Forskning
Samarbejde
Prismodtagere ved AAU's årsfest 2019

Prismodtagere ved AAU's årsfest

Aalborg Universitet og en række fonde tildeler hvert år priser til forskere, studerende og undervisere på AAU. Tildelingen foregår ved universitetets traditionsrige årsfest.

Følgende priser uddeles ved Aalborg Universitets årsfest:

Spar Nord Fondens Forskningspris

Spar Nord Fondens Forskningspris er på 250.000 kr. og gives hvert år til en yngre forsker som anerkendelse af et særligt fremragende forskningsprojekt.

Alle AAU-ansatte inviteres til én gang om året at indstille motiverede forslag til en prisvinder til et udvalg, bestående af en anerkendt forsker fra hvert hovedområde, som nedsættes af rektor.

Modtagere af Spar Nord Fondens Forskningspris

 • 2019: Postdoc Ariya Sangwongwanich, ENG
 • 2018 Ph.d. Hjalte Holm Andersen, SUND
 • 2017: Ph.d. Bettina Sletten Paasch, HUM
 • 2016: Ph.d. Søren Thorgaard Skou, SUND 
 • 2015: Postdoc Mads Albertsen, NAT
 • 2014: Ph.d. Bo Geng, SUND
 • 2013: Adjunkt Stine Lindahl Jacobsen, HUM
 • 2012: Ph.d. Morten Mattrup Smedskjær, NAT
 • 2011: Ph.d. Torben Tvedebrink, NAT
 • 2010: Dr.scient. Morten Nielsen, NAT
 • 2009: Ph.d. Ulrik Sandborg-Petersen, HUM
 • 2008: Ph.d. Parisa Gazerani, SUND
 • 2007: Ph.d. Karen Reuter, TEK
 • 2006: Ph.d. Mads Græsbøll Christensen, TEK
 • 2005: Ph.d. Michael Slavensky Dahl, SAMF
 • 2004: Ph.d. Gerd Behrmann, TEK
 • 2003: Ph.d. Lars Andersen, TEK
 • 2002: Ph.d. Niels Hannibal, HUM
 • 2001: Dr.scient. Jesper Møller, NAT
 • 2000: Ph.d. Steen Treumer, SAMF
 • 1999: Dr.techn. Torben Larsen, TEK 
   

Det Obelske Familiefonds Undervisningspris

Aalborg Universitet tildeles hvert år et legat på 150.000 kr. til videreførelse af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris.

Hvert fakultet udpeger en årets underviser, hvorefter Det Strategiske Uddannelsesråd udvælger en prismodtager blandt de fem indstillede.

Årets underviser får 50.000 kr., og de fire andre indstillede får hver 25.000 kr. Uddelingen af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris sker ved Aalborg Universitets årsfest.

Modtagere af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris

 • 2019: Johan Heinsen, SAMF
 • 2018: Lektor Louise Møller Haase, TECH
 • 2017: Studieadjunkt/Ph.d.-stípendiat Ana Maria Macias, HUM
 • 2016: Adjunkt Merete Monrad, SAMF
 • 2015: Lektor Julie Ørnholt Bøtker, HUM
 • 2014: Lektor Hans Hüttel, TEKNAT
 • 2013: Professor Torben Larsen, TEKNAT
 • 2012: Professor Erik Lund, TEKNAT
 • 2011: Lektor Poul Thøis Madsen, SAMF
 • 2010: Lektor Henrik C. Pedersen, TEKNAT
 • 2009: Lektor Christian Albrekt Larsen, SAMF
 • 2008: Lektor Sten Bønsing, SAMF
 • 2007: Professor Per Hasle, HUM
 • 2006: Tidl. dekan Margrethe Nørgaard, SAMF
 • 2005: Professor Egon Toft, TEKNAT
 • 2004: Lektor Kirsten Jæger, HUM
   

NoVI Newtech legatet

NOVI uddeler en gang årligt NOVI NewTech legatet til den/de 9-10 semesters studerende, som kan præsentere en forretningsidé med et så bæredygtigt potentiale, at konceptet kan omsættes til en virksomhed på NOVI i Aalborg

Legatet består af et kontant beløb på kr. 250.000, kontorlokale på NOVI i 12 måneder til halv pris, regnskabsassistance samt juridisk bistand leveret af NOVI svarende til 50 timer. Samlet værdi ca. kr. 300.000.

Modtagere af Novi newtech legatet

 • 2019: Steffen Nielsen, Malt Nørgaard og Asger Hvid Damtoft med forretningsidén: Hexastate CBM Solutions
 • 2018: Jonathan Toftegaard Hansen, Morten Brodersen Jensen og Thomas Holm Thomsen med forretningsidén: e-shoptimizer

Roblon Prisen

Bestyrelsen for Roblon Fonden i Frederikshavn har siden 2008 præmieret et speciale udarbejdet af en studerende/eller gruppe af studerende på Aalborg Universitet med Roblon Prisen på 100.000 kr.

Kriterierne for at blive indstillet til prisen er, at specialet skal være af høj kvalitet, innovativt og nyskabende, og det skal gerne kunne give afsmitning i Nordjylland på evt. videre forskning eller beskæftigelse.

AAU's hovedområder indstiller hvert år to specialer til modtagelse af prisen. De tilknyttede vedledere udformer indstillingerne, som Rektorsekretariatet indhenter senest 1. februar. Roblon Fondens bestyrelse udvælger prismodtageren.

Modtagere af Roblon Prisen

 • 2019: Anne Mette Frøbert med specialet "The Hibernating Scandinavian Brown Bear -
   Characterization of a Potential Regulator of Hibernation Physiology"
 • 2018: Thomas Yssing Michaelsen med specialet "Differentieringsafhængig klassifikation af diffus storcellet B-celle lymfom ved hjælp af NanoString teknologien"
 • 2017: Katrine Larsen med specialet "Psykisk sundhed for unge efter erhvervet hjerneskade", Institut for Psykologi
 • 2016: Peter Lyngø Sørensen med specialet ”Vectorcardiographic Quantification of Myocardial Infarction”, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • 2015: Kasper Bendix Johnsen med specialet "Exosomes as drug delivery vehicles - Endogenous nanocarriers for targeted cancer therapy", Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • 2014: Jeppe Nørgaard Poulsen med specialet ”Glial-Glial Interactions in the sensory ganglion following treatment with platinum analogues”, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • 2013: Sarai Løkkegaard og Kristina Skovgaard Pedersen med specialet ”Oplevelsen af bæredygtighed”, Institut for Kommunikation
 • 2012: Mads Albertsen med specialet “The metagenome of a full-scale microbial community carrying out enhanced biological phosphorus removal”, Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi
 • 2011: Kacper Kaminsky med specialet “Identifikation of molecular networks responsible for yield in contrasting potato cultivars by sequence tag-based transcriptome analysis", Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi
 • 2010: Steffen Falgreen Larsen med specialet "Regression Methods for Steble Generation of Predictive Chemoresistance Indexes Using Drug Screened Cell Lines", Institut for Matematiske Fag
 • 2009: Andreas Engelbredt Dalsgaard, Mads Christian Olesen og Martin Toft med specialet ”Modular Execution Time Analysis using Model Checking”, Institut for Datalogi
 • 2008: Per Kingo Jensen, Mathias Ramskov Garbus og Jan Vestergaard Knudsen med specialet ”Instrumentation, Modeling and Control of AAU-BOT1”, Institut for Elektroniske Systemer 

 

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til Aalborg Universitets priser og hæder, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
Tlf.: 9940 9489

E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 

Læs om priser og prismodtagere
Se også...