AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Honorary Fellows ved AAU

Honorary Fellows ved AAU

Honorary Fellow er en æresbevisning, som tidligere blev tildelt en person, der har gjort en helt særlig indsats for Aalborg Universitet. Æresbevisningen blev tildelt ved AAU's årsfest.

Med tildelingen af æresbevisningen Honorary Fellow ønskede AAU at påskønne den uvurderlige indsats, som mange af universitetets samarbejdspartnere gør for at fremme forskning, uddannelse og samarbejde med det omgivende samfund til glæde for Danmark og specielt Nordjylland. 

Honorary Fellow udnævnt 2013

Henning G. Jensen, borgmester
Udnævnelsen blev begrundet i taknemmelighed over Henning G. Jensens mangeårige velvilje over for og engagement i Aalborg Universitet. Henning G. Jensen har været en trofast støtte, hver gang AAU er kommet til hans embedsområde med forslag til nye tiltag eller forbedringer af forhold vedr. universitetet i bred forstand. 

Honorary Fellow udnævnt 2012

Jesper Jespersen, direktør for NOVI
Udnævnelsen blev begrundet i taknemmelighed over den utrættelige indsats med at drive samarbejdet mellem NOVI og Aalborg Universitet fremad, som Jesper Jespersen har udvist med stort engagement og udsyn. Jesper Jespersen har evnet at udvise stor forståelse for de helt særlige vilkår, som et universitet er underlagt, når der skal samarbejdes.

Honorary Fellow udnævnt 2011

Frank Jensen, overborgmester
Udnævnelsen blev begrundet i taknemmelighed over den indsats og opbakning, Frank Jensen yder Aalborg Universitet, både fra sin tid som formand for bestyrelsen, men også senere ved at støtte op omkring arbejdet med at knytte Aalborg Universitets færdige kandidater i København tæt til universitetet.

Honorary Fellow udnævnt 2010

Ulla Astman, regionsrådsformand
Udnævnelsen blev begrundet i Ulla Astmans store indsats for Aalborg Universitet dels i forbindelse med samarbejdet omkring erhvervsudviklingen i Nordjylland og dels i forbindelse med etableringen af universitetets lægeuddannelse.

Honorary Fellow udnævnt 2009

Christen W. Obel
Udnævnelsen blev begrundet i taknemmelighed over den store indsats og den uvurderlige opbakning til Aalborg Universitet som Christen W. Obel og Det Obelske Familiefond har givet universitetet igennem årene. Her påtænkes især arbejdet med realiseringen af Utzon Centret.

Honorary Fellow udnævnt 2008

Peter Lund Madsen, hjerneforsker.
Udnævnelsen blev begrundet i taknemmelighed over Peter Lund Madsens kreative og uegennyttige indsats for AAU.

Honorary Fellow udnævnt 2007

Ole Jørgensen, direktør for Spar Nord Fonden
Udnævnelsen blev begrundet i Ole Jørgensens mangeårige og enestående indsats for AAU. Siden fondens oprettelse i 1990 har den ydet støtte i millionklassen til bl.a. forskning, studieophold, ansættelse af særlige ressourcepersoner, indkøb af udstyr samt gennemførelse af eller deltagelse i store internationale konferencer.

Honorary Fellow udnævnt 2006

Ole Jensen, direktør for NanoNord A/S
Udnævnelsen blev begrundet i Ole Jensens særlige indsats for AAU ved at indgå i et samarbejde om opbygningen af et af de største nanoteknologiske laboratorier til uddannelse og forskning i Europa.

Honorary Fellow udnævnt 2005

Frederik Obel, bestyrelsesformand for Det Obelske Familiefond i 20 år, indtil januar 2005.
Udnævnelsen blev begrundet i Frederik Obels store indsats og interesse for universitetet, hvor AAU fra starten i 1974 til i dag har nydt gavn af Det Obelske Familiefonds bevågenhed og gavmildhed.
Udnævnt i 2005.

Tidligere udnævnelser af Honorary Fellow

Eigil Hastrup (forhenværende bankdirektør) & Carl Willum Hansen (forhenværende gymnasierektor) for deres store indsats for at få etableret et universitet i Aalborg. 

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til Aalborg Universitets priser og hæder, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
Tlf.: 9940 9489

E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 

Se også...