Forskning
Samarbejde

Studerende på Aalborg Universitet

Antal ordinære studerende

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet.

Tallene opgøres officielt hvert år pr. 1.oktober. 

Bemærk venligst at antallet af studerende nedenfor ikke er det samme som antallet af FTE (Full-time equivalent). 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 4.527 4.453 4.408 4.314 4.053
SAMF 6.085 6.187 5.967 5.819 5.961
SUND 1.754 1.772 1.814 1.827 1.940
ENGINEERING 3.451 3.594 3.457 3.303 3.247
TECH 4.691 4.723 4.603 4.663 4.774
TOTAL 20.508 20.729 20.249 19.926 19.975

Antal STÅ

Til opgørelse af aktiviteten på heltidsuddannelser benyttes studenterårsværk (STÅ), hvor 1 STÅ defineres som studieaktivitet i et omfang svarende til et års normeret studietid, og er det samme som 60 ECTS point. En studerende der ikke optjener ECTS point i løbet af et år (evt. er inaktiv) producerer ingen årsværk. Aktiviteter vedrørende adgangskursus er ikke medtaget i nedenstående tabel.

STÅ-tallet opgøres pr. 1. september hvert år. (Alle rekvirenter vist nedenfor)

 
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 3.752 3.518 3.459 3.395 3.458
SAMF 4.950 5.063 4.988 4.928 4.732
SUND 1.385 1.449 1.454 1.516 1.561
ENGINEERING 2.611 2.720 2.797 2.775 2.668
TECH 3.638 3.688 3.721 3.745 3.882
TOTAL 16.335 16.439 16.419 16.359 16.300

 

Antal studerende opdelt på campusniveau

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet fordelt på campusområder.

Tallene er opgjort pr. 1.oktober.

Campus Aalborg
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 3.700 3.673 3.620 3.534 3.322
SAMF 5.686 5.812 5.599 5.444 5.590
SUND 1.754 1.772 1.814 1.827 1.940
ENGINEERING 2.435 2.635 2.567 2.615 2.697
TECH 3.063 3.133 3.167 3.281 3.348
TOTAL 16.638 17.025 16.767 16.701 16.897

 

Campus Esbjerg
  2016 2017 2018 2019 2020
ENGINEERING 536 513 466 418 378
TECH 38 21 12 - -
TOTAL 574 534 478 418 378

 

Campus København
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 827 780 788 780 731
SAMF 399 375 368 375 371
ENGINEERING 480 446 424 272 173
TECH 1.590 1.569 1.424 1.380 1.425
TOTAL 3.296 3.170 3.004 2.807 2.700

 

Mere om AAU i tal
Mere om studerende på AAU