Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Æresdoktorer ved AAU

Æresdoktorer ved AAU

Aalborg Universitet tildeler æresdoktorgraden til personer, der har gjort sig videnskabelig fortjent i et omfang, så det findes naturligt, at AAU hædrer dem med den højeste videnskabelige grad.

Æresdoktorgraden bliver altid tildelt på baggrund af beslutning i et bedømmelsesudvalg bestående af tre til fem af universitetets professorer eller personer med faglig indsigt på tilsvarende niveau.

 

Æresdoktorer ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 • 2020: Udsættelse af Æresdoktortildelingen pga. Covid-19-restriktioner
 • 2019: Professor Herta Flor, Heidelberg University, Tyskland
 • 2018: Professor Dario Farina, Imperial College London, UK
 • 2017: Professor Harald Arnesen, Oslo University Hospital Ullevål, Norge
 • 2016: Professor Peter Courtland Agre, Johns Hopkins University, Baltimore, USA 
 • 2015: Professor Metin Akay, University of Houston, Department of Biomedical Engineering, USA
 • 2014: Professor Michele Curatolo, University of Washington, Seattle, Wa, USA, Doctor medicinae (dr.med.)
 • 2013: Professor Gregory Lip, University of Birmingham, England. Dr.med.h.c.
 • 2012: Professor Leonard Leibovici, Tel Aviv University, Israel. Dr.scient.h.c.
 • 2010: Professor MD Sun Baozhi, China Medical University, China. Dr.med.h.c.
 • 2009: Professor Dr. Antoon De Laat, Catholic University Leuven, Belgium. Dr.scient.h.c.
 • 2008: Professor Barry J. Sessle, University of Toronto, Canada. Dr.scient.h.c.
 • 2006: Professor William J. Gillespie, Hull York Medical School, England. Dr.scient.h.c.

 

Æresdoktorer ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet

 • 2020: Udsættelse af Æresdoktortildelingen pga. Covid-19-restriktioner
 • 2019: Professor Verena Winiwarter, Universität für Bodenkultur, Østrig
 • 2018: Senior Professor Barbara Czarniawska, Gothenburg University, Sverige
 • 2017: Professor Michael Lipsky, Georgetown University, Washington DC, USA
 • 2016: Professor John Child, University of Birmingham, England 
 • 2015: Professor Walter A. Lorenz, Free University of Bozen-Bolzano, Italien
 • 2014: Professor Olav Sorenson, Yale School of Management, New Haven, CT, USA, Doctor mercaturae (dr.merc.)
 • 2013: Professor Evert Vedung, Uppsala Universitet, Sverige. Dr.scient.adm.h.c.
 • 2012: Professor Günther Schmid, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Tyskland. Dr.scient.h.c.
 • 2011: Professor Beverley Skeggs, Goldsmith College, University of London, England. Dr.scient.h.c.
 • 2009: Professor Richard R. Nelson, Columbia University, New York, USA. Dr.scient.soc.h.c.
 • 2008: Professor Rosabeth Moss Kanter, Harvard Business School, Boston, Massachusetts, USA. Dr.scient.soc.h.c.
 • 2007: Chairman of the Weapons of Mass Destruction Commission Hans Blix. Dr.scient.soc.h.c.
 • 2004: Professor Arlie Russell Hochschild, University of California, Berkeley, USA. Dr.scient.soc.h.c.
 • 1999: Professor Anne Philips, London Guildhall University, England. Dr.phil.h.c.
 • 1994: Professor Christopher Freeman, University of Sussex, England. Dr.phil.h.c.

 

Æresdoktorer ved det Humanistiske Fakultet

 • 2020: Udsættelse af Æresdoktortildelingen pga. Covid-19-restriktioner
 • 2019: Professor Constantine Sedikides, University of Southampton, UK
 • 2018: Professor Theodore R. Schatzki, University of Kentucky, USA
 • 2017: Professor Mette Hjort, Københavns Universitet, Danmark
 • 2016: Professor Richard Shusterman, Florida Atlantic University, USA 
 • 2015: Professor Michael Adrian Peters, University of Waikato, New Zealand
 • 2014: Professor Charles Goodwin, University of California, LA (UCLA), USA, Doctor philosophiae (dr.phil.)
 • 2013: Professor Marc Auchet, Université de Paris-Sorbonne, Frankrig. Dr.phil.h.c.
 • 2012: Professor David Boje, New Mexico University, USA, Dr.phil.h.c.
 • 2011: Professor Renate Fruchter, Stanford University, Stanford. Dr.phil.h.c.
 • 2009: Professor Norman Denzin, University of Illinois, USA, Dr.phil.h.c.
 • 2007: Professor Daniel Stern, University of Geneva, Schweiz. Dr.phil.h.c.
 • 2004: Professor Norman Fairclough, Lancaster University, England. Dr.phil.h.c.
 • 1999: Professor Philip Schlesinger, University of Stirling, Skotland. Dr.phil.h.c. 

 

ÆRESDOKTORER VED DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET (GÆLDENDE FRA 2017)

 • 2020: Udsættelse af Æresdoktortildelingen pga. Covid-19-restriktioner
 • 2019: Professor Cheryl Conover, Mayo Clinic, Minnesota, USA
 • 2018: Professor Nicolaas Verdonschot, Radboud University Medical Centre, NL
 • 2017: Professor Ary Hoffmann, The University of Melbourne, Australien

 

ÆRESDOKTORER VED DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN (GÆLDENDE FRA 2017)

 • 2020: Udsættelse af Æresdoktortildelingen pga. Covid-19-restriktioner
 • 2019: Professor Stephen Graham, Newcastle University, UK
 • 2018: Professor Thomas Parisini, Imperial College London, UK
 • 2017: Professor Joost-Pieter Katoen, RWTH Aachen University, Tyskland

 

ÆRESDOKTORER VED det NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET (til og med 2016)

 • 2016: Professor Jianrong Qiu, Zhejiang University, Kina
 • 2015: Professor Adrian Baddeley, University of Western Australia, Australien
 • 2014: Professor Michael Wagner, University of Vienna, Østrig, doctor scientarium (dr.scient.)
 • 2013: Professor Gilbert Strang, Massachusetts Institute of Technology, USA. Dr.scient.h.c.
 • 2011: Professor Renuka Vithal, University of KwaZulu-Natal, South Africa. Dr.scient.h.c. 
 • 2009: Professor Klaus Kern, Max-Planck-Institute for Solid State Research, Nanoscale Science Department, Stuttgart. Dr.scient.h.c.
 • 2008: Professor Steffen Lauritzen, University of Oxford, Oxford, England. Dr.scient.h.c.
 • 2007: The 45th Vice-President of the United States Albert Arnold Gore, Jr. Dr.scient.h.c.
 • 2004: Professor Andries Brouwer, Technische Universiteit, Eindhoven, Holland. Dr.scient.h.c.
 • 1999: Professor Emil Wolf, University of Rochester, USA. Dr.scient.h.c.
 • 1994: Dr. David Spiegelhalter, MRC Biostatistics Unit, Institute of Public Health, Cambridge, England. Dr.scient.h.c.
 • 1991: Professor Kristen Nygaard, Oslo Universitet, Norge. Dr.scient.h.c.

 

ÆRESDOKTORER VED AAU'S INGENIØRVIDENSKABELIGE FAKULTET (TIL og med 2016)

 • 2016: Professor John H. L. Hansen, University of Texas, Dallas, USA
 • 2015: Professor Yuguo Li, The University of Hong Kong, Hong Kong
 • 2014: Professor Henrik Iskov Christensen, Georgia Institute of Technology, USA, doctor technices (dr.techn.)
 • 2013: Professor Jie Li, Tongji University, Shanghai, China. Dr.techn.h.c.
 • 2012: Professor Harold Vincent Poor, Princeton University, USA. Dr.techn.h.c.
 • 2010: Professor Ion Boldea, University Politechnica of Timisoara, Romania. Dr.techn.h.c.
 • 2009: Professor Alberto Sangiovanni-Vincentelli, University of California at Berkeley. Dr.techn.h.c.
 • 2008: Dr. Jiri Marsalek, National Water Research Institute, Burlington, Canada. Dr.techn.h.c.
 • 2004: Professor Marian P. Kazmierkowski, Warsaw University of Technology, Polen. Dr.techn.h.c.
 • 1999: Professor, dr. Gengdong Cheng, Dalian University of Technology, P.R. China. Dr.techn.h.c.
 • 1994: Professor, dr.ing. Jens Blauert, Ruhr Universität Bochum, Tyskland. Dr.techn.h.c.

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til Aalborg Universitets priser og hæder, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
Tlf.: 9940 9489

E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 

Tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved AAU

Få din doktorafhandling bedømt af AAU

Enhver person, som har erhvervet en kandidat-, magister- eller ph.d.-grad, har ret til at indlevere en doktorafhandling til bedømmelse ved Aalborg Universitet. Personer, som ikke har erhvervet en af de angivne grader, kan efter godkendelse af en dekan på AAU ligeledes indlevere en doktorafhandling med henblik på forsvar heraf.

Tildeling af æresdoktorgrad af AAU

Æresdoktorgraden tildeles af rektor ved AAU's årsfest efter indstilling fra fakulteterne.

Læs mere om tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved AAU

Se også...