AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Eksterne repræsentanter i AAU-bestyrelsen

 

Lene Espersen (Formand)

Bestyrelsesformand for Aalborg Universitet, Lene Espersen (født 1965), er direktør for brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder. Hun er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 1990 og har betydelig erfaring med ledelse i erhvervslivet, indgående kendskab til den statslige organisation og et omfattende netværk både inden- og uden for landets grænser.

Lene Espersen har været medlem af folketinget for Det Konservative Folkeparti i godt 20 år, heraf 10 år på centrale ministerposter: udenrigsminister (2010-2011), økonomi- og erhvervsminister (2008-2010) og justitsminister (2001-2008). Hun har desuden været politisk ordfører (1999-2001) og partiformand (2008-2011).

Ud over et indgående kendskab til nationale politiske beslutningsprocesser har Lene Espersen også stor forståelse for nordjyske forhold. Hun er født og opvokset i Hirtshals og har som folketingsmedlem repræsenteret forskellige nordjyske valgkredse.

Lene Espersen er udpeget som bestyrelsesformand indtil 30. juni 2022.
 

Torben Möger Pedersen (næstformand)

Torben Möger Pedersen (født 1955) er student fra Frederikshavn Gymnasium, uddannet cand.polit fra Københavns Universitet 1984 og har gennemført efteruddannelsesprogrammer på Babson College, INSEAD Fontainebleau, INSEAD Singapore og Wharton Business School. Torben Möger Pedersen er adjungeret professor ved CBS og underviser på bestyrelsesuddannelserne i regi af CBS Executive.

Torben Möger Pedersen har været adm. direktør i PensionDanmark siden selskabets start i 1992. Inden da var han adm. direktør i PKS Pension, sekretariatschef i SiD (nuværende 3F) og økonom i Det økonomiske Råds sekretariat.

Torben Möger Pedersen har mange års erfaring som formand for og medlem af en lang række bestyrelser inkl. Forsikring & Pension, Bestyrelsesforeningen, Gigtforeningen, INDEX: Design to Improve Life, Danish Society for Education and Business, Det Udenrigspolitisk Selskab og Arbejdernes Landsbank. Torben Möger Pedersen er desuden medlem af investeringskomiteerne i Copenhagen Infrastructure I, II og III, Danish Climate Investment Fund og Danish Agribusiness Fund og en række advisory boards.

Torben Möger Pedersen har endvidere en stærk international profil, særligt i regi af FN, World Economic Forum og OECD. Han er medlem af OECDs Working Group on Long-Term Investments af Private Sector Advisory Group for FNs Green Climate Fund og af UN Global Compacts Financial Innovation Action Platform. I World Economic Forum er Torben Möger Pedersen medlem af Global Agenda Council on Investments og af styregruppen for World Economic Forum’s Retirement Investment System Reform Project. Endelig sidder han med Advisory Board i OECDs Centre on Green Finance and Investment.

Torben Möger Pedersen er forfatter til artikler og bidrag til bøger hovedsagelig om dansk økonomisk politik, pensions- og investeringsforhold. Torben Möger Pedersen modtog i 2013 prisen som Environmental Finance Personality of 2013.

Torben Möger Pedersen er udpeget som næstformand indtil 31. januar 2020.
 

Lars Raadkjær Enevoldsen

Lars Raadkjær Enevoldsen (født 1969) er Group Vice President for digitale produkter og services hos Grundfos og er uddannet Ingeniør fra Aarhus Teknikum og HD i udenrigshandel fra Aarhus Business School. Har suppleret med efteruddannelse i Master Technology Entreprise fra IMD i Schweiz samt efteruddannelse fra Stanford i USA.

Lars R. Enevoldsen har i perioden fra 2011 til 2018 været direktør for Teknologi og Innovation hos Grundfos og har opnået stor erfaring med vurdering af nye teknologier og deres forretningsmæssige betydning. Lars har i samme periode arbejdet intensivt med Grundfos’ universitetssamarbejder både nationalt og internationalt.

Lars har erhvervet stort kendskab til det danske forskningssystem gennem formandskab i Manufacturing Academy of Denmark, MADE fra 2013-2016 samt flere års medlemskab af Dansk Industris udvalg for Forskning og Uddannelse. Lars har desuden bestyrelseserfaring fra flere high tech start up og etablerede virksomheder.

Lars er født og opvokset i Thy, og har stadig stor tilknytning til Nordjylland.

Lars Raadkjær Enevoldsen er udpeget som bestyrelsesmedlem i perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2022.

 

Stener Kvinnsland

Stener Kvinnsland (født 1948) er speciallæge i onkologi, professor emeritus ved Bergen Universitet, tidligere professor ved hhv. Trondheim Universitet og Oslo Universitet, og formand for bestyrelsen ved Oslo Universitetssygehus. Stener Kvinnsland er desuden bestyrelsesformand for Norges største private fond, Bergens Forskningsstiftelse. Stener har således stor indsigt i og erfaring med bestyrelsesarbejde. Qua sit fonds-og udvalgsarbejde har han oparbejdet stor kompetence i at rådgive og træffe strategiske beslutninger.

Stener har stor ledelsesmæssig erfaring qua tidligere hverv som bl.a. administrerende direktør ved Universitetssygehuset i Bergen og er aktuelt formand for bestyrelsen ved Akershus Universitetssygehus samt formand for bestyrelsen ved Stavanger Universitetshospital. Desuden har Stener Kvinnsland mange års erfaring som formand for Kræftens Bekæmpelse i Norge. Stener er desuden kåret til Norges bedste leder i sundhedsvæsenet i 2013.

Stener har et godt kendskab til AAU gennem samarbejdet mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Nordic Health and Innovation Networks, hvor han er formand for programkomiteen.

Stener Kvinnsland er udpeget som bestyrelsesmedlem i perioden 1. august 2018 til 31. juli 2022.
 

Grimur Lund

Grimur LundGrimur Lund er født i 1961 i Island og flyttede til Danmark i 1981 for at færdiggøre sit studie på Aalborg Universitet som civilingeniør i procesregulering.

Efter endt studie arbejde han som projektingeniør på Aalborg Vært indtil han i 1987 var med til etableringen af Logimatic. Her påtog han sig ansvaret for opbygningen af virksomhedens softwareaktiviteter, som inden for en årrække udviklede sig til virksomhedens største forretning med internationale aktiviteter og kontorer i flere lande. I 2004 overtog han ledelsen af virksomheden, indtil han i 2010 som konsekvens af frasalg skiftede til en stilling som Executive Vice President hos det Britiske AVEVA. Logimatic har opnået flere anerkendelser herunder 3 gange vundet prisen som Entrepreneur of the Year i Nordjylland.

Grimur Lund var initiativtager til etablering af BrainsBusiness – en paraplyorganisation for det Nordjyske IKT erhverv. Han er på flere måder aktiv i erhvervsudviklingen af Nordjylland og udnyttelse af universitet som vækstskaber.

Grimur Lund er udpeget som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2012 til 31. januar 2020.
 

Ulla Tofte

Ulla TofteUlla Tofte (født 1968) er fra 1. maj 2015 tiltrådt som direktør for Museet for Søfart. I perioden 2010-2015 var Ulla Tofte direktør i kultur- og netværksorganisationen Golden Days.

Ulla Tofte er skribent, debattør og foredragsholder samt medlem af bl.a. Det Kongelige Teaters Bestyrelse, bestyrelsen for Søfartsmuseet, bestyrelsen for Sagnlandet Lejre og styregruppen for Skole 200 år.

Hun har virket som fagdommer i en række arkitektkonkurrencer i København og har specialiseret sig i kommunikation og vidensformidling gennem kulturelle begivenheder.Ulla Tofte blev i 2009 kåret som én af 100 års største historieformidlere af Dansk Historisk Fællesråd. 

Ulla Tofte er udpeget som bestyrelsesmedlem i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2020.

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. Aalborg Universitets bestyrelse, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940

Øvrige repræsentanter