Spring til indhold

Nøgletal - studerende

Her kan du finde nøgletal for de studerende på AAU.

Ordinære studerende

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet. Tallene opgøres officielt hvert år pr. 1. oktober. 

Bemærk venligst at antallet af studerende nedenfor ikke er det samme som antallet af FTE (Full-time equivalent). 

Ordinære heltidsstuderende 2019 2020 2021 2022 2023
ENGINEERING 3.220 3.164 3.154 3.006 2.939
SSH 10.054 9.831 9.476 8.996 8.738
SUND 1.820 1.924 1.962 1.943 1.909
TECH 4.627 4.713 4.582 4.258 4.136
Total 19.721 19.632 19.174 18.203 17.722

 

Studenterårsværk (STÅ)

Til opgørelse af aktiviteten på heltidsuddannelser benyttes studenterårsværk (STÅ), hvor 1 STÅ defineres som studieaktivitet i et omfang svarende til et års normeret studietid, og er det samme som 60 ECTS point. En studerende der ikke optjener ECTS point i løbet af et år (evt. er inaktiv) producerer ingen årsværk. Aktiviteter vedrørende adgangskursus er ikke medtaget i nedenstående tabel.

STÅ-tallet opgøres pr. 1. september hvert år (Alle rekvirenter vist nedenfor).

 STÅ 2020 2021 2022 2023
ENGINEERING 2.631 2.620 2.616 2.501
SSH 8.225 8.209 7.723 7.338
SUND 1.561 1.652 1.661 1.600
TECH 3.882 3.974 3.785 3.516
Total 16.299 16.455 15.786 14.955

 

Studerende opdelt pr campus

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet fordelt på campusområder og fakulteter. Tallene er opgjort pr. 1.oktober.

Campus Aalborg 2019 2020 2021 2022 2023
ENGINEERING 2.540 2.618 2.633 2.557 2.498
SSH 8.918 8.745 8.435 7.929 7.687
SUND 1.820 1.924 1.962 1.942 1.909
TECH 3.251 3.313 3.175 2.873 2.711
Total 16.529 16.600 16.205 15.301 14.805

 

Campus Esbjerg 2019 2020 2021 2022 2023
ENGINEERING 412 372 405 373 364
Total 412 372 405 373 364

 

Campus København 2019 2020 2021 2022 2023
ENGINEERING 270 175    116 76 77
SSH 1.136 1.086 1.041 1.068 1.051
TECH 1.374 1.399 1.407 1.385 1.425
Total 2.780 2.660 2.564 2.529 2.553