AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Studerende på Aalborg Universitet

Antal ordinære studerende

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet.

Tallene opgøres officielt hvert år pr. 1.oktober. 

Bemærk venligst at antallet af studerende nedenfor ikke er det samme som antallet af FTE (Full-time equivalent). 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
HUM 5.032 4.704 4.459 4.386 4.295
SAMF 5.785 6.009 6.215 6.287 6.107
SUND 1.577 1.685 1.760 1.773 1.815
ENGINEERING 3.167 3.420 3.402 3.528 3.430
TECH 4.490 4.696 4.677 4.680 4.564
TOTAL 20.051 20.514 20.513 20.654 20.211

Antal STÅ

Til opgørelse af aktiviteten på heltidsuddannelser benyttes studenterårsværk (STÅ), hvor 1 STÅ defineres som studieaktivitet i et omfang svarende til et års normeret studietid, og er det samme som 60 ECTS point. En studerende der ikke optjener ECTS point i løbet af et år (evt. er inaktiv) producerer ingen årsværk. Aktiviteter vedrørende adgangskursus er ikke medtaget i nedenstående tabel.

STÅ-tallet opgøres pr. 1. september hvert år. 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
HUM 3.818 3.937 3.752 3.518 3.459
SAMF 4.310 4.671 4.950 5.095 5.013
SUND 1.115 1.261 1.385 1.449 1.454
ENGINEERING 2.229 2.396 2.611 2.689 2.773
TECH 3.160 3.435 3.638 3.688 3.721
TOTAL 14.631 15.700 16.335 16.439 16.419

 

Antal studerende opdelt på campusniveau

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet fordelt på campusområder.

Tallene er opgjort pr. 1.oktober.

Campus Aalborg
  2014 2015 2016 2017 2018
HUM 3.928 3.712 3.630 3.600 3.507
SAMF 5.258 5.514 5.770 5.881 5.722
SUND 1.577 1.685 1.760 1.772 1.815
ENGINEERING 2.184 2.388 2.439 2.614 2.560
TECH 2.847 3.006 3.058 3.116 3.132
TOTAL 15.794 16.305 16.657 16.984 16.736

 

Campus Esbjerg
  2014 2015 2016 2017 2018
ENGINEERING 467 523 528 507 460
TECH 136 89 38 19 12
TOTAL 603 612 566 526 472

 

Campus København
  2014 2015 2016 2017 2018
HUM 1.104 992 829 786 788
SAMF 527 495 445 406 385
ENGINEERING 516 509 435 407 410
TECH 1.507 1.601 1.581 1.545 1.420
TOTAL 3.654 3.597 3.290 3.144 3.003

 

Mere om AAU i tal
Mere om studerende på AAU