Forskning
Samarbejde

Studenterrepræsentanter i AAU-bestyrelsen

Linea winkler pedersen-ulrich

Linea Winkler Pedersen-Ulrich (født 1998) studerer psykologi på Aalborg Universitet. Linea har siden sin studiestart i 2018 engageret sig i at gøre studiet bedre for sine medstuderende, først lokalt på psykologistudiet og siden i en bredere kontekst. Hun har både siddet som næstformand i sit studienævn og har været studenterrepræsentant i både institutråd og akademisk råd HUM.

Linea har siden sin start i studenterpolitik kæmpet for en bred og reel studenterinddragelse. Hun har været med til at sætte fokus på, hvornår ændringer er i studerendes favør. Linea vægter højt at have hørt sit bagland inden hun indgår i diverse beslutningsprocesser og diskussioner. Dette sikrer hun blandt andet ved at være næstforperson i Studentersamfundet, hvor hun arrangerer og deltager i arrangementer, der får studerende på tværs af årgange, studier og fakulteter til at danne relationer og erfaringsudveksle.

I sit arbejde vil Linea blandt andet have fokus på at inddrage studerende bredt i beslutningsprocesser på Aalborg Universitetet, og hun vil være med til at sikre en reel inddragelse af studerende i alle dele af universitetet, hvor det er meningsfyldt. 

Linea er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2021 til 31. januar 2023.

 

Christian Obel Pinstrup

Christian Obel Pinstrup (født 1994) studerer medicin på Aalborg Universitet og har siden første semester i 2015 været frivillig og senere studenterpolitisk aktiv på AAU. 

Han har særligt arbejdet med studenterforeninger på AAU, lokalt som næstformand og senere kasserer for FakSUND, fakultetsrådet på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og som menigt medlem af Medicinerrådet, Medicins lokale studieforening, siden 1. semester. Christian har også arbejdet centralt i Studentersamfundets bestyrelse som studieforeningsansvarlig og i Studentersamfundets tidligere studenterpolitiske direktion, hvor Christian arbejdede med opkvalificerende bootcamps til indvalgte studerende på AAU.

Ved Universitetet har Christian i 3 år siddet i Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet og deltaget i både Institutråd og studienævnsarbejde. 

Centralt sidder Christian i Studiemiljørådet og Rådet for Kvalitetssikring som studenterrepræsentant og har gjort dette siden slutningen af 2017.  I perioden februar 2018 til januar 2020 sad Christian i AAU Udpegningsorganet, som er ansvarlig for at udpege de eksterne medlemmer af Aalborg Universitets bestyrelse.

Christian vil i sit arbejde blandt andet have fokus på hvordan Universitetet kan inddrage studerende og medarbejdere i beslutninger på en meningsfyldt måde fx ift bæredygtighed på Aalborg Universitet. Han håber også på at kunne være med til at  øge prioriteringen af underviseres pædagogiske kompetencer. 

Christian er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2020 til 31. januar 2022.

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. Aalborg Universitets bestyrelse, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940

Øvrige repræsentanter