Nøgletal - optag

Her kan du finde nøgletal for optaget af studerende på AAU.

KOT-optag

KOT-optaget er antallet af studerende, der er optaget på en bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet nedenfor viser de aktive studerende pr. 1.oktober efter første og anden optagelsesrunde. Tallene opgøres pr. 1. oktober for perioden 1.oktober året før til 30.september i opgørelsesåret.

KOT-optag 2017 2018 2019 2020 2021
HUM 823 824 776 782 702
SAMF 1.300 1.234 1.158 1.242 1.139
SUND 378 403 412 389 367
ENGINEERING 821 766 672 742 713
TECH 1.124 1.089 1.013 1.058 1.022
Total 4.446 4.316 4.031 4.213 3.943

 

KOT-ansøgere (1. prioritet)

Nedenfor ses antallet af ansøgere, der har søgt om optagelse på en bacheloruddannelse med Aalborg Universitet som førsteprioritet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet af ansøgere er større end antallet af studerende, der reelt optages på studiet, da ikke alle ansøgerne ender med at komme ind på et studium. Tallet gøres hvert år offentligt tilgængeligt i slutningen af juli måned.

KOT-ansøgere 2017 2018 2019 2020 2021
HUM 1.143 1.224 1.135 1.055 1.094
SAMF 1.619 1.555 1.356 1.440 1.453
SUND 573 584 623 636 703
ENGINEERING 834 798 748 828 840
TECH 1.328 1.260 1.050 1.172 1.039
Total 5.497 5.421 4.912 5.131 5.129

 

Direkte optag

Det direkte optag er en opgørelse af optaget på Aalborg Universitet udenom Den Koordinerede Tilmelding. Det består af studerende, der overflytter fra en anden dansk eller udenlandsk institution samt gæstestuderende og genstartere.

Direkte optag 2016 2017 2018 2019 2020
HUM 538 597 552 538 405
SAMF 657 597 488 539 512
SUND 119 125 114 126 154
ENGINEERING 505 440 435 362 345
TECH 483 465 369 434 391
Total 2.302 2.224 1.958 1.999 1.807

Kandidatoptag

Nedenfor ses kandidatoptaget fordelt på fakulteter ved AAU. Der skelnes mellem to typer af indgange til kandidatuddannelserne:

  • Den interne indgang viser antallet af studerende der fortsætter på en kandidatuddannelse efter en bacheloruddannelse på Aalborg Universitet.
  • Den eksterne indgang viser antallet af studerende der optages på en kandidatuddannelse med baggrund fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Tallet opgøres hvert år pr. 1. oktober.

HUM 2017 2018 2019 2020 2021
Intern 431 381 373 376 359
Ekstern 522 514 471 390 373
Total 953 895 844 766 732

 

SAMF 2017 2018 2019 2020 2021
Intern 653 595 653 625 627
Ekstern 531 496 507 551 520
Total 1.184 1.091 1.160 1.176 1.147

 

SUND 2017 2018 2019 2020 2021
Intern 215 204 232 217 262
Ekstern 118 108 105 149 121
Total 333 312 337 366 383

 

TECH 2017 2018 2019 2020 2021
Intern 419 463 473 519 511
Ekstern 368 310 372 328 300
Total 787 773 845 847 811

 

ENGINEERING 2017 2018 2019 2020 2021
Intern 315 318 303 320 343
Ekstern 383 373 301 298 245
Total 698 691 604 618 588

 

AAU Total 2017 2018 2019 2020 2021
Intern 2.033 1.961 2.034 2.057 2.102
Ekstern 1.922 1.801 1.756 1.716 1.559
Total 3.955 3.762 3.790 3.773 3.661