ForsideOm AAUNøgletalStuderende

Nøgletal - dimittender

Her kan du finde nøgletal for dimittender på AAU.

Bachelordimittender

Bachelordimittender opgøres ud fra antallet af personer, der afslutter en bacheloruddannelse normeret til 3 års fuldtidsstudier. For professionsbachelorerne er den normerede studietid 3,5 års fuldtidsstudier.

Tallene opgøres pr. 1. oktober for perioden 1.oktober året før til 30.september i opgørelsesåret.

Universitetsbachelorer 2017 2018 2019 2020 2021
HUM 617 556 574 591 596
SAMF 767 791 769 745 760
SUND 264 251 266 249 300
ENGINEERING 350 355 360 373 390
TECH 585 645 612 711 725
Total 2.583 2.598 2.581 2.669 2.771

 

Professionsbachelorer 2017 2018 2019 2020 2021
SAMF 210 118 133 117 102
ENGINEERING 69 83 79 80 87
TECH 6 5 5 5 8
Total 285 206 217 202 197

 

Kandidatdimittender

Kandidatdimittender opgøres ud fra antallet af personer, der afslutter en kandidatuddannelse normeret til typisk 2 års fuldtidsstudier. Medicinuddannelsen på SUND er treårig.

Tallene opgøres pr. 1. oktober for perioden 1.oktober året før til 30.september i opgørelsesåret.

Kandidater 2017 2018 2019 2020 2021
HUM 778 840 821 802 761
SAMF 960 1.032 1.059 909 1.029
SUND 258 252 292 270 269
ENGINEERING 483 598 569 586 506
TECH 710 678 640 637 750
Total 3.189 3.400 3.381 3.204 3.315