AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Studenterrepræsentanter i AAU-bestyrelsen

Christian Juel Nicolajsen

Christian Juel Nicolajsen (Født 1995), studerer økonomistyring på sin kandidat på Aalborg Universitet. Har siden 2018 været en del af studenterpolitik og har siddet i alle råd og nævn, som er på valg på universitetet. Her har han bl.a. arbejdet med at udvikle vejledning, sikre udvikling at studiemiljø, samt været med i den spæde start af Aalborg University Business School.

Derudover har Christian været involveret i at fremme studiemiljøet ved at facilitere grupper i Studentersamfundet og give økonomisk rådgivning og give nye studerende en god start på universitetslivet, ved bl.a. at være kasserer i Studentersamfundet foruden at have deltaget aktivt i at have afholdt flere studiestartsfester med op mod 4.400 deltagere.

Christian er valgt som studenterrepræsentant, og derfor er hans mærkesager udarbejdet i samarbejde med de studerende. Derfor vil Christian arbejde for at din stemme bliver hørt, sikre bredde i studenterinddragelsen, et bedre og mere samlet universitet, flere ressourcer til studenterdrevne aktiviteter, en positiv digitaliseringsproces og sidst skal vi også uddannes til en bæredygtig fremtid

Da Christian er din repræsentant, så kan du altid kontakte ham på c.j.n.ub@Studentersamfundet.aau.dk

Christian Juel Nicolajsen er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2019 til 31. januar 2021.

 

Christian Obel Pinstrup

Christian Obel Pinstrup (født 1994) studerer medicin på Aalborg Universitet og har siden første semester i 2015 været frivillig og senere studenterpolitisk aktiv på AAU. 

Han har særligt arbejdet med studenterforeninger på AAU, lokalt som næstformand og senere kasserer for FakSUND, fakultetsrådet på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og som menigt medlem af Medicinerrådet, Medicins lokale studieforening, siden 1. semester. Christian har også arbejdet centralt i Studentersamfundets bestyrelse som studieforeningsansvarlig og i Studentersamfundets tidligere studenterpolitiske direktion, hvor Christian arbejdede med opkvalificerende bootcamps til indvalgte studerende på AAU.

Ved Universitetet har Christian i 3 år siddet i Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet og deltaget i både Institutråd og studienævnsarbejde. 

Centralt sidder Christian i Studiemiljørådet og Rådet for Kvalitetssikring som studenterrepræsentant og har gjort dette siden slutningen af 2017.  I perioden februar 2018 til januar 2020 sad Christian i AAU Udpegningsorganet, som er ansvarlig for at udpege de eksterne medlemmer af Aalborg Universitets bestyrelse.

Christian vil i sit arbejde blandt andet have fokus på hvordan Universitetet kan inddrage studerende og medarbejdere i beslutninger på en meningsfyldt måde fx ift bæredygtighed på Aalborg Universitet. Han håber også på at kunne være med til at  øge prioriteringen af underviseres pædagogiske kompetencer. 

Christian er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2020 til 31. januar 2022.

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. Aalborg Universitets bestyrelse, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940

Øvrige repræsentanter