Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Aalborg Universitets bestyrelse

Aalborg Universitets øverste myndighed er AAU-bestyrelsen. Bestyrelsen varetager AAU's interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

AAU-bestyrelsens øvrige opgaver


Aalborg Universitets bestyrelse står for at:

 • Godkende universitetets budget efter indstilling fra rektor, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, samt underskrive regnskabet.
   
 • Udarbejde universitetets vedtægt og ændringer heri, som godkendes af ministeren.
   
 • Ansætte og afskedige rektor samt ansætte og afskedige universitetets øvrige øverste ledelse (prorektor og universitetsdirektør) efter indstilling fra rektor.
   
 • Indgå udviklingskontrakt med ministeren.
   
 • Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen
   

AAU-Bestyrelsens sammensætning


Bestyrelsen består af 11 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf seks medlemmer er udefrakommende. To bestyrelsesmedlemmer repræsenterer det videnskabelige personale herunder ansatte ph.d.-studerende, et bestyrelsesmedlem repræsenterer det teknisk-administrative personale, og to bestyrelsesmedlemmer repræsenterer de studerende. Rektor, prorektor og universitetsdirektør er faste deltagere uden stemmeret (observatørstatus).

Bestyrelsens funktionsperiode er fire år. Studenterrepræsentanterne i bestyrelsen vælges dog for to år ad gangen. Genudpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer kan finde sted én gang.

Du kan se AAU-bestyrelsens repræsentanter ved at klikke på linkene i boksen til højre.

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. Aalborg Universitets bestyrelse, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940

Bestyrelsesmedlemmer