Spring til indhold

Nøgletal - studerende

Her kan du finde nøgletal for de studerende på AAU.

Ordinære studerende

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet. Tallene opgøres officielt hvert år pr. 1. oktober. 

Bemærk venligst at antallet af studerende nedenfor ikke er det samme som antallet af FTE (Full-time equivalent). 

Ordinære heltidsstuderende 2018 2019 2020 2021 2022
ENGINEERING 3.468 3.329 3.224 3.192 3.034
SSH 10.414 10.208 10.091 9.665 9.229
SUND 1.838 1.849 1.941 1.972 1.976
TECH 4.449 4.588 4.705 4.594 4.277
Total 20.169 19.974 19.961 19.423 18.514

 

Studenterårsværk (STÅ)

Til opgørelse af aktiviteten på heltidsuddannelser benyttes studenterårsværk (STÅ), hvor 1 STÅ defineres som studieaktivitet i et omfang svarende til et års normeret studietid, og er det samme som 60 ECTS point. En studerende der ikke optjener ECTS point i løbet af et år (evt. er inaktiv) producerer ingen årsværk. Aktiviteter vedrørende adgangskursus er ikke medtaget i nedenstående tabel.

STÅ-tallet opgøres pr. 1. september hvert år (Alle rekvirenter vist nedenfor).

 STÅ 2020 2021 2022
ENGINEERING 2.631 2.620 2.616
SSH 8.225 8.209 7.723
SUND 1.561 1.652 1.661
TECH 3.882 3.974 3.785
Total 16.299 16.455 15.786

 

Studerende opdelt pr campus

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet fordelt på campusområder og fakulteter. Tallene er opgjort pr. 1.oktober.

Campus Aalborg 2018 2019 2020 2021 2022
ENGINEERING 2.580 2.647 2.674 2.665 2.580
SSH 9.287 9.073 9.002 8.621 8.153
SUND 1.838 1.849 1.941 1.972 1.976
TECH 3.031 3.202 3.301 3.190 2.901
Total 16.736 16.771 16.918 16.448 15.608

 

Campus Esbjerg 2018 2019 2020 2021 2022
ENGINEERING 460 414 375 411 378
TECH 12 - - - -
Total 472 414 375 411 378

 

Campus København 2018 2019 2020 2021 2022
ENGINEERING 428 270 176    116 76
SSH 1.127 1.135 1.090 1.045 1.077
TECH 1.406 1.384 1.404 1.406 1.376
Total 2.961 2.789 2.670 2.567 2.529