Forskning
Samarbejde

AAU Indstillingsorgan og AAU Udpegningsorgan

AAU Indstillingsorgan og AAU Udpegningsorgan

Universitetet skal i henhold til universitetsloven nedsætte et indstillingsorgan, der indstiller formanden og de øvrige eksterne medlemmer, og et udpegningsorgan, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer. Indstillingsorganet og udpegningsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer, herunder formanden for universitetets bestyrelse, opfylder universitetslovens betingelser for hhv. de eksterne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformanden.

AAU Indstillingsorgans opgave og sammensætning

AAU Indstillingsorgan fastlægger hvilke kriterier, foruden kriterier fastlagt i universitetsloven og universitetets vedtægt, de eksterne bestyrelsesmedlemmer skal opfylde. Ledige, eksterne mandater, herunder ny formand for bestyrelsen, offentliggøres i et åbent opslag, hvorefter indstillingsorganet vurderer indkomne forslag, udarbejder en begrundet indstilling og for hvert ledigt mandat indstiller mindst to kvalificerede kandidater til udpegning i AAU Udpegningsorgan.

Indstillingsorganet sammensættes af bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, 1 eksternt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen, 1 internt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen, 1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet udpeget af ministeriet samt 2 eksterne medlemmer udpeget af AAU Udpegningsorgan.

AAU Indstillingsorgan er sammensat af følgende medlemmer:

Formanden for Aalborg Universitets bestyrelse (og formand for indstillingsorganet)

 • Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder

1 eksternt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen

 • Claus Kim Holstein, Port of Aalborg

1 internt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen

 • Anne Bisgaard Pors Eriksen, AAU Innovation

1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet udpeget af ministeriet

 • Hans Müller Pedersen, direktør, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

2 eksterne medlemmer udpeget af AAU Udpegningsorgan

 • Jesper Sand Damtoft, direktør, Aalborg Portland A/S
 • Anita Friis Sommer, Senior Innovation Manager, Lego Group

Læs forretningsorden for AAU Indstillingsorgan

AAU Udpegningsorgans opgave og sammensætning

AAU Udpegningsorgans opgave består i efter indstilling fra AAU Indstillingsorgan at foretage udpegning af nye eksterne medlemmer, herunder bestyrelsesformanden, til universitetets bestyrelse.

Udpegningsorganet sammensættes af 5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v. udpeget af rektor, 1 eksternt bestyrelsesmedlem, der ikke er bestyrelsesformanden, udpeget af bestyrelsen, 1 repræsentant for de ansatte udpeget af og blandt medlemmer, der repræsenterer det valgte videnskabelige personale, i et af de akademiske råd efter tur samt 1 repræsentant for de studerende udpeget af og blandt studenterrepræsentanterne i Studiemiljørådet.

AAU Udpegningsorgan er sammensat af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner udpeget af rektor

 • Niels Buus, CEO i GomSpace A/S (formand for AAU Udpegningsorgan)
 • Henning Toft Bro, biskop over Aalborg Stift
 • Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune
 • Jens Oddershedde, professor emeritus SDU og tidligere formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
 • Christina Aabo, forskningsdirektør i Ørsted, Wind Power A/S

1 eksternt medlem af Aalborg Universitets bestyrelse udpeget af bestyrelsen

 • Lars Raadkjær Enevoldsen, Senior Vice Presiden, Kamstrup

1 videnskabelig medarbejder udpeget af og fra et af de akademiske råd efter tur

 • Michael R. Rasmussen, Professor MSO, Institut for Byggeri, By og Miljø

1 repræsentant for de studerende udpeget af og blandt de studerende i Studiemiljørådet på AAU

 • Marie Elisabet Strøyberg, medicinstuderende.

Læs forretningsorden for AAU Udpegningsorgan

Læs mere om indstillingsorganet og udpegningsorganet i vedtægt for Aalborg Universitet.