Nøgletal - studerende

Her kan du finde nøgletal for de studerende på AAU.

Ordinære studerende

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet. Tallene opgøres officielt hvert år pr. 1. oktober. 

Bemærk venligst at antallet af studerende nedenfor ikke er det samme som antallet af FTE (Full-time equivalent). 

Ordinære heltidsstuderende 2017 2018 2019 2020 2021
HUM 4.453 4.408 4.314 4.053 3.768
SAMF 6.240 6.001 5.857 5.992 5.831
SUND 1.772 1.814 1.827 1.940 1.976
ENGINEERING 4.722 4.599 4.663 4.774 4.625
TECH 4.722 4.599 4.663 4.774 4.625
Total 20.729 20.249 19.926 19.975 19.410

 

Studenterårsværk (STÅ)

Til opgørelse af aktiviteten på heltidsuddannelser benyttes studenterårsværk (STÅ), hvor 1 STÅ defineres som studieaktivitet i et omfang svarende til et års normeret studietid, og er det samme som 60 ECTS point. En studerende der ikke optjener ECTS point i løbet af et år (evt. er inaktiv) producerer ingen årsværk. Aktiviteter vedrørende adgangskursus er ikke medtaget i nedenstående tabel.

STÅ-tallet opgøres pr. 1. september hvert år (Alle rekvirenter vist nedenfor).

 STÅ 2017 2018 2019 2020 2021
HUM 3.518 3.459 3.395 3.458 3.331
SAMF 5.063 4.988 4.928 4.732 4.878
SUND 1.449 1.454 1.516 1.561 1.652
ENGINEERING 2.720 2.797 2.775 2.668 2.620
TECH 3.688 3.721 3.745 3.882 3.974
Total 16.439 16.419 16.359 16.300 16.455

 

Studerende opdelt pr campus

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet fordelt på campusområder og fakulteter. Tallene er opgjort pr. 1.oktober.

Campus Aalborg 2017 2018 2019 2020 2021
HUM 3.673 3.620 3.534 3.322 3.093
SAMF 5.865 5.633 5.482 5.621 5.469
SUND 1.772 1.814 1.827 1.940 1.976
ENGINEERING 2.583 2.537 2.577 2.666 2.679
TECH 3.132 3.163 3.281 3.348 3.192
Total 17.025 16.767 16.701 16.897 16.409

 

Campus Esbjerg 2017 2018 2019 2020 2021
ENGINEERING 513 466 418 378 411
TECH 21 12 - - -
Total 534 478 418 378 411

 

Campus København 2017 2018 2019 2020 2021
HUM 780 788 780 731 675
SAMF 375 368 375 371 362
ENGINEERING 446 424 272 173 120
TECH 1.569 1.424 1.380 1.425 1.433
Total 3.170 3.004 2.807 2.700 2.590