvidenskabelige Fakultetskontor. Her varetager Jane Bjerregaard Rasmussen teknologioverførelse af universitetets opfindelser.

Gennem teknologioverførelse bringes universitetets forskningsresultater til kommerciel anvendelse. Det er en kompliceret og ofte tidskrævende proces, som foregår i tæt samarbejde med universitetets forskere og mulige industrielle aftagere. Herved søges det at sikre, at en given opfindelse med kommercielt potentiale bliver modnet tilstrækkeligt gennem forskningsmidler, for derved at blive bragt til kommerciel anvendelse gennem salg/licens til en virksomhed eller gennem etablering af et spin-out selskab. Det er et meget alsidigt arbejde, som kræver indsigt i mange forskellige fagområder og en bred kontaktflade med forskellige kompetenceområder både internt på AAU og eksternt.

Jane Bjerregaard Rasmussen varetager primært de sundhedsteknologiske opfindelser og er grundet det tætte samarbejde med universitetets forskere lokaliseret på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi en dag om ugen samt i forskningens hus på en dag om måneden. Hun er desuden tilknyttet nogle af universitetets sundhedsteknologiske spin-out selskaber, hvori hun varetage universitetets interesser.

Jane har været ansat på Aalborg Universitet siden 15. august 2002. I de første år var hun ansat på Institut for Kemi og Biovidenskab og efterfølgende institut for Fysik og Nanoteknologi. Her arbejde hun med forskning, udvikling og undervisning indenfor proteiner og enzymer, med fokus på proteiners stabilitet og aggregeringsegenskaber under forskellige fysiske og kemiske parametre. Jane har interesse for den anvendelsesorienteret forskning, og samspillet mellem universitet og virksomheder. Dette har ledt til involvering i flere virksomhedsrelaterede projekter under og efter ingeniørstudiet og er nu drivkraft i hendes arbejde som kommercialiseringsmedarbejder på Aalborg Universitet.

Jane Bjerregaard er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2016 til 31. januar 2020.

 

VIP-repræsentanter

 

Marie Jull Sørensen

Marie Jull Sørensen (født 1975) er uddannet BAjur og cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet. Efter to år på Spar Nord Banks hovedkontor, vendte hun tilbage til Aalborg Universitet, hvor hun i 2011 fik sin ph.d. grad ved Juridisk Institut. Ph.d. stipendiatet var finansieret af Margot og Thorvald Dreyers Fonden.  Efter en adjunktperiode er hun fra efteråret 2016 ansat som lektor ved samme institut.

Marie Jull Sørensens forskningsområde er forbrugerret, hvor fokus primært er på samspillet mellem EU-ret og dansk ret.  Hun er tovholder på den formueretlige temagruppe på juridisk institut og fungerer som faglig adjunktvejleder og ph.d. vejleder. Undervisningsmæssigt er Marie primært tilknyttet jura- og erhvervsjurauddannelsen. Her underviser hun i forbrugerret, EU Consumer Law, aftaleret og erstatningsret samt vejleder bachelorprojekter og specialer.

Marie har siddet i Akademisk Råd for det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2008 til 2015 – den sidste periode som næstformand. Hun har desuden siddet i Institutrådet på Juridisk Institut og vikarieret i Samarbejdsudvalget for Juridisk Institut og Studienævnet for de juridiske uddannelser. I løbet af sit ph.d.-forløb var hun formand for DELPHI (AAU forening for ph.d.-studerende). Hun er desuden repræsentant for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i Folkeuniversitetsstyrelsen i Aalborg.

Marie Jull Sørensen er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2016 til 31. januar 2020

 

Peter Axel Nielsen

Peter Axel Nielsen (født 1961) er uddannet cand.scient. i datalogi fra Aarhus Universitet og ph.d fra Lancaster University, UK, og har været ansat ved AAU siden 1989 og siden 2009 som professor. Han har i perioden 1999-2006 været institutleder for Institut for Datalogi.

Peter Axel Nielsen er forskningsleder for gruppen Human-Centered Computing og forsker selv inden for softwareudvikling og digitalisering. Forskningen er anvendelsesorienteret og ofte i samarbejde med virksomheder og kommuner.

Han underviser på alle niveauer gennem kurser og projektvejledning på uddannelserne i datalogi, software, interaktionsdesign, informatik, og IT Design and Application Development. Udover vejledning af ph.d.-studerende er han ph.d.-programleder for datalogi under TECH forskerskole.

Peter Axel Nielsen er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 23. oktober 2017 til 31. januar 2020.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. Aalborg Universitets bestyrelse, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940

Øvrige repræsentanter