AAU logo

Studenterrepræsentanter i AAU-bestyrelsen

 
 

Lukas Bjørn Leer Bysted

Lukas Bjørn Leer Bysted (født 1989) studerer Interaktionsdesign på 4. semester. Han blev på første semester indvalgt i Studienævn for Datalogi, og blev på andet semester valgt til Studenterpolitisk Direktion hos Studentersamfundet, hvor han har arbejdet med kontakt til lokale fagråd og opkvalificering af indvalgte på alle niveauer. Dette er en del af et arbejde for at skabe lokal studenterpolitisk forankring og sikre at den brede studentermasse kan engagere sig i udviklingen af Aalborg Universitet- både lokalt og i de højere organer. I år fortsætter Lukas arbejdet i Studienævnet for Datalogi og det akademiske råd på Det Tekniske Fakultet for IT og Design ved siden af arbejdet i bestyrelsen.

Nationalt er Lukas en af fire indvalgte studerende i Ingeniørforeningen IDAs repræsentantskab, hvor han arbejder for at skabe en stemme for tekniske og naturvidenskabelige studerende på tværs af de danske universiteter. Derudover er han frivillig på Studenterhuset, hvor han sammen studerende fra AAU og UCN leverer koncerter og festivaler til Nordjyllands kulturscene. Lukas er også en af stifterne og drivkræfterne bag FixD, som står for faglige og sociale aktiviteter for studerende lokalt på Interaktionsdesign.

Lukas vil arbejde på at styrke de studerende i rollen som tillidsmænd i de beslutningstagende organer på universitetet, og håber også at kunne sætte fokus på nogle af de teknologiske udviklingstendenser som kan udfordre Aalborg Universitet og uddannelsessektoren fremover.

Lukas Bjørn Leer Bysted er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2017 til 31. januar 2019.

 

Simon Mæng tJørnehøj

Simon Mæng Tjørnehøj (født 1993) studerer medicin og har siden første semester været bredt aktiv i det studenterpolitiske og frivillige miljø på Aalborg Universitet.

Han har blandt andet været indvalgt i flere officielle organer, som f.eks. institutrådet for medicin og sundhedsteknologi og Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Derudover har han været meget aktiv i det lokale frivillige miljø, blandt andet som repræsentant for Medicinerrådet i studienævnet for Medicin, som formand for Medicinerrådet og som formand for og katalysator bag Fakultetsrådet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, FakSUND. Endvidere har han ydet en indsats på tværs af universitetet både med sit arbejde med at understøtte lokale studieforeninger og indvalgte som studenterpolitisk koordinator i Studentersamfundet, samt som Studenterpolitisk ordfører for de studerende på AAU.

Ud over det studenterpolitiske arbejde, har han blandt mange andre ting også arbejdet som skribent for universitetsbladet Agenda, været med til at drive studiebiffen, samt været rusplanlægger og tutor gentagne gange.

Internt på universitet har Simon været med til at opstarte det centrale studiemiljøråd og siddet i arbejdsgrupper for både studiearbejdspladser, kommunikation med studerende, og studieaktivitetsmodel og mininmumstimetal.

Simon er også aktiv på det nationale og internationale plan, hvor han blandt andet sidder i Studenterrådgivningens nationale bestyrelse, er tilknyttet Danske Studerende Fællesråds Internationale Udvalg, og sidder i en international arbejdsgruppe med fokus på mentalt helbred i videregående uddannelse.

Simon vil i sit arbejde blandt andet have fokus på at sikre samarbejdet blandt de studerende på tværs af universitet og skabe en basal videnskultur hos de indvalgte studerende i universitetets organer. Simon er meget optaget af de studerendes trivsel og mentale helbred og håber derfor i sit arbejde at kunne være med til at få sat vigtigheden af disse på dagsordenen, og være med til at skabe plads til og løsninger for de studerende bredt set i samfundet. Han håber ligeledes at kunne være med til at øge den meningsfulde studenter- og medarbejderinddragelse på universitetet og sætte fokus på den helhedsorienterede prioritering af studiemiljøet på Aalborg Universitet.

Simon Mæng Tjørnehøj er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2020.

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. Aalborg Universitets bestyrelse, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940