AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Studerende på Aalborg Universitet

Antal ordinære studerende

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet.

Tallene opgøres officielt hvert år pr. 1.oktober. 

Bemærk venligst at antallet af studerende nedenfor ikke er det samme som antallet af FTE (Full-time equivalent). 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 4.768 4.527 4.453 4.408 4.314
SAMF 5.913 6.085 6.187 5.967 5.819
SUND 1.681 1.754 1.772 1.814 1.827
ENGINEERING 3.451 3.451 3.594 3.457 3.303
TECH 4.696 4.691 4.723 4.603 4.663
TOTAL 20.509 20.508 20.729 20.249 19.926

Antal STÅ

Til opgørelse af aktiviteten på heltidsuddannelser benyttes studenterårsværk (STÅ), hvor 1 STÅ defineres som studieaktivitet i et omfang svarende til et års normeret studietid, og er det samme som 60 ECTS point. En studerende der ikke optjener ECTS point i løbet af et år (evt. er inaktiv) producerer ingen årsværk. Aktiviteter vedrørende adgangskursus er ikke medtaget i nedenstående tabel.

STÅ-tallet opgøres pr. 1. september hvert år. 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 3.937 3.752 3.518 3.459 3.395
SAMF 4.671 4.950 5.063 4.988 4.928
SUND 1.261 1.385 1.449 1.454 1.516
ENGINEERING 2.396 2.611 2.720 2.797 2.775
TECH 3.435 3.638 3.688 3.721 3.745
TOTAL 15.700 16.335 16.439 16.419 16.359

 

Antal studerende opdelt på campusniveau

Nedenfor ses antallet af ordinære heltidsstuderende indskrevet på Aalborg Universitet fordelt på campusområder.

Tallene er opgjort pr. 1.oktober.

Campus Aalborg
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 3.776 3.700 3.673 3.620 3.534
SAMF 5.454 5.686 5.812 5.599 5.444
SUND 1.681 1.754 1.772 1.814 1.827
ENGINEERING 2.382 2.435 2.635 2.567 2.615
TECH 3.013 3.063 3.133 3.167 3.281
TOTAL 16.306 16.638 17.025 16.767 16.701

 

Campus Esbjerg
  2015 2016 2017 2018 2019
ENGINEERING 533 536 513 466 418
TECH 90 38 21 12 -
TOTAL 623 574 534 478 418

 

Campus København
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 992 827 780 788 780
SAMF 459 399 375 368 375
ENGINEERING 536 480 446 424 272
TECH 1.593 1.590 1.569 1.424 1.380
TOTAL 3.580 3.296 3.170 3.004 2.807

 

Mere om AAU i tal
Mere om studerende på AAU